English version

Institutt for barnehagelærerutdanning

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) tilbyr bachelor i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og en rekke etter- og videreutdanninger. Vi har et nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksis og ulike forsknings- og innovasjonsprosjekter. Våre ansatte kommer fra mange ulike fagfelt, og leverer forskningsbasert kunnskap som er relevant for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet.

Instituttet i tall

Studenter
2000

Tallet er omtrentlig.

Ansatte
115

Tallet er omtrentlig.

Studietilbud
19
Forskergrupper
10

Organisasjon

 • Instituttledelse

   Laster inn ...

   Torgeir Alvestad er instituttleder.

    Laster inn ...

    Geir Aaserud er studieleder for studielederområde 1: pedagogikk. Han har programansvar for barnehagelærerutdanningen (bachelorutdanning, heltid).

     Laster inn ...

     Hege Løberg er studieleder for studielederområde 3: naturfag. Hun har programansvar for arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (bachelorutdanning) og videreutdanninger på oppdrag. Per vårsemesteret 2021 har hun også midlertidig ansvar for musikk.

      Laster inn ...

      Inger Marie Lindboe er studieleder for studielederområde 4, norsk og matematikk. Hun har ansvar for stipendiater, professor II og seksjonsovergripende ansatte. Hun har også programansvar for instituttets medvirkning i ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Per vårsemesteret 2021 har hun i tillegg midlertidig ansvar for masterutdanningen i barnehagekunnskap, og for drama.

       Laster inn ...

       Anja Helene Stidahl er studieleder for studielederområde 5: samfunnsfag, RLE og fysisk fostring. Hun har programansvar for samlings- og nettbasert barnehagelærerutdanning og ansvar for praksisopplæring. Per vårsemesteret 2021 har hun også midlertidig ansvar for forming. 

        Laster inn ...

        Cathrine Døscher er instituttlederstøtte. Per vårsemesteret 2021 har hun midlertidig ansvar for internasjonalisering.

       • Seksjonsledere

        Drama

         Laster inn ...

         Forming

          Laster inn ...

          Fysisk fostring

           Laster inn ...

           RLE

            Laster inn ...

            Matematikk

             Laster inn ...

             Musikk

              Laster inn ...

              Naturfag

               Laster inn ...

               Norsk

                Laster inn ...

                Samfunnsfag

                 Laster inn ...

                 Pedagogikk

                  Laster inn ...

                  Masterutdanning i barnehagepedagogikk/barnehagekunnskap

                   Laster inn ...
                  • Råd

                  Samarbeid

                  • Styrerutdanning

                   Styrerutdanningen er en del av den nasjonale lederopplæringen for styrere i barnehager som Utdanningsdirektoratet tilbyr. 

                   Les mer om styrerutdanningen

                  • Praksis

                  • Universitetsbarnehager

                   Universitetsbarnehager er en ordning for partnerskap mellom Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet og barnehager i Osloregionen. Prosjektets overordnede mål er å forbedre utdanningskvaliteten for studentene og styrke kompetanseutvikling i barnehagene gjennom et likeverdig samarbeid mellom partene.

                   Les mer om universitetsbarnehagene

                  • Veiledning av nyutdannede