English version

Institutt for barnehagelærerutdanning

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) tilbyr bachelor i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og en rekke etter- og videreutdanninger. Vi har et nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksis og ulike forsknings- og innovasjonsprosjekter. Våre ansatte kommer fra mange ulike fagfelt, og leverer forskningsbasert kunnskap som er relevant for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet.

Instituttet i tall

Studenter

2000

Tallet er omtrentlig.

Ansatte

115

Tallet er omtrentlig.

Studietilbud

19

Forskergrupper

10

Organisasjon

 • Instituttledelse

   Laster inn ...

   Inger Marie Lindboe er fungerende instituttleder. Hun er studieleder for studielederområde 4, med ansvar for stipendiater, professor II og seksjonsovergripende ansatte. Hun har programansvar for instituttets medvirkning i ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. 

    Laster inn ...

    Unn Christin Håvie er studieleder for studielederområde 1: Norsk og pedagogikk. Hun har programansvar for barnehagelærerutdanningen (bachelorutdanning, heltid), og for 3. og 4. år av barnehagelærerutdanning, deltid.

     Laster inn ...

     Emad Al-Rozzi er studieleder for studielederområde 2: RLE, samfunnsfag og matematikk. Han har programansvar for internasjonale emner i bachelorutdanningene, og for masterutdanningene i barnehagepedagogikk og barnehagekunnskap. Han har også personalansvar for ansatte i studielederområde 5: fysisk fostring, naturfag og pedagogikk.

      Laster inn ...

      Hege Løberg er studieleder for studielederområde 3: drama, forming og musikk. Hun har programansvar for arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (bachelorutdanning) og videreutdanninger (både instituttets egne studieplasser og oppdragsfinansierte studieplasser).

       Laster inn ...

       Maria Bjørdal Roald er studieleder med ansvar for samlings- og nettbasert barnehagelærerutdanning. Hun er også instituttlederstøtte.

      • Seksjonsledere

       Drama

        Laster inn ...

        Forming

         Laster inn ...

         Fysisk fostring

          Laster inn ...

          RLE

           Laster inn ...

           Matematikk

            Laster inn ...

            Musikk

             Laster inn ...

             Naturfag

              Laster inn ...

              Norsk

               Laster inn ...

               Samfunnsfag

                Laster inn ...

                Pedagogikk

                 Laster inn ...

                 Masterutdanning i barnehagepedagogikk/barnehagekunnskap

                  Laster inn ...
                 • Råd

                 Samarbeid

                 • Styrerutdanning

                  Styrerutdanningen er en del av den nasjonale lederopplæringen for styrere i barnehager som Utdanningsdirektoratet tilbyr. 

                  Les mer om styrerutdanningen

                 • Praksis

                 • Universitetsbarnehager

                  Universitetsbarnehager er en ordning for partnerskap mellom Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet og barnehager i Osloregionen. Prosjektets overordnede mål er å forbedre utdanningskvaliteten for studentene og styrke kompetanseutvikling i barnehagene gjennom et likeverdig samarbeid mellom partene.

                  Les mer om universitetsbarnehagene

                 • Veiledning av nyutdannede