English version

Institutt for barnehagelærerutdanning

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) tilbyr bachelor i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og en rekke etter- og videreutdanninger. Vi har et nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksis og ulike forsknings- og innovasjonsprosjekter. Våre ansatte kommer fra mange ulike fagfelt, og leverer forskningsbasert kunnskap som er relevant for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet.

Instituttet i tall

Studenter

2000

Tallet er omtrentlig.

Ansatte

115

Tallet er omtrentlig.

Studietilbud

19

Forskergrupper

10

Organisasjon

 • Instituttledelse

   Laster inn ...

   Torgeir Alvestad er instituttleder.

    Laster inn ...

    Geir Aaserud er studieleder for studielederområde 1: pedagogikk. Han har programansvar for barnehagelærerutdanningen (bachelorutdanning, heltid).

     Laster inn ...

     Zafer Özgen er studieleder for studielederområde 2: musikk, forming og drama. Han har ansvar for masterutdanningen i barnehagekunnskap og for internasjonalisering.

      Laster inn ...

      Hege Løberg er studieleder for studielederområde 3: naturfag. Hun har programansvar for arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (bachelorutdanning) og videreutdanninger på oppdrag.

       Laster inn ...

       Inger Marie Lindboe er studieleder for studielederområde 4, norsk og matematikk. Hun har ansvar for stipendiater, professor II og seksjonsovergripende ansatte. Hun har også programansvar for instituttets medvirkning i ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. 

        Laster inn ...

        Anja Helene Stidahl er studieleder for studielederområde 5: samfunnsfag, RLE og fysisk fostring. Hun har programansvar for samlings- og nettbasert barnehagelærerutdanning og ansvar for praksisopplæring.

         Laster inn ...

         Cathrine Døscher er instituttlederstøtte.

        • Seksjonsledere

         Drama

          Laster inn ...

          Forming

           Laster inn ...

           Fysisk fostring

            Laster inn ...

            RLE

             Laster inn ...

             Matematikk

              Laster inn ...

              Musikk

               Laster inn ...

               Naturfag

                Laster inn ...

                Norsk

                 Laster inn ...

                 Samfunnsfag

                  Laster inn ...

                  Pedagogikk

                   Laster inn ...

                   Masterutdanning i barnehagepedagogikk/barnehagekunnskap

                    Laster inn ...
                   • Råd

                   Samarbeid

                   • Styrerutdanning

                    Styrerutdanningen er en del av den nasjonale lederopplæringen for styrere i barnehager som Utdanningsdirektoratet tilbyr. 

                    Les mer om styrerutdanningen

                   • Praksis

                   • Universitetsbarnehager

                    Universitetsbarnehager er en ordning for partnerskap mellom Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet og barnehager i Osloregionen. Prosjektets overordnede mål er å forbedre utdanningskvaliteten for studentene og styrke kompetanseutvikling i barnehagene gjennom et likeverdig samarbeid mellom partene.

                    Les mer om universitetsbarnehagene

                   • Veiledning av nyutdannede