English version

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

Instituttet tilbyr bachelor i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og en rekke etter- og videreutdanninger. Vi har et nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksis og ulike forsknings- og innovasjonsprosjekter. Våre ansatte kommer fra mange ulike fagfelt, og leverer forskningsbasert kunnskap som er relevant for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet.

Instituttet i tall

Omtrentlig antall studenter
2000

i 2023 (tall fra DBH)

Omtrentlig antall ansatte (årsverk)
124
Studietilbud
21
Forskningsgrupper
12

Organisasjon

 • Instituttledelse

  Laster inn ...

  Kristin Danielsen Wolf er instituttleder.

  Laster inn ...

  Inger Marie Lindboe er studieleder for forming og fysisk fostring. Hun har ansvar for forskning og utvikling (FoU), stipendiater og universitetsbarnehageordningen. 

  Laster inn ...

  Geir Aaserud er studieleder for pedagogikk, i samarbeid med Cathrine Døscher. Han har ansvar for masterutdanning i barnehagekunnskap.

  Laster inn ...

  Hege Løberg har ansvar for etter- og videreutdanninger og oppdragsvirksomhet. Hun har også ansvar for skikkethetssaker ved instituttet. 

  Laster inn ...

  Elisabeth Almaz Eriksen er studieleder for drama og musikk. Hun har i tillegg ansvar for første og andre år av barnehagelærerutdanningen, heltid og for praksis i utdanningene. 

  Laster inn ...

  Unn Christin Håvie er studieleder for norsk og matematikk. Hun har ansvar for barnehagelærerutdanningen på deltid, samt instituttets deltakelse i INTERACT. 

  Laster inn ...

  Cathrine Døscher er studieleder for pedagogikk, i samarbeid med Geir Aaserud. Hun har i tillegg ansvar for arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning og internasjonalisering. 

  Laster inn ...

  Hilde Bakke er studieleder for naturfag, RLE og samfunnsfag og har programansvar for tredje år på barnehagelærerutdanningen, heltid.

  Laster inn ...

  Håvard Østli er instituttlederstøtte.

  Laster inn ...

  Sunniva Bratsberg er instituttlederstøtte.

 • Seksjonsledere

  Laster inn ...

  Synne Sagstad Imeland er seksjonsleder for drama.

  Laster inn ...

  Tona Gulpinar er seksjonsleder for forming.

  Laster inn ...

  Kari Anne Jørgensen-Vittersø er seksjonsleder for fysisk fostring.

  Laster inn ...

  Anders Martinsen er seksjonsleder for RLE.

  Laster inn ...

  Elena Bøhler er seksjonsleder for matematikk.

  Laster inn ...

  Siri Haukenes er seksjonsleder for musikk.

  Laster inn ...

  Mari Sandbakken er seksjonsleder for naturfag.

  Laster inn ...

  Ingvild Kristin Alfheim er seksjonsleder for norsk.

  Laster inn ...

  Cecilie Thun er seksjonsleder for samfunnsfag.

  Laster inn ...

  Anne Greve og Katrine Giæver er seksjonsledere for pedagogikk.

 • Råd

Aktuelt fra instituttet

Portrett av Arnhild Eiken inne på OsloMet Holmlia.
Vil støtte ferske lærarar i storbyen

For nyutdanna lærarar i barnehage og skole er det avgjerande med fagleg og sosial støtte.

Sahaya ser inn i kamera og smiler.
Vil rekruttere unge flerkulturelle til å ta høyere utdanning

– Jeg vokste opp med en kameratgjeng som hadde dårlige karakterer og ingen motivasjon til å ta noe utdanning.

Bilde av Hege Løberg
Videreutdanning gir nødvendig kompetanseheving i barnehagen!

Videreutdanning for barnehagelærere bidrar til kvalitets- og kompetanseheving, øker barnehagelærernes faglige trygghet, og påvirker hele barnehagen positivt gjennom bedre refleksjon og diskusjon rundt praksis.

Portrett av Anita Berge innendørs på studiested Pilestredet
– Jeg har lært å bruke uenighet som en konstruktiv kraft

Gjennom videreutdanningen Mangfoldsledelse i barnehage har Anita fått nye perspektiver på makt og mangfold. Hun anbefaler studiet til alle ledere i barnehager.

gruppebilde av medforfattere
Kunstfaga kan bidra til berekraftige samfunnsendringar

Eit 530 sider langt spesialnummer av Journal of Art and Research samlar bidragsytarar frå heile verda i ei utforsking av rolla til kunstfaga for å nå berekraftsmåla.

Mannleg tilsett i barnehage ber eit lite barn på armen utandørs i barnehagen.
No kan barnehageassistentar lære ved hjelp av mobilen

Ansatte i barnehagen kan enkelt og gratis få grunnleggjande barnehagefagleg kompetanse.

Portrett av Hilde Dybvik
Vil hjelpe barnehagelærarstudentar med å sjå korleis språklege og litterære emne heng saman i barnets liv

Ei nyskapande lærebok samlar dei viktigaste norskfaglege perspektiva i barnehagelærarutdanninga, og trekkjer opp linjene mellom dei.

Bilde av Hedda Næss
Utveksling i Danmark - større kulturelle forskjellar enn ein trur

Mari og Hedda fekk oppleve barnehagen på ein ny måte då dei var på praksis- og studieopphald i Viborg i Danmark.

Barnehagelærerstudentene Mary og Snorre i en park.
– Du må være empatisk for å bli barnehagelærer

Du må være glad i mennesker og ta barns utvikling, lek og læring på alvor for å bli en god barnehagelærer.