English version

Institutt for barnehagelærerutdanning

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) tilbyr bachelor i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og en rekke etter- og videreutdanninger. Vi har et nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksis og ulike forsknings- og innovasjonsprosjekter. Våre ansatte kommer fra mange ulike fagfelt, og leverer forskningsbasert kunnskap som er relevant for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet.

Instituttet i tall

Studenter
2000

Tallet er omtrentlig.

Ansatte (årsverk)
115

Tallet er omtrentlig.

Studietilbud
19
Forskergrupper
10

Organisasjon

 • Instituttledelse

   Laster inn ...

   Torgeir Alvestad er instituttleder.

    Laster inn ...

    Inger Marie Lindboe er per høst 2021 fungerende instituttleder.

    Hun er studieleder for stipendiater, professor II og matematikk. Hun har også programansvar for instituttets medvirkning i ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I 2021 har hun i tillegg midlertidig ansvar for masterutdanningen i barnehagekunnskap.

     Laster inn ...

     Geir Aaserud er studieleder for studielederområde 1: pedagogikk. Han har programansvar for barnehagelærerutdanningen (bachelorutdanning, heltid).

      Laster inn ...

      Hege Løberg er studieleder for naturfag, fysisk fostring og musikk. Hun har programansvar for arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (bachelorutdanning) og videreutdanninger på oppdrag. 

       Laster inn ...

       Nayén Bacci Myhrvold er høsten 2021 seniorrådgiver for ledergruppen, og jobber spesielt med heltidsprogrammet i barnehagelærerutdanning sammen med Hege Wamstad.

        Laster inn ...

        Hege Wamstad er studieleder for studielederområdene religion, livssyn og etikk (RLE), samfunnsfag, drama og forming. Hun har programansvar for heltidsutdanningen høsten 2021.

         Laster inn ...

         Unn Christin Håvie er studieleder for pedagogikk og norsk. Hun har ansvar for bacheloroppgaven i alle studieprogram, instituttets deltakelse i INTERACT, og jobber med Barn i vanskelige livssituasjoner (BiV).

          Laster inn ...

          Cathrine Døscher er instituttlederstøtte. Per høsten 2021 har hun ansvar for internasjonalisering og engelskspråklige studietilbud.

         • Seksjonsledere

          Drama

           Laster inn ...

           Forming

            Laster inn ...

            Fysisk fostring

             Laster inn ...

             RLE

              Laster inn ...

              Matematikk

               Laster inn ...

               Musikk

                Laster inn ...

                Naturfag

                 Laster inn ...

                 Norsk

                  Laster inn ...

                  Samfunnsfag

                   Laster inn ...

                   Pedagogikk

                    Laster inn ...

                    Masterutdanning i barnehagepedagogikk/barnehagekunnskap

                     Laster inn ...
                    • Råd

                    Samarbeid

                    • Styrerutdanning

                     Styrerutdanningen er en del av den nasjonale lederopplæringen for styrere i barnehager som Utdanningsdirektoratet tilbyr. 

                     Les mer om styrerutdanningen

                    • Praksis

                    • Universitetsbarnehager

                     Universitetsbarnehager er en ordning for partnerskap mellom Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet og barnehager i Osloregionen. Prosjektets overordnede mål er å forbedre utdanningskvaliteten for studentene og styrke kompetanseutvikling i barnehagene gjennom et likeverdig samarbeid mellom partene.

                     Les mer om universitetsbarnehagene

                    • Veiledning av nyutdannede