English version

Institutt for barnehagelærerutdanning

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) tilbyr bachelor i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og en rekke etter- og videreutdanninger. Vi har et nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksis og ulike forsknings- og innovasjonsprosjekter. Våre ansatte kommer fra mange ulike fagfelt, og leverer forskningsbasert kunnskap som er relevant for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet.

Instituttet i tall

Studenter
2000

Tallet er omtrentlig.

Ansatte
115

Tallet er omtrentlig.

Studietilbud
19
Forskergrupper
10

Organisasjon

 • Instituttledelse

   Laster inn ...

   Torgeir Alvestad er instituttleder.

    Laster inn ...

    Geir Aaserud er studieleder for studielederområde 1: pedagogikk. Han har programansvar for barnehagelærerutdanningen (bachelorutdanning, heltid).

     Laster inn ...

     Hege Løberg er studieleder for studielederområde 3: naturfag. Hun har programansvar for arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (bachelorutdanning) og videreutdanninger på oppdrag. Per vårsemesteret 2021 har hun også midlertidig ansvar for musikk.

      Laster inn ...

      Inger Marie Lindboe er studieleder for studielederområde 4, norsk og matematikk. Hun har ansvar for stipendiater, professor II og seksjonsovergripende ansatte. Hun har også programansvar for instituttets medvirkning i ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Per vårsemesteret 2021 har hun i tillegg midlertidig ansvar for masterutdanningen i barnehagekunnskap, og for drama.

       Laster inn ...

       Cathrine Døscher er instituttlederstøtte. Per vårsemesteret 2021 har hun midlertidig ansvar for internasjonalisering.

      • Seksjonsledere

       Drama

        Laster inn ...

        Forming

         Laster inn ...

         Fysisk fostring

          Laster inn ...

          RLE

           Laster inn ...

           Matematikk

            Laster inn ...

            Musikk

             Laster inn ...

             Naturfag

              Laster inn ...

              Norsk

               Laster inn ...

               Samfunnsfag

                Laster inn ...

                Pedagogikk

                 Laster inn ...

                 Masterutdanning i barnehagepedagogikk/barnehagekunnskap

                  Laster inn ...
                 • Råd

                 Samarbeid

                 • Styrerutdanning

                  Styrerutdanningen er en del av den nasjonale lederopplæringen for styrere i barnehager som Utdanningsdirektoratet tilbyr. 

                  Les mer om styrerutdanningen

                 • Praksis

                 • Universitetsbarnehager

                  Universitetsbarnehager er en ordning for partnerskap mellom Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet og barnehager i Osloregionen. Prosjektets overordnede mål er å forbedre utdanningskvaliteten for studentene og styrke kompetanseutvikling i barnehagene gjennom et likeverdig samarbeid mellom partene.

                  Les mer om universitetsbarnehagene

                 • Veiledning av nyutdannede