Studentråd ved Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

Studentrådet skal jobbe for å fremme de faglige og sosiale interessene til alle studenter ved Institutt for barnehagelærerutdanning.

Medlemmer

Studentrådet kan kontaktes på denne e-postadressen: SR-BLU@oslomet.no