English version

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole (SAMBA)

Vi forsker på barns sosiale, språklige og kognitive utvikling i barnehage- og begynneropplæring. Vi ser også på hvilke faktorer som kan påvirke utviklingen, for eksempel ulike sider ved miljøet hjemme og i barnehagen, og samspillet mellom miljøet og barnets utvikling.

Medlemmer
19
Prosjekter
4
Internasjonalt samarbeid
9
Samarbeid nasjonalt
10

Med andre ord undersøker vi både individuelle ferdigheter og relasjonelle og systemiske faktorer rundt barnet, og vi bruker både kvantitative og kvalitative tilnærminger til å utforske sammenhengene mellom barnet og miljøet det vokser opp i.  

De fleste av forskergruppas medlemmer er i dag tilknyttet de eksternfinansierte prosjektene PolkaNorski og GoBan skole. I PolkaNorski undersøker vi forholdet mellom barns språkferdigheter, kunnskap om verden og det språklige, kulturelle og pedagogiske miljøet. I GoBan skole studerer vi hvilken betydning barnehagens kvalitet har for barnas videre skoleprestasjoner, sosialt og faglig. 

Vi arbeider også med å tilpasse internasjonale kartleggingsverktøy til norske forhold, noe som innebærer å oversette og tilpasse spørsmålene i verktøyene, validere dem og lage digitaliserte løsninger. Vi tilpasser verktøy knyttet til enkeltbarn, barnehagen som læringsmiljø for barn og for dialog innad i barnehagen, mellom barnehage og forskere, samt mellom barnehage, foreldre og skole. 

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Forskningsprosjekter

   • GoBaN - skole: Gode barnehager for barn i Norge - skole
   • PolkaNorski: Utvikling av språk og kunnskap om verden i polsk og norsk hos én- og flerspråklige barn
   • StarWords: En studie i foreldrerapportering av barns første ord hos én- og flerspråklige barn
   • Flere språk i barnehagen
   • BlikSSt: Att lära sig fokusera – hur stockholmska och skånska barn producerar och uppfattar kontrastiv intonation
  • Samarbeidspartnere

   Nasjonale samarbeidspartnere: 

   • Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.
   • MultiLing, Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo.
   • Nord universitet.
   • QUINT - Nordic Center of Excellence, Utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo.
   • Universitetet i Stavanger.
   • Universitetet i Sørøst-Norge.

   Internasjonale samarbeidspartnere: 

   • Unviersity of Cambridge, UK.
   • University of City of London, UK.
   • University of Gavle, Sverige.
   • University of Helsinki, Finland.
   • University of Cambridge, UK.
   • University of Oxford, UK
   • University of Southern California, USA.
   • University of Tartu, Estland.
   • University of Utrecht, Nederland.
   • University of Warsaw, Polen.

   Samarbeid med praksisfeltet og internt på OsloMet: 

   • Bergen kommune.
   • Kanvas.
   • Private barnehagers landsforening (PBL).
   • Forskningsinstituttet NOVA, OsloMet.
   • Senter for profesjonsstudier (SPS), OsloMet.