English version

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole (SAMBA)

Vi arbeider med multimetodiske og longitudinelle studier, med spesielt fokus på utvikling av kartleggingsverktøy til bruk i barnehage og skole.

Medlemmer
13
Prosjekter
4
Internasjonalt samarbeid
9
Samarbeid nasjonalt
10

Kartleggingsverktøyene skal bidra til økt kvalitet i barnehagen for å styrke barnas utvikling i utdanningsløpet, og for å styrke samarbeidet og sammenhengen mellom barnehage og skole til beste for barnet. 

Vi arbeider primært med å tilpasse internasjonale kartleggingsverktøy til norske forhold, noe som innebærer å oversette og tilpasse spørsmålene i verktøyene, validere verktøyene og lage digitaliserte løsninger for dem. I tillegg samler vi inn og analyserer data ved hjelp av verktøyene.  

Verktøyene omfatter særlig tre forhold:

I tillegg drøfter vi også spørsmål knyttet til kvantitative analyser av data ved hjelp av statistiske metoder.  

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Forskningsprosjekter

   • GoBaN
   • Equity in Education – BeProS 
   • Language Assessment Tools 
   • Flere språk i barnehagen
  • Samarbeidspartnere

   Nasjonale samarbeidspartnere: 

   • Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.
   • MultiLing, Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo.
   • Nord universitet.
   • QUINT - Nordic Center of Excellence, Utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo.
   • Universitetet i Stavanger.
   • Universitetet i Sørøst-Norge.

   Internasjonale samarbeidspartnere: 

   • Unviersity of Cambridge, UK.
   • University of City of London, UK.
   • University of Gavle, Sverige.
   • University of Helsinki, Finland.
   • University of Cambridge, UK.
   • University of Oxford, UK
   • University of Southern California, USA.
   • University of Tartu, Estland.
   • University of Utrecht, Nederland.
   • University of Warsaw, Polen.

   Samarbeid med praksisfeltet og internt på OsloMet: 

   • Bergen kommune.
   • Kanvas.
   • Private barnehagers landsforening (PBL).
   • Forskningsinstituttet NOVA, OsloMet.
   • Senter for profesjonsstudier (SPS), OsloMet.