English version

Språk- og læringsmiljø i barnehage og skole (SAMBA)

Vi forsker på barns sosiale, språklige og kognitive utvikling i barnehagen og på barnetrinnet, og ser på faktorer som kan påvirke utviklingen, for eksempel miljøet hjemme, i barnehagen og på skolen. Vi bruker både kvantitative og kvalitative tilnærminger til å utforske sammenhengene mellom barnet og miljøet det vokser opp i.

De fleste av forskergruppas medlemmer er i dag tilknyttet de eksternfinansierte prosjektene PolkaNorski og GoBan skole. I PolkaNorski undersøker vi forholdet mellom barns språkferdigheter, kunnskap om verden og det språklige, kulturelle og pedagogiske miljøet. I GoBan skole studerer vi hvilken betydning barnehagens kvalitet har for barnas videre skoleprestasjoner, sosialt og faglig.

Vi arbeider også med å tilpasse internasjonale kartleggingsverktøy til norske forhold, noe som innebærer å oversette og tilpasse spørsmålene i verktøyene, undersøke kvaliteten til dem og lage digitale løsninger. Verktøyene kartlegger ferdighetene til enkeltbarn eller læringsmiljøet i barnehagen og kan legge til rette for dialog innad i barnehagen, mellom barnehage, foreldre og skole, samt mellom barnehage og forskere. 

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Forskningsprosjekter

  • GoBaN - skole: Gode barnehager for barn i Norge - skole
  • PolkaNorski: Utvikling av språk og kunnskap om verden i polsk og norsk hos én- og flerspråklige barn
  • StarWords: En studie i foreldrerapportering av barns første ord hos én- og flerspråklige barn
  • Flere språk i barnehagen
  • BlikSSt: Att lära sig fokusera – hur stockholmska och skånska barn producerar och uppfattar kontrastiv intonation
 • Samarbeidspartnere

  Nasjonale samarbeidspartnere: 

  • Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.
  • MultiLing, Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo.
  • Nord universitet.
  • QUINT - Nordic Center of Excellence, Utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Universitetet i Stavanger.
  • Universitetet i Sørøst-Norge.

  Internasjonale samarbeidspartnere: 

  • Unviersity of Cambridge, UK.
  • University of City of London, UK.
  • University of Gavle, Sverige.
  • University of Helsinki, Finland.
  • University of Cambridge, UK.
  • University of Oxford, UK
  • University of Southern California, USA.
  • University of Tartu, Estland.
  • University of Utrecht, Nederland.
  • University of Warsaw, Polen.

  Samarbeid med praksisfeltet og internt på OsloMet: 

  • Bergen kommune.
  • Kanvas.
  • Private barnehagers landsforening (PBL).
  • Forskningsinstituttet NOVA, OsloMet.
  • Senter for profesjonsstudier (SPS), OsloMet.