English version

Ledelse, veiledning og organisasjonsbygging

Gruppemedlemmenes forskningsinteresser omhandler ledelse, veiledning og organisasjonsbygging knyttet til barnehage og skole. Utdanningsledelse er en fellesnevner for medlemmenes interessefelt.

Feltet utdanningsledelse er flerfaglig og integrerer teorier og forskning på tvers av akademiske disipliner. Mens studier av styring ofte handler om målrettet koordinering av institusjoner og organisasjoner, vil ledelsesstudier fokusere på relasjoner og innflytelse mellom grupper og personer i organisasjoner. Dessuten ses ledelse i relasjon til makroorientert forskning om offentlig forvaltning, organisasjonslæring og pedagogisk arbeid. 

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Forskningsprosjekter

   Competence for developing early childhood education and care (ECEC) institutions indoor-and outdoor environments.

  • Ph.d.-prosjekter

   Leadership in Early childhood education and care (ECEC) institutions - skills strategy, leadership development and task distribution.

  • Arrangementer

   International Leadership Research Forum Early Childhood (ILRFEC) (ilrfec.org), september 2019, Pretoria, Sør-Afrika.