Ledelse, veiledning og organisasjonsbygging

Gruppemedlemmenes forskningsinteresser omhandler ledelse, veiledning og organisasjonsbygging knyttet til barnehage og skole. Utdanningsledelse er en fellesnevner for medlemmenes interessefelt.

Feltet utdanningsledelse er flerfaglig og integrerer teorier og forskning på tvers av akademiske disipliner. Mens studier av styring ofte handler om målrettet koordinering av institusjoner og organisasjoner, vil ledelsesstudier fokusere på relasjoner og innflytelse mellom grupper og personer i organisasjoner. Dessuten ses ledelse i relasjon til makroorientert forskning om offentlig forvaltning, organisasjonslæring og pedagogisk arbeid.