Norwegian version

Leadership and Organisational Development

The research group’s research interests include leadership, supervision and organizational development related to Early Childhood Education and Care (ECEC). The subject area is part of educational leadership, which is multidisciplinary and thus integrates theories and research across disciplines.

The research group's activity shed light on organizational perspectives such as change and development processes, professional learning communities and organizational culture. Leadership studies explore relationships and power within groups in organizations. Central themes are leaders’ interaction with employees, leaders' autonomy, identity, and professional development. In addition, leadership is seen in relation to macro-oriented research on public administration, organizational learning and pedagogical work.

The group’s research interests also include diversity management, where the focus is, among other things, on how ECEC leaders handles increased diversity in society and thus in ECEC. Supervision is an important task for leaders in the kindergarten, and members of the group also do research on this leadership task.

Research in educational leadership also deals with public administration. Studies of public administration are often about coordination of institutions and organizations.

Heads of research group

Loading ...
 • Members

  Loading ...
 • Projects

  • Cecilie Thun: Forskningsprosjekt sammen med Universitetsbarnehagene. Hovedfokus er barn og medborgerskap, med deltema mangfoldsledelse. 
  • Maria Brennhovd: Forskningsprosjekt EnCompetence – kompetanse for utvikling av barnehagers inne- og utemiljø. Samarbeid mellom DMMH, OsloMet, Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, Espira, Læringsverkstedet og Trondheim Kommune. Prosjektet er finansiert av NFR gjennom FINNUT .
  • Charlotte Johannessen: Forskningsprosjekt- Ledelse av arbeid med personalets profesjonelle omsorgskompetanse. 
  • Antologi: Johannesen, C. U. og Thun, C (red): Organisering, arbeidsdeling og profesjonalisering i barnehagen. Fagbokforlaget.
 • Partners

  • NelBa: Norsk nettverk for ledelsesforskning i barnehagen
  • NERA: Nordic Educational Research 
  • NEON: Nettverk for organisasjonsforskning i Norge 
  • Enirdelm: European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management 
  • ILRFEC: International Leadership Forum Early Childhood