Instituttrådet ved Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

Instituttråd opprettes for å sikre medvirkning og legitimitet i beslutningsprosessene, samtidig som enkle beslutningslinjer opprettholdes ved instituttet.

Gjennom deltakelse i instituttrådene inviteres flere grupper med i beslutningsprosessen. Studenter, tilsatte og eksterne representanter for praksis- og yrkesfelt eller andre aktuelle samfunnsområder skal derfor ha representasjon instituttrådet.

 • Medlemmer

  Instituttleder Inger Marie Lindboe er rådets leder.

  Eksterne representanter

  • Jeanette Schou, virksomhetsleder for barnehage, Ås kommune
  • Kristian Emil Kristoffersen, direktør, Frambu kompetansesenter for sjeldne sykdommer
  • Vara for begge: Hege Cecilie Eikseth, fagansvarlig, FUS barnehagene 

  Studentrepresentanter

  • Hussain Mahdi Saleh Al-Jboori 
  • Nora Marie Nilsen
  • Vara: Olympia Butoyi

  Representanter for undervisnings- og forskningsansatte

  • Tove Lafton, førsteamanuensis
  • Anna Sara Hexeberg Romøren, førsteamanuensis
  • Olav Kasin, universitetslektor
  • 1. vara: Leif Hernes, professor
  • 2. vara: Ingvild Kristin Alfheim, førstelektor

  Representant for teknisk-administrative stillinger

  • Torill Josefine Norhagen, rådgiver, seksjon for praksisadministrasjon
  • Vara: Morten Krohn, rådgiver, seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering
 • Møter

  Møtedatoer våren 2022

  • 7. februar kl. 12-14
  • 11. mai kl. 9-11

  Sakspapirer vil bli publisert i nettportalen OpenGov.

 • Sekretariat

  Sekretær

  Cathrine Døscher, seniorrådgiver, instituttlederstøtte BLU