Instituttrådet ved Institutt for barnehagelærarutdanning (BLU)

Instituttråd blir oppretta for å sikra medverknad og legitimitet i avgjerdsprosessane, samtidig som enkle avgjerdslinjer blir haldne oppe ved instituttet.

Gjennom deltaking i instituttråda blir fleire grupper invitert med i avgjerdsprosessen. Studentar, tilsette og eksterne representantar for praksis- og yrkesfelt eller andre aktuelle samfunnsområde skal derfor ha representasjon instituttrådet.

Sakspapir vil bli publiserte i nettportalen OpenGov.

Sekretær for instituttrådet er instituttleiarstøtte Håvard Østli.

 • Medlemmer

  Instituttleiar Kristin Danielsen Wolf er leiaren av rådet.

  Eksterne representantar

  • Jeanette Schou, verksemdsleiar for barnehage, Ås kommune
  • Hein Lindquist, instituttnestleiar, Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
  • Vara: Hege Cecilie Eikseth, fagansvarleg, FUS-barnehagene 

  Studentrepresentantar

  • Rhizlane Motassim
  • Thomas Fausko
  • Vara: Vishnu Leschbrandt

  Representantar for undervisings- og forskingstilsette

  • Olav Kasin, førstelektor
  • Tove Lafton, professor
  • Elisabeth Bjørnestad, professor
  • 1. vara: Hanne Næss Hjetland, førsteamanuensis
  • 2. vara: Maybritt Jensen, førstelektor

  Representantar for teknisk-administrative stillingar

  • Marit Gjervan, seniorrådgivar, seksjon for oppdragsadministrasjon
  • Vara: Grethe Syvertsen, seniorrådgivar, seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering