Voksne studenter i smiler til hverandre i et seminarrom.

Videreutdanning for barnehagelærere

Ønsker du som barnehagelærer å styrke kompetansen din i utviklingsarbeid i barnehagen? Videreutdanningene vi tilbyr er et samarbeid med Utdanningsdirektoratet og inngår i kompetanse- og rekrutteringsstrategien «Kompetanse for fremtidens barnehage».

Kompetanseutvikling for kvalitet i barnehagen

Flere barnehagelærere med kompetanse på mastergradsnivå i barnehagen bidrar til utvikling av en kunnskapsbasert praksis som understøtter intensjonene i rammeplanen. Kompetanse på mastergradsnivå vil være viktig for å utvikle likeverdige partnerskap mellom barnehage og utdanningsinstitusjon. Alle emnene som vi tilbyr, er på 30 studiepoeng.

Du må søke på videreutdanningene i et samarbeid med barnehageeier, og det følger med tilretteleggingsmidler for barnehageeier. Tilretteleggingsmidlene skal komme deg til gode slik at du kan gjennomføre studiet. Barnehageeiere må bli enige med deg som ansatt, om hvordan tilretteleggingsmidlene skal brukes.

Les mer om ordningen «Videreutdanning for barnehagelærere» på utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no). Her finner du informasjon om søknadsprosessen, viktige datoer og tilretteleggingsmidler for barnehageeier.