Styrerutdanningen

Videreutdanning

Er du styrer i barnehagen og vil bli en bedre leder? Styrerutdanningen er utviklingsorientert, praksisnær og skal bidra til at du utvikler dine lederferdigheter. Utdanningen legger vekt på rollen som leder i barnehage, samt generell teori om organisasjon og ledelse. Studiet er en del av de nasjonale lederutdanningene for styrere i barnehager som Utdanningsdirektoratet tilbyr.

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...
Elin Marie Bergendahl smilende ved et bord med en bok.
– Styrerutdanningen er rettet mot virkeligheten min

Da Elin Marie Bergendahl bestemte seg for å ta lederutdanning for barnehagestyrere, var det for å forsikre seg om at hun var på rett spor. Hun koser seg på samlingene, og har allerede tatt ny lærdom med seg hjem.