Ledelse av utviklings- og endringsarbeid (modul for ledere i barnehage og skole)

Videreutdanning

Leder du endringsarbeid? Lær å analysere kvalitet og vurdere ulike situasjoner, utarbeide og gjennomføre tiltak, og benytte metoder for å styrke det profesjonelle læringsfellesskapet!

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  3. april

  Oppstart av emnet forutsetter tilstrekkelig antall søkere.

  Opptakskrav

  Opptakskrav er fullført og bestått Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager (30 studiepoeng), Nasjonal rektorutdanning (30 studiepoeng) eller minimum 30 (eller 15+15) studiepoeng i ledelse eller tilsvarende. Med tilsvarende menes for eksempel emner i organisasjon og ledelse og/eller administrasjon og ledelse. 

  Kvalifiserte søkere må være ansatt som leder i barnehage eller skole. Ansettelsesforholdet skal dokumenters med oppdatert informasjon fra barnehage- eller skoleeier. 

  Beskrivelsen «leder i barnehage eller skole» innebærer styrere og assisterende ledere i barnehage, rektorer, avdelingsledere og inspektører i skolen. Stillinger med lederansvar.

 • Slik søker du

  Åpne lenken til Søknadsweb.

  1. logg på via ID-porten
  2. velg "Ny søknad"
  3. velg "Videreutdanning og oppdragsstudier"
  4. velg "Oppdragsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier"
  5. velg i rullegardinlisten 3394 LEDU6000 Ledelse av utviklings- og endringsarbeid
  6. legg inn din tittel og navn på barnehage- skoleeier (f.eks. kommune) i merknadsfeltet
  7. lagre søknaden din

  Last opp dokumentasjon på Søknadswebs hovedside under "Mine dokumenter".

 • Hva lærer du?

  Endringsarbeid i pedagogiske virksomheter kjennetegnes av tett samhandling mellom ledere og de som skal ledes. Studiet vil ta for seg hvordan du kan ta et aktivt og strategisk grep om forvaltingen av eget kunnskapsfelt, samt hvordan du kan engasjere ansatte til samarbeid slik at alle bidrar i en felles utviklingsprosess. 

  Studiet har følgende seks temaer som tilbudet bygges opp om:

  • identifisere utviklings- og endringsbehov
  • planlegge og lede utviklings- og endringsarbeid
  • lede profesjonelt læringsfellesskap
  • evaluere utviklings- og endringsarbeid
  • analysere og utvikle organisasjons- og læringskultur
  • utvikle og lede nettverk

  Du vil få kunnskap om hva som skjer gjennom fasene i et utviklingsarbeid og hvilke områder i implementeringsprosessen som er helt sentrale for å lykkes. Videre vil du lære deg pedagogisk analyse og bruke dette som verktøy for å analysere situasjonen i egen enhet og deretter utvikle tiltak, gjennomføre og evaluere disse. 

  Emnet er forskningsbasert og samtidig praksisrettet. Det vil gi deg økt evne til å gjennomføre endring og utvikling for å møte de store samfunnsendringene dagens barnehager og skoler står overfor. 

  Målet med utviklings- og endringsarbeid i barnehage og skole er å øke kvaliteten i de ansattes praksis slik at barn og unge får et likeverdig tilbud med like muligheter.  

  Det legges vekt på at studiet ikke bare skal utvikle deg til å bli en bedre leder, men også ved å gi et avtrykk i din barnehage/skole. Dere vil få tett oppfølging og veiledning underveis.

  Se programplan på student.oslomet.no

  Innpass i mastergrad

  Ledelse av utviklings- og endringsarbeid er en videreutdanning på mastergradsnivå. Etter bestått eksamen kan studietilbudet inngå som del av en masterutdanning i utdanningsledelse. 

 • Samlinger og undervisning

  Videreutdanningen i ledelse av utviklings- og endringsarbeid tilbys i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

  Studiet er organisert som en deltidsutdanning over to semester: 

  • 8 dager undervisning fordelt på fire samlinger
  • ett digitalt skolebesøk/barnehagebesøk
  • prosessveiledning og skriftlig veiledning på arbeidskrav
  • ett digitalt sluttsymposium  

  Samlingene består av en blanding mellom forelesninger og arbeid i grupper, samt to digitale samlinger. På første samling vil dere bli del av en læringsgruppe. Denne gruppen er permanent og utgjør det profesjonelle læringsfellesskapet gjennom programmet. 
  I perioden mellom samlingene planlegger- gjennomfører- og dokumenterer dere eget utviklingsarbeid og reflektere over dette i egen organisasjon. Dere vil få veiledning av prosessveiledere underveis i studiet. Skriftliggjøringen skjer via tre arbeidskrav. 

   Du finner timeplan på student.oslomet.no

  Samlingsdatoer 2024-25 ( med forbehold om endringer):

  • 09.-10.09.24
  • 12.-13.11.24
  • 04.-05.02.25
  • Digitalt besøk: 13.03.25
  • 24.-25.04.25
  • Symposium: 07.05.25
  • Eksamen 11.-12.06.25 Muntlig
 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Om modulbaserte videreutdanninger for ledere i barnehage og skole

  Som student på ledermodulene ved OsloMet blir du involvert i et fagmiljø med noen av de fremste forskerne på feltet. Fagmiljøet utgjør et team bestående av medlemmer med en variert og sjelden kombinasjon av akademisk bakgrunn og praktisk arbeidserfaringer. De fleste har omfattende erfaring fra utdanningssektoren og alle er medlemmer av forskergruppen Utdanningsledelse ved OsloMet.

  Videreutdanningene er et tilbud til ledere i barnehage, grunn- og videregående- og voksenopplæring, og er tilrettelagt for å kunne kombineres med full jobb. Studiet er en del av den nasjonale lederopplæringen for barnehage- og skoleledere som Utdanningsdirektoratet tilbyr.

  Les mer om styrerutdanningen eller rektorutdanningen og de modulbaserte videreutdanningene på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

 • Kostnader

  Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet.
  Utgifter til litteratur, samt reise- og oppholdskostnader i forbindelse med samlingene dekkes av den enkelte student.

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlige

Laster inn ...

Ann Margareth Gustavsen, førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet (inn.no).