Barnehage- og skolemiljø og ledelse (modulbasert videreutdanning for skoleledere)

Videreutdanning

En forutsetning for å skape trygge og gode barnehage- og skolemiljø er et kontinuerlig forebyggende arbeid med felles fokus og tilnærming. Videreutdanningen skal bidra til konkret forbedring og endring i barnehagens eller skolens miljø som fremmer en kultur som bidrar til at alle barn og unge møtes med respekt og tillit.

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...