To unge studenter går nedover trapp på campus Pilestredet.

Veiledning av nyutdannede lærere

Alle nyutdannede lærere i barnehage og skole har rett til veiledning den første tiden i yrket. Skole- og barnehageeiere er ansvarlige for at nyutdannede lærere får den veiledningen og oppfølgingen de trenger.

Overgangen fra utdanning til yrke kan være krevende, og det å ha en veileder den første tiden på en ny arbeidsplass kan være til stor hjelp. Målet med veiledningen er å rekruttere og beholde dyktige lærere og sikre god kvalitet i barnehage og skole. 

OsloMets tilbud: