Veiledning av nyutdannede lærere

Overgangen fra utdanning til yrke kan være krevende, og det å ha en veileder den første tiden på en ny arbeidsplass kan være til stor hjelp. Alle nyutdannede lærere i barnehage og skole har rett til veiledning den første tiden i yrket. Skole- og barnehageeiere er ansvarlige for at nyutdannede lærere får den veiledningen og oppfølgingen de trenger.

To unge studenter går nedover trapp på campus Pilestredet.

Foto: OsloMet

Om ordningen

Høsten 2018 ble Kunnskapsdepartementet og Kommunenes sentralforbund (KS) , Private barnehagers landsforbund (PBL), organisasjonene for friskolene, Utdanningsforbundet, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet og Universitets og Høgskolerådet (UHR) enige om nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere de to første årene i yrket. Veiledningsordningen skal omfatte alle nytilsatte, og gir rom for lokale tilpasninger. 

Målet med ordningen med veiledning av nyutdannede er å rekruttere og beholde dyktige lærere og sikre god kvalitet i barnehage og skole. Veiledning av nyutdannede er en god investering for bedre barnehager og skoler.

OsloMets tilbud

OsloMet  informerer avgangsstudenter om ordningen, bistår ledere og eiere som ønsker å gi nyutdannede et tilbud, arrangerer seminarer for veiledere og nyutdannede og tilbyr videreutdanninger for både praksislærere og veiledere innen tematikken.

Vi kan tilby:

  • bistand til systemarbeid tilpasset lokale forhold.
  • seminarer og samlinger hvor veiledere og nyutdannede kan møtes.
  • faglige samlinger for veiledere.
  • workshop for ledere i skoler og barnehager.
  • konferanser.
  • samarbeid med kommuner om utvikling av ordningen.