Veiledning av nyutdannede lærere

Alle nyutdannede lærere i barnehage og skole har rett til veiledning den første tiden i yrket. Skole- og barnehageeiere er ansvarlige for at nyutdannede lærere får den veiledningen og oppfølgingen de trenger.

To unge studenter går nedover trapp på campus Pilestredet.

Foto: OsloMet

Overgangen fra utdanning til yrke kan være krevende, og det å ha en veileder den første tiden på en ny arbeidsplass kan være til stor hjelp. Målet med Veiledning av nyutdannede lærere er å rekruttere og beholde dyktige lærere og sikre god kvalitet i barnehage og skole. Dette er en god investering for bedre barnehager og skoler.

OsloMets tilbud:

  • arrangementer for veiledere og nyutdannede
  • arrangementer for ledere i skoler og barnehager
  • bistand til systemarbeid i barnehager og skoler tilpasset lokale forhold
  • samarbeid med kommuner om utvikling av ordningen.