Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage

Et utviklingsprosjekt for hele barnehagen.

Et barn som har på seg regnklær og er ute mellom to sykler
 • Hva er regional ordning?

  Regional ordning er samarbeid og partnerskap mellom barnehageeiere og universitet- og høyskolesektoren.
  Prosjektene tar utgangspunkt i barnehagens behov for kompetanseutvikling og involverer barnehageleder og de øvrige ansatte. Universiteter og høgskoler bidrar med forskningsbasert kunnskap, som i møte med praksisfeltet har som mål å bidra til bedre praksiser i barnehagene og utvikling av barnehagelærerutdanningen. Du kan lese mer om ordningen på Utdanningsdirektoratet (udir.no)

 • Hvordan kan OsloMet bidra i regional ordning?

  OsloMet og Institutt for barnehagelærerutdanning er landets største barnehagefaglige miljø. Våre vitenskapelig ansatte kan veilede og bistå utviklingsprosjekter ute i den enkelte barnehage og i nettverk av barnehager. Vi kan bidra med blant annet:  

  • å vurdere kompetansebehov i barnehagen 
  • å planlegge, gjennomføre og evaluere kompetansetiltak 
  • faglig fordypning innenfor alle rammeplanens fagområder  

  I den første fasen er det viktig at partnerne blir kjent med hverandres faglige og organisatoriske ståsted, og at utviklingsprosjektet forankres i barnehagens plandokumenter. I den andre fasen kan vi bistå i å utvikle en prosjektplan med konkrete mål og tiltak for perioden. I gjennomføringsfasen bidrar vi med faglig innhold, veiledning og støtte til utviklingsprosjektet. Prosjektet bør evalueres i et samarbeid mellom universitetet og barnehagen.  

  Vi har tidligere inngått partnerskap med enkeltstående barnehager, mindre nettverk og større barnehageeiere som bydeler, kommuner eller barnehagekjeder. Tema for utviklingsprosjektene kan være: 

  • følge barnehagen gjennom et utviklingsprosjekt knyttet til omsorg, lek og læring i barnehagen
  • bistå i utvikling av personalets digitale kompetanse
  • arbeid sammen med språkstimulering gjennom sang og musikk, lek og læring
  • gi innspill til å skape inkluderende miljø for lek og læring
  • bistå utvikling av barnehagens pedagogiske virksomhet innenfor rammeplanens fagområder
  • utforske barnehagens verdigrunnlag sammen med dere
  • utfordre barnehagens praksis i arbeidet med kreative fag
 • Hva er viktig for å lykkes?

  Barnehagene lykkes best med kompetansetiltakene når de ansatte involveres i hele prosessen. Derfor må barnehageeier informere og inkludere de ansatte om beslutningen om å melde behov for støtte til et utviklingsprosjekt.  Det er barnehageeier som står for meldingen og kompetanseutviklingen skal være godt forankret på eiernivå. Det er viktig at styrer/daglig leder er aktiv deltager gjennom hele prosjektperioden. 

 • Hvordan melder du behov?

  Det er barnehageeier som er ansvarlig for å melde behov for tilskudd til kompetanseutvikling i barnehager. Behovet skal meldes i et samarbeid med universitet eller høyskole.  

  Ønsker dere å samarbeide med OsloMet? Ta kontakt med oss i god tid for en uforpliktende samtale før dere begynner arbeidet med behovsmeldingen.  

  Hvis det er aktuelt å etablere et partnerskap med OsloMet, bistår vi med utfylling av behovsmeldingen og søknadsbudsjettet.  

  Skjema for behovsmelding finner du på Statsforvalteren i Oslo og Viken sine nettsider (statsforvalteren.no)

 • Mer om regional ordning

Kontakt oss:

Laster inn ...