English version

BLEST – bærekraft, lek, estetikk og teknologi

Barn deltar i komplekse nettverk av relasjoner, noe som også krever kompleksitet i forskningstilnærmingen til barn og barnehage. Forskningsgruppen BLEST har som mål å stimulere til kunnskapsutvikling gjennom tverrfaglige dialoger.

Vårt utgangspunkt er at det er behov for ulike teorier og forskningstilnærminger når vi undersøker kompleksiteten som ligger i barnehagefeltet. 

Gruppen har, som navnet viser til, et særlig fokus på fire tematiske områder; Bærekraft, lek, estetikk og teknologi. Bærekraft drøftes både som et forskningstema og som en væremåte i den forskningen vi bidrar med. Et viktig aspekt i bærekraftige framtider er å utforske lekens posisjon i barnehagen. Lek kan forstås på mange måter, og BLEST er særlig opptatt av de estetiske dimensjonene. Barn i dag vokser opp i teknologirike samfunn, og teknologien griper på ulike måter inn i lek og hverdagsliv i barnehagen. Vi utforsker på ulike vis hvordan teknologi kan tas i bruk som en ressurs og et verktøy i barnehagens praksiser, samtidig som at barn og voksen får ta i bruk alle sider av seg selv.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  Møter med estetiske praksiser, materialitet og teknologi stiller krav til reorientering og utvikling av hva barnehage kan bli, og fremfor alt forskning. Når nye verktøy tas inn i barnehagens praksiser, fordrer det at verktøyene undersøkes og tas stilling til.
  Gruppas medlemmer vil i sin forskning undersøke hvordan et begrep som bærekraftig framtid kan forstås i spenningsfeltet mellom nytenkning og tradisjon, og er opptatt av å forske med flere ulike perspektiver.  

  Gruppen er hovedsakelig satt sammen av deltagere fra pedagogikk, musikk, forming og drama. Medlemmenes bakgrunn bidrar til at gruppen ikke bare bidrar med akademisk kunnskap og publisering, men også har en høy grad av kunstnerisk produksjon.

  Vi er også svært opptatt av samarbeid med praksisfeltet. Kunnskapen som utvikles i våre prosjekter er i stor grad initiert av tilbakemeldinger fra praksisfeltet, både barnehagen og barnehagelærerutdanningen.  

 • Forskningsprosjekter

  • Levende Kulturarv

   I prosjektet Levende Kulturarv er vi særlig opptatt av hvordan musikk, i form av tradisjonelle og nye sanger, kan bidra til bevaring og fornying av immateriell kulturarv i barnehagen og i barnehagelærerutdanningen.

  • Utdanningsbarnehager

   Innovasjonsprosjektet er organisert rundt begrepet utdanningsbarnehager, og bygger på tanken om at kvalitetsheving av profesjonsutdanninger best skjer i nært samarbeid med profesjonsfeltet. Prosjektet søker å skape innovative samarbeidsrelasjoner mellom utdanning og profesjonsfelt.

 • Samarbeidspartnere