English version

Levende Kulturarv

I prosjektet Levende Kulturarv er vi særlig opptatt av hvordan musikk, i form av tradisjonelle og nye sanger, kan bidra til bevaring og fornying av immateriell kulturarv i barnehagen og i barnehagelærerutdanningen.

Bakgrunn for prosjektet

Barnehagen er en viktig kulturarena for små barn som vokser opp i dagens flerkulturelle samfunn. I prosjektet Levende Kulturarv er vi særlig opptatt av hvordan musikk, i form av tradisjonelle og nye sanger, kan bidra til bevaring og fornying av immateriell kulturarv i barnehagen og i barnehagelærerutdanningen.

Musikk og sang utgjør en vesentlig og iboende del av miljøet i barnehagen, og kan sees på som en del av barnehagens kulturarv og estetiske praksis. Musikalsk praksis er viktig og relevant for små barns liv. Kvaliteten på små barns hverdagsliv er nært knyttet til hvilke erfaringer og praksiser barn tar del i barnehagen. Til tross for at mange har en forestilling om at norske barnehager bruker mye sang og musikk i hverdagen, så viser tidligere forskning at utvalget av sanger som synges er forholdsvis lite, samt at et variert musikkarbeid er avhengig av ildsjeler som drar arbeidet framover. 

Forskningsspørsmål og metoder

Spørsmålet om hvordan teknologi kan bidra til å utvikle studenter og ansattes læring og arbeid med musikk og kulturarv, vil bli undersøkt i et aksjonsforskningsinspirert design. Prosjektet vil også gjennomføre en spørreundersøkelse som setter søkelys på hvordan et større utvalg barnehagelærerstudenter og ansatte i norske barnehager vurderer sin interesse og sitt engasjement for musikk og sang. 

Prosjektets samfunns- og forskningsbidrag

Samlet sett skal prosjektet Levende Kulturarv skape en dypere forståelse av hvordan teknologi kan bidra til å påvirke deltagernes profesjonelle arbeid med musikk og kulturarv. Prosjektet vil også utforske immateriell kulturarvs betydning for barn som vokser opp i dagens flerkulturelle samfunn, kulturarvens betydning for profesjonsutøvere og studenters engasjement i barnehagens sang- og musikkpraksis, og teknologi som verktøy i arbeid med musikk. 

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

    Forskningen utføres i tett samarbeid mellom Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet, barnehager fra Oslo kommune, Bydel Nordre Aker og barnehager fra Læringsverkstedet, den største private barnehagekjeden i Norge.