Tove Lafton

Tove Lafton

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emner

Barnehagepedagogikk, Kritisk refleksjon, Digitale praksiser, Veiledning og ledelse

Forskningsprosjekter

  • Utdanningsbarnehager

    Innovasjonsprosjektet er organisert rundt begrepet utdanningsbarnehager, og bygger på tanken om at kvalitetsheving av profesjonsutdanninger best skjer i nært samarbeid med profesjonsfeltet. Prosjektet søker å skape innovative samarbeidsrelasjoner mellom utdanning og profesjonsfelt.

Vitenskapelige publikasjoner

Lafton, Tove; Furu, Anne (2019). Constructing Learning Spaces - Knowledge Development in Work-Based Learning. Higher Education, Skills and Work-based Learning .

Lafton, Tove; Thoresen, Marianne (2018). Å "gjøre" pedagogikkfaget - aksjonsrettet veiledning i barnehagen. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Red.). Barnehagepedagogiske linjeskift. Kapittel 10. s. 173-187. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove (2018). Etisk kunnskaping - fabulering som verktøy i barnehagelærerens utforsking av handlingsmuligheter. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Red.). Barnehagepedagogiske linjeskift. Kapittel 5. s. 87-105. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (2018). Edderkoppens linjer og sammenkoblede spinn. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Red.). Barnehagepedagogiske linjeskift. Kapittel 1. s. 13-25. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove; Bergem, Helen; Evenstad, Randi; Fajersson, Karin Elise; Greve, Anne; Myhre, Cecilie Ottersland; Myrvold, Hanne Berit; Otterstad, Ann Merete; Wolf, Kristin Danielsen (2018). Lekens forundringskammer. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Red.). Barnehagepedagogiske linjeskift. kapitel 2. s. 27-47. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (2018). Barnehagepedagogiske linjeskift. ISBN: 9788245021455. 281 s. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove (2016). Nye blikk på distribuert ledelse. Når menneskelige og ikke-menneskelige aktører veves sammen i barnehagens ledelsespraksiser. Grindheim, Liv Torunn; Krüger, Thorolf; Leirhaug, Petter Erik; Wilson, Dordy (Red.). Lærerprofesjonalitet i utdanningspraksiser. Del 1, artikkel 2. s. 41-58. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove (2015). Digital literacy practices and pedagogical moments: Human and non-human intertwining in early childhood education. Contemporary Issues in Early Childhood . Vol. 16.
http://cie.sagepub.com/content/16/2/142.full.pdf+h...

Lafton, Tove (2014). Når nettbrett dokumenterer barnehagens innhold. Broström, Stig; Lafton, Tove; Letnes, Mari Ann (Red.). Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. Kapittel 6. s. 102-119. Fagbokforlaget.

Broström, Stig; Lafton, Tove; Letnes, Mari Ann (2014). Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. ISBN: 9788232101818. 270 s. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig