English version
Tove Lafton

Tove Lafton

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emner

Barnehagepedagogikk   Kritisk refleksjon   Digitale praksiser   Veiledning og ledelse

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Lafton, Tove; Laski, Alona Krieken (2021). Aktiv læring her og nå, men hva aktiveres for fremtiden? Dramaturgiske perspektiver på underviserens rolle i meningsskapende undervisningspraksiser. UNIPED .

Moxnes, Anna Rigmor; Bjelkerud, Agnes Westgaard; Gulpinar, Tona; Lafton, Tove; Myrvold, Hanne Berit; Odegard, Nina (2021). Lydkomposisjoner fra en småbarnsavdeling. Elle, Øystein; Nyhus, Mette Røe (Red.). Kunstmøter og estetiske prosesser med de yngste barna (0-3 år). 5. s. 81-98. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove (2019). Å lede digitale danningsprosesser i barnehagen. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. Kapittel 2. s. 31-47. Cappelen Damm Akademisk.

Lafton, Tove (2019). Video som veiledningsgrunnlag i studenters profesjonsutvikling. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 103.

Lafton, Tove (2019). Becoming clowns: How do digital technologies contribute to young children’s play?. 11 s. Contemporary Issues in Early Childhood .

Lafton, Tove; Furu, Anne (2019). Studenters læringsutbytte i barnehagelærerutdanningen – en problematisering av erfaringslæringens plass. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 18.
https://hdl.handle.net/10037/16094

Lafton, Tove; Furu, Anne (2019). Constructing Learning Spaces - Knowledge Development in Work-Based Learning. Higher Education, Skills and Work-based Learning .

Lafton, Tove; Thoresen, Marianne (2018). Å "gjøre" pedagogikkfaget - aksjonsrettet veiledning i barnehagen. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Red.). Barnehagepedagogiske linjeskift. Kapittel 10. s. 173-187. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove (2018). Etisk kunnskaping - fabulering som verktøy i barnehagelærerens utforsking av handlingsmuligheter. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Red.). Barnehagepedagogiske linjeskift. Kapittel 5. s. 87-105. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (2018). Edderkoppens linjer og sammenkoblede spinn. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Red.). Barnehagepedagogiske linjeskift. Kapittel 1. s. 13-25. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig