English version
Tove Lafton

Tove Lafton

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emner

Barnehagepedagogikk   Kritisk refleksjon   Digitale praksiser   Veiledning og ledelse

Forskningsprosjekter

  • DigiGen - Hvordan påvirker digitaliseringen barn og unges liv

    Hvordan påvirker digitalisering og teknologiutvikling barn og unge?

  • Levende Kulturarv

    I prosjektet Levende Kulturarv er vi særlig opptatt av hvordan musikk, i form av tradisjonelle og nye sanger, kan bidra til bevaring og fornying av immateriell kulturarv i barnehagen og i barnehagelærerutdanningen.

  • Utdanningsbarnehager

    Innovasjonsprosjektet er organisert rundt begrepet utdanningsbarnehager, og bygger på tanken om at kvalitetsheving av profesjonsutdanninger best skjer i nært samarbeid med profesjonsfeltet. Prosjektet søker å skape innovative samarbeidsrelasjoner mellom utdanning og profesjonsfelt.

Vitenskapelige publikasjoner

Holmarsdottir, Halla Bjørk ; Lafton, Tove ; Andreasen, Kristina Johnsdatter (2024). Children’s digital boundary crossings when moving in between porous ecosystems. Holmarsdottir, Halla Bjørk; Seland, Idunn; Hyggen, Christer; Roth, Maria (Red.). Understanding The Everyday Digital Lives of Children and Young People. Springer Nature.

Wilhelmsen, Janniche Elisabeth Broch ; Lafton, Tove (2024). Discourses and gender divides in children’s digital everyday lives. Holmarsdottir, Halla Bjørk; Seland, Idunn; Hyggen, Christer; Roth, Maria (Red.). Understanding The Everyday Digital Lives of Children and Young People. s. 209-237. Springer Nature.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-46929-9_8#DOI

Roth, Maria; Schmidt, Eva-Maria; Lafton, Tove ; Kapella, Olaf; Barbuta, Alina (2024). A developmental view on digital vulnerability and agency of children under 10 years of age. Holmarsdottir, Halla Bjørk; Seland, Idunn; Hyggen, Christer; Roth, Maria (Red.). Understanding The Everyday Digital Lives of Children and Young People. Springer Nature.

Lafton, Tove ; Wilhelmsen, Janniche Elisabeth Broch ; Holmarsdottir, Halla Bjørk (2024). Parental mediation and children’s digital well-being in family life in Norway. Journal of Children and Media.
https://doi.org/10.1080/17482798.2023.2299956

Lafton, Tove ; Holmarsdottir, Halla Bjørk ; Kapella, Olaf; Sisask, Merike; Zinoveva, Liudmila (2023). Children’s Vulnerability to Digital Technology within the Family: A Scoping Review. Societies. Vol. 13.
https://doi.org/10.3390/soc13010011

Lafton, Tove ; Hauge, Heidi (2022). Har «øyeblikkets pedagogikk» fortsatt en plass i barnehagen?. Nordisk barnehageforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.23865/nbf.v19.247

Lafton, Tove (2022). Når nettbrett dokumenterer barnehagens innhold, revidert utgave. Letnes, Mari-Ann; Lafton, Tove; Broström, Stig (Red.). Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. 2. utgave.. s. 110-129. Fagbokforlaget.

Letnes, Mari-Ann; Lafton, Tove ; Broström, Stig (2022). Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. 2. utgave. ISBN: 9788245037845. 291 s. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove ; Moxnes, Anna Rigmor; Søndenå, Kari (2022). Å utforske refleksjonsbegrepet : filosofisk motstand i strømlinjeformede praksiser. Moxnes, Anna Rigmor; Wilhelmsen, Terese; Øvreås, Steinar; Santana, Marianne Olsen; Aslanian, Teresa K. (Red.). Barnehagelærerutdanning i endring : å forske på egen undervisningspraksis i høyere utdanning. s. 220-232. Universitetsforlaget.

Lafton, Tove ; Laski, Alona Krieken (2021). Aktiv læring her og nå, men hva aktiveres for fremtiden? Dramaturgiske perspektiver på underviserens rolle i meningsskapende undervisningspraksiser. UNIPED. Vol. 44.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2021-02-02

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig