English version
Janniche Elisabeth Broch Wilhelmsen

Janniche Elisabeth Broch Wilhelmsen

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Lafton, Tove ; Wilhelmsen, Janniche Elisabeth Broch ; Holmarsdottir, Halla Bjørk (2024). Parental mediation and children’s digital well-being in family life in Norway. Journal of Children and Media.
https://doi.org/10.1080/17482798.2023.2299956

Wilhelmsen, Janniche Elisabeth Broch ; Lafton, Tove (2024). Discourses and gender divides in children’s digital everyday lives. Holmarsdottir, Halla Bjørk; Seland, Idunn; Hyggen, Christer; Roth, Maria (Red.). Understanding The Everyday Digital Lives of Children and Young People. s. 209-237. Springer Nature.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-46929-9_8#DOIPublikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig