English version
Halla Bjørk Holmarsdottir

Halla Bjørk Holmarsdottir

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Andre pedagogiske fag   Kvinne- og kjønnsstudier   Sosialantropologi   Sosiologi

Emner

Globalisering   Flerkulturell pedagogikk   IKT   Tverrfaglig samarbeid   Flerspråklighet   Ungdom   Utdanningsreformer   Internasjonale menneskerettigheter   Identitet og kulturell kompleksitet   Komparative og internasjonale utdanningsstudier   Kjønns- og utviklingsforskning   Utdanning og utvikling   Flerkulturelle utdanningsstudier   Utdanningspolicy   Ungdomsforskning   Forskningsmetoder   Utdanning og post-konflikt   Digital teknologi

Regioner

Afrika   Nord-Amerika   Asia   EU

Land

Kina   Etiopia   Island   Namibia   Sudan   Sør-Sudan   Tanzania   Uganda   USA   Sør-Afrika   Zambia

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Baily, Supriya; Holmarsdottir, Halla Bjørk (2019). Fostering teachers’ global competencies: Bridging utopian expectations for internationalization through exchange. Forum for International Research in Education . Vol. 5.

Bastien, Sheri; Holmarsdottir, Halla Bjørk (2017). Youth as architects of change: global efforts to advance youth-driven innovation for social change. ISBN: 978-3-319-66274-9. 353 s. Palgrave Macmillan.

Holmarsdottir, Halla Bjørk; Dupuy, Kendra (2017). Global Perspectives on Youth and School-to-Work Transitions in the Twenty-First Century: New Challenges and Opportunities in Skills Training Programs. Bastien, Sheri; Holmarsdottir, Halla Bjørk (Red.). Youth as Architects of Social Change: Global Efforts to Advance Youth-Driven Innovation. 2. s. 23-42. Palgrave Macmillan.

Bastien, Sheri; Holmarsdottir, Halla Bjørk (2017). The Sustainable Development Goals and the Role of Youth-Driven Innovation for Social Change. Bastien, Sheri; Holmarsdottir, Halla Bjørk (Red.). Youth as Architects of Social Change: Global Efforts to Advance Youth-Driven Innovation. 1. s. 3-22. Palgrave Macmillan.

Bastien, Sheri; Holmarsdottir, Halla Bjørk (2017). Youth as Architects of Social Change: Global Efforts to Advance Youth-Driven Innovation. ISBN: 978-3-319-66274-9. 353 s. Palgrave Macmillan.

Stromquist, Nelly P.; Holmarsdottir, Halla Bjørk; Manion, Caroline (2016). Focusing on Gender and Education. Epstein, Erwin H. (Red.). Crafting a Global Field: Six Decades of the Comparative and International Education Society. 11. Springer.

Baily, Supriya; Holmarsdottir, Halla Bjørk (2015). The quality of equity? Reframing gender, development and education in the post-2020 landscape. Gender and Education . Vol. 27.

Bastien, Sheri; Holmarsdottir, Halla Bjørk (2015). Growing up global: towards the critical engagement of youth and youth voices in research to address global wicked problems. Bastien, Sheri; Holmarsdottir, Halla Bjørk (Red.). Youth ‘At the Margins’: Critical Perspectives and Experiences of Engaging Youth in Research Worldwide. 1. s. 1-19. Brill|Sense.

Huang, Lihong; Holmarsdottir, Halla Bjørk (2015). Youth at the Margins of Citizenship: A Review of European Youth Policy. Bastien, Sheri; Holmarsdottir, Halla Bjørk (Red.). Youth ‘At the Margins’: Critical Perspectives and Experiences of Engaging Youth in Research Worldwide. 2. s. 23-40. Brill|Sense.
http://hdl.handle.net/10642/2965

Bastien, Sheri; Holmarsdottir, Halla Bjørk (2015). Youth ‘At the Margins’: Critical Perspectives and Experiences of Engaging Youth in Research Worldwide. ISBN: 978-94-6300-050-5. 394 s. Sense Publishers.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig