English version
Halla Bjørk Holmarsdottir

Halla Bjørk Holmarsdottir

Kort om

Forskningen min bygger på tverrfaglige tilnærminger, inkludert etnografisk feltarbeid med barn og unge med fokus på å utvikle kunnskap om hvordan barn og unge bruker og blir påvirket av de teknologiske transformasjonene i deres hverdag. Jeg har også forsket på flere andre temaer som språkspørsmål, marginalisering i utdanning, sosial rettferdighet, kjønn, utdanning og ungdom. Sentralt i dette arbeidet har vært undersøkelse av hvordan utdanning og mer spesifikt lærerutdanning kan bidra til å gi kompetanse for demokratisk deltakelse. Jeg er for tiden koordinator for et stor europeisk forskningsprosjekt finansiert av Horizon 2020 (Grant Agreement nr. 870548) med tittelen The Impact of Technological Transformations on the Digital Generation (DigiGen). Fra 2008-2014 var jeg koordinator for Gender Equality, Education and Poverty (GEEP), finansiert av NORAD. Prosjektet fokuserte på kritiske spørsmål rundt likestilling og utdanning innenfor en kontekst av fattigdom i post-konflikt Sør-Afrika og Sudan.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Andre pedagogiske fag   Kvinne- og kjønnsstudier   Sosialantropologi   Sosiologi

Emner

Globalisering   Flerkulturell pedagogikk   IKT   Tverrfaglig samarbeid   Flerspråklighet   Ungdom   Utdanningsreformer   Internasjonale menneskerettigheter   Identitet og kulturell kompleksitet   Komparative og internasjonale utdanningsstudier   Kjønns- og utviklingsforskning   Utdanning og utvikling   Flerkulturelle utdanningsstudier   Utdanningspolicy   Ungdomsforskning   Forskningsmetoder   Utdanning og post-konflikt   Digital teknologi

Regioner

Afrika   Nord-Amerika   Asia   EU

Land

Kina   Etiopia   Island   Namibia   Sudan   Sør-Sudan   Tanzania   Uganda   USA   Sør-Afrika   Zambia

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Holmarsdottir, Halla Bjørk; Baily, Supriya; Skårås, Merethe; Ramos, Kathy; Ege, April Maute; Heggernes, Sissil Lea; Carsillo, Tami (2023). Exploring the Power of Internationalization in Teacher Education. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/njcie.5233

Ayllón, Sara; Holmarsdottir, Halla Bjørk; Lado, Samuel (2023). Digitally Deprived Children in Europe. Child Indicators Research.
https://doi.org/10.1007/s12187-022-10006-w

Lafton, Tove; Holmarsdottir, Halla Bjørk; Kapella, Olaf; Sisask, Merike; Zinoveva, Liudmila (2023). Children’s Vulnerability to Digital Technology within the Family: A Scoping Review. Societies. Vol. 13.
https://doi.org/10.3390/soc13010011

Seland, Idunn; Hyggen, Christer; Holmarsdottir, Halla Bjørk; Kapella, Olaf; Parsanoglou, Dimitris; Sisaks, Merike (2022). Conditions contributing to positive and negative outcomes of children's ICT use: Protocol for scoping review. 14 s. Societies. Vol. 12.
file:///C:/Users/iduse/Downloads/societies-12-0012...

Baily, Supriya; Holmarsdottir, Halla Bjørk (2019). Fostering teachers’ global competencies: Bridging utopian expectations for internationalization through exchange. Forum for International Research in Education. Vol. 5.
https://doi.org/10.32865/fire201952162

Bastien, Sheri; Holmarsdottir, Halla Bjørk (2017). Youth as Architects of Social Change: Global Efforts to Advance Youth-Driven Innovation. ISBN: 978-3-319-66274-9. 353 s. Palgrave Macmillan.

Bastien, Sheri; Holmarsdottir, Halla Bjørk (2017). The Sustainable Development Goals and the Role of Youth-Driven Innovation for Social Change. Bastien, Sheri; Holmarsdottir, Halla Bjørk (Red.). Youth as Architects of Social Change: Global Efforts to Advance Youth-Driven Innovation. s. 3-22. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-66275-6_1

Holmarsdottir, Halla Bjørk; Dupuy, Kendra (2017). Global Perspectives on Youth and School-to-Work Transitions in the Twenty-First Century: New Challenges and Opportunities in Skills Training Programs. Bastien, Sheri; Holmarsdottir, Halla Bjørk (Red.). Youth as Architects of Social Change: Global Efforts to Advance Youth-Driven Innovation. s. 23-42. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-66275-6_2

Bastien, Sheri; Holmarsdottir, Halla Bjørk (2017). Youth as architects of change: global efforts to advance youth-driven innovation for social change. ISBN: 978-3-319-66274-9. 353 s. Palgrave Macmillan.

Stromquist, Nelly P.; Holmarsdottir, Halla Bjørk; Manion, Caroline (2016). Focusing on Gender and Education. Epstein, Erwin H. (Red.). Crafting a Global Field: Six Decades of the Comparative and International Education Society. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-33186-7_11

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig