Christer Hyggen

Christer Hyggen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Ungdom, Psykisk helse, Arbeidsledighet, Arbeidsmotivasjon, Marginalisering

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Abebe, Dawit Shawel; Hyggen, Christer (2019). Moderators of unemployment and wage scarring during the transition to young adulthood: evidence from Norway. Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (Red.). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. 6. s. 115-137. Edward Elgar Publishing.

Hardoy, Ines; Hyggen, Christer; Schøne, Pål (2019). Arbeidsledighet. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. Kapittel 11. s. 202-225. Gyldendal Akademisk.

O'Reilly, Jacqueline; Hvinden, Bjørn; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (2019). Conclusion. Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (Red.). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. 11. s. 228-241. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118...

Hvinden, Bjørn; Hyggen, Christer; Schoyen, Mi Ah; O'Reilly, Jacqueline (2019). Introduction. Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (Red.). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. 1. s. 1-17. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118...

Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Sirovatka, Tomáš; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (2019). Implications for policymaking. Hvinden, Bjørn; Hyggen, Christer; Schoyen, Mi Ah; Sirovatka, Tomáš (Red.). Youth unemployment and job insecurity in Europe: Problems, Risk Factors and Policies. 11. s. 231-251. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118...

Hvinden, Bjørn; Hyggen, Christer; Schoyen, Mi Ah; Sirovatka, Tomáš (2019). Youth unemployment and job insecurity in Europe: Problems, Risk Factors and Policies. ISBN: 978-1-78811-889-7. 257 s. Edward Elgar Publishing.

Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (2019). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. ISBN: 978 1 78811 878 1. 246 s. Edward Elgar Publishing.

Hyggen, Christer; Kolouh-Söderlund, Lidija; Olsen, Terje; Tägtström, Jenny (2018). Young People at Risk. School Dropout and Labour Market Exclusion in the Nordic Countries. Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn (Red.). Youth, Diversity and employment: Comparative perspectives on Labour Market Policies. Chapter 2. s. 32-56. Edward Elgar Publishing.

Hyggen, Christer (2017). Etterlater arbeidstrening arr hos unge ledige? Et vignett-eksperiment av arbeidsgiveres beslutninger ved ansettelser av unge i Norge. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 34.

Olsen, Terje; Hyggen, Christer; Tägtström, Jenny; Kolouh-Söderlund, Lidija (2016). Unge i risiko - overblik over situationen i Norden. Wulf-Andersen, Trine; Olsen, Terje; Follesø, Reidun (Red.). Unge, udenforskap og social forandring Nordiske perspektiver. Kapitel 2. s. 39-68. Frydenlund Academic.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig