English version
Christer Hyggen

Christer Hyggen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Ungdom   Psykisk helse   Arbeidsledighet   Arbeidsmotivasjon   Marginalisering

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hyggen, Christer; Imdorf, Christian; Shi, Lulu P.; Sacchi, Stefan; Samuel, Robin; Stoilova, Rumiana; Yordanova, Gabriela; Boyadjieva, Pepka; Ilieva-Trichkova, Petya; Parsanoglou, Dimitris; Yfanti, Aggeliki (2019). Scars of early job insecurity across Europe:insights from a multi-country employer study. Hvinden, Bjørn; Hyggen, Christer; Schoyen, Mi Ah; Sirovatka, Tomáš (Red.). Youth unemployment and job insecurity in Europe: Problems, Risk Factors and Policies. Chapter 5. s. 93-116. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118...

Parsanoglou, Dimitris; Yfanti, Aggeliki; Hyggen, Christer; Shi, Lulu. P. (2019). The impact of active Labour market policies on employers' evalution of Young unemployed: a comparison between Greece and Norway. Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (Red.). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. Chapter 5. s. 115-138. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118...

Abebe, Dawit Shawel; Hyggen, Christer (2019). Moderators of unemployment and wage scarring during the transition to young adulthood: evidence from Norway. Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (Red.). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. 6. s. 115-137. Edward Elgar Publishing.

O'Reilly, Jacqueline; Hvinden, Bjørn; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (2019). Conclusion. Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (Red.). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. 11. s. 228-241. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118...

Hvinden, Bjørn; Hyggen, Christer; Schoyen, Mi Ah; O'Reilly, Jacqueline (2019). Introduction. Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (Red.). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. 1. s. 1-17. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118...

Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Sirovatka, Tomáš; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (2019). Implications for policymaking. Hvinden, Bjørn; Hyggen, Christer; Schoyen, Mi Ah; Sirovatka, Tomáš (Red.). Youth unemployment and job insecurity in Europe: Problems, Risk Factors and Policies. 11. s. 231-251. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118...

Hvinden, Bjørn; Hyggen, Christer; Schoyen, Mi Ah; Sirovatka, Tomáš (2019). Youth unemployment and job insecurity in Europe: Problems, Risk Factors and Policies. ISBN: 978-1-78811-889-7. 257 s. Edward Elgar Publishing.

Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (2019). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. ISBN: 978 1 78811 878 1. 246 s. Edward Elgar Publishing.

Hyggen, Christer; Kolouh-Söderlund, Lidija; Olsen, Terje; Tägtström, Jenny (2018). Young People at Risk. School Dropout and Labour Market Exclusion in the Nordic Countries. Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn (Red.). Youth, Diversity and employment: Comparative perspectives on Labour Market Policies. Chapter 2. s. 32-56. Edward Elgar Publishing.

Hyggen, Christer (2017). Etterlater arbeidstrening arr hos unge ledige? Et vignett-eksperiment av arbeidsgiveres beslutninger ved ansettelser av unge i Norge. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 34.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig