English version
Christer Hyggen

Christer Hyggen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Ungdom   Psykisk helse   Arbeidsledighet   Arbeidsmotivasjon   Marginalisering

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Seland, Idunn ; Hyggen, Christer ; Holmarsdottir, Halla Bjørk ; Kapella, Olaf; Parsanoglou, Dimitris; Sisaks, Merike (2022). Conditions contributing to positive and negative outcomes of children's ICT use: Protocol for scoping review. 14 s. Societies. Vol. 12.
file:///C:/Users/iduse/Downloads/societies-12-0012

Hyggen, Christer ; Vedeler, Janikke Solstad (2021). Employer Engagement and Active Labour Market Policies. Evidence from a Norwegian Multi-Method Study. 13 s. Social Policy and Society.
https://doi.org/10.1017/S1474746420000421

Seland, Idunn ; Hyggen, Christer (2021). The digital generation. Representations of a generational digital divide. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. s. 133-152. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003129592-8

Smette, Ingrid ; Hyggen, Christer ; Bredal, Anja (2021). Foreldrerestriksjoner blant minoritetsungdom: omfang og mønstre i og utenfor skolen. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 62.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2021-01-01

Bertogg, Ariane; Hyggen, Christer ; Parsanoglou, Dimitris; Stoilova, Rumiana (2020). Gender Discrimination in the Hiring of Skilled Professionals in Two Male-Dominated Occupational Fields: A Factorial Survey Experiment with Real-World Vacancies and Recruiters in Four European Countries. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie.
https://doi.org/10.1007/s11577-020-00671-6

O'Reilly, Jacqueline; Hvinden, Bjørn; Schoyen, Mi Ah ; Hyggen, Christer (2019). Conclusion. Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (Red.). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. s. 228-241. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118

Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah ; Hyggen, Christer (2019). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. ISBN: 978 1 78811 878 1. 246 s. Edward Elgar Publishing.

Hvinden, Bjørn; Hyggen, Christer ; Schoyen, Mi Ah ; Sirovatka, Tomáš (2019). Youth unemployment and job insecurity in Europe: Problems, Risk Factors and Policies. ISBN: 978-1-78811-889-7. 257 s. Edward Elgar Publishing.

Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Sirovatka, Tomáš; Schoyen, Mi Ah ; Hyggen, Christer (2019). Implications for policymaking. Hvinden, Bjørn; Hyggen, Christer; Schoyen, Mi Ah; Sirovatka, Tomáš (Red.). Youth unemployment and job insecurity in Europe: Problems, Risk Factors and Policies. s. 231-251. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118

Hvinden, Bjørn; Hyggen, Christer ; Schoyen, Mi Ah ; O'Reilly, Jacqueline (2019). Introduction. Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (Red.). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. s. 1-17. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig