Ingrid Smette

Ingrid Smette

Kort om

Ingrid Smette er forsker II ved seksjon for Ungdomsforskning ved NOVA. Hun har doktorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo (2015). Avhandlingen handlet om inkludering og fellesskap ved i flerkulturelle ungdomsskoler. Hennes forskningsinteresser er for tiden særlig ungdom og foreldreskap for ungdom, med særlig vekt på ulike former for foreldreautoritet og forståelser av selvstendighet i et flerkulturelt samfunn. Ingrid Smette er involvert i flere prosjekter i NOVAs Voldsprogram, blant annet et prosjekt om «negativ sosial kontroll» og et prosjekt om unge voksnes erfaringer med seksuelle krenkelser, samt den avsluttede evalueringen av sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Hun er medredaktør for boka Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole hjem og fritid (Erstad og Smette 2017). Hun er også del av organisasjonskomitéen for den tredje europeiske konferansen om vold i nære relasjoner som NOVA og NKVTS arrangerer i Oslo september 2019.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Migrasjon, Ungdom, Utdanning, Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn, Studenter med minoritetsbakgrunn, Ungdom, kjønn, vold, Videregående opplæring, Sosial kontroll, Seksuell vold, Selvstendighet, Majoritet-minoritetsrelasjoner, Ungdomsskole

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Strandbu, Åse (2018). Understanding the increase in parents’ involvement in organized youth sports. Sport, Education and Society . Vol. 23.
http://hdl.handle.net/10642/3249

Smette, Ingrid (2017). Enhetsskolens ulike lærerblikk. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 1.
https://www.idunn.no/file/pdf/66990302/enhetsskole...

Løvgren, Mette; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Mossige, Svein (2017). Barn og unges utsatthet for fysisk vold fra foreldre. Endringer i mild og grov vold fra 2007 til 2015. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 94.

Erstad, Ola; Smette, Ingrid (2017). Sammenhenger mellom læringsarenaer - utfordringer og muligheter. Erstad, Ola; Smette, Ingrid (Red.). Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Kapittel 9. s. 151-161. Cappelen Damm Akademisk.

Smette, Ingrid; Stefansen, Kari; Strandbu, Åse (2017). Den lille og den store selvstendigheten - ungdoms fortellinger om å lære selvstendighet. Erstad, Ola; Smette, Ingrid (Red.). Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Kapittel 8. s. 136-149. Cappelen Damm Akademisk.

Stefansen, Kari; Strandbu, Åse; Smette, Ingrid (2017). Foreldre som "bakkemannskap" for ungdomsskoleelever: klasserelaterte forskjeller. Erstad, Ola; Smette, Ingrid (Red.). Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Kapittel 7. s. 113-132. Cappelen Damm Akademisk.

Silseth, Kenneth; Smette, Ingrid (2017). Utviklingssamtalen. Elevens ansvar mellom skole og hjem. Erstad, Ola; Smette, Ingrid (Red.). Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Kapittel 6. s. 94-112. Cappelen Damm Akademisk.

Smette, Ingrid; Stefansen, Kari; Silseth, Kenneth (2017). Å koble seg på elevers livsverden - betraktninger fra lærere. Erstad, Ola; Smette, Ingrid (Red.). Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Kapittel 2. s. 23-36. Cappelen Damm Akademisk.

Smette, Ingrid; Erstad, Ola (2017). Elevers læring på tvers av skole og fritid. Erstad, Ola; Smette, Ingrid (Red.). Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Kapittel 1. s. 11-21. Cappelen Damm Akademisk.

Erstad, Ola; Smette, Ingrid (2017). Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. ISBN: 978-82-02-53333-5. 159 s. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig