English version
Ingrid Smette

Ingrid Smette

Kort om

Ingrid Smette er forsker II ved seksjon for Ungdomsforskning ved NOVA. Hun har doktorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo (2015). Hun har for tiden permisjon fra sin hovedstilling fra NOVA og er ansatt som postdoktor i prosjektet Living the Nordic Model ved Universitetet i Oslo. Hun har en bistilling ved NOVA som ansvarlig redaktør (sammen med Anders Bakken) for Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Migrasjon   Ungdom   Utdanning   Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn   Studenter med minoritetsbakgrunn   Ungdom, kjønn, vold   Videregående opplæring   Sosial kontroll   Seksuell vold   Selvstendighet   Majoritet-minoritetsrelasjoner   Ungdomsskole

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Aarset, Monica Five; Smette, Ingrid; Rosten, Monika (2021). Thinking through generation: On parenting and belonging among adult children of immigrants in Norway. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. 5. s. 79-95. Routledge.

Smette, Ingrid; Hyggen, Christer; Bredal, Anja (2021). Parental restrictions on young minority Norwegians: Prevalence and patterns in and out of school. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 62.

Andersen, Patrick Lie; Smette, Ingrid; Bredal, Anja (2020). Ungdoms voldsutsatthet og foreldres landbakgrunn. Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (Red.). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Kapittel 9. s. 167-195. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/81154

Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Dullum, Jane Vibeke (2020). The ‘psychological turn’ in self-help services for sexual abuse victims: Drivers and dilemmas. 14 s. International Review of Victimology .

Smette, Ingrid; Bredal, Anja; Stefansen, Kari (2019). Fra kamp til konsensus? Sivilsamfunnets rolle i framveksten av voldsfeltet. Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. 8. s. 143-158. Universitetsforlaget.
https://www.idunn.no/vold_i_naere_relasjoner/kapit...

Smette, Ingrid (2019). Ethics and access when consent must come first: consequences of formalised ethics for ethnographic research in schools. Busher, Hugh; Fox, Alison Anne (Red.). Implementing ethics in Educational ethnography. Regulation and practice.. 4. s. 51-63. Routledge.
file:///C:/Users/ismette/AppData/Local/Packages/Mi...

Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Strandbu, Åse (2018). Understanding the increase in parents’ involvement in organized youth sports. Sport, Education and Society . Vol. 23.
http://hdl.handle.net/10642/3249

Smette, Ingrid (2017). Enhetsskolens ulike lærerblikk. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 1.
https://www.idunn.no/file/pdf/66990302/enhetsskole...

Løvgren, Mette; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Mossige, Svein (2017). Barn og unges utsatthet for fysisk vold fra foreldre. Endringer i mild og grov vold fra 2007 til 2015. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 94.

Erstad, Ola; Smette, Ingrid (2017). Sammenhenger mellom læringsarenaer - utfordringer og muligheter. Erstad, Ola; Smette, Ingrid (Red.). Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Kapittel 9. s. 151-161. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig