English version
Elisabeth Backe-Hansen

Elisabeth Backe-Hansen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emner

Barnevern   Barns medvirkning   Fosterhjem   Etikk i barneforskning

Forskningsprosjekter

  • Barnevern i Norge

    Prosjektets hovedmål var å belyse hvordan det går med barnevernets barn på lang sikt, og hvilken betydning tidlig intervensjon har for barnas utvikling.

  • Barneverntjenestens arbeid med vold og overgrep

    Dette prosjektet skal bidra til å utfylle kunnskapshullet om barnevernets håndtering av vold og overgrep.

  • Mot alle odds

    Hvorfor er det slik at noen unge voksne som har vært under barnevernets omsorg greier seg bra, mot alle odds? Og hva innebærer det egentlig for unge kvinner og menn, med majoritets- eller minoritetsbakgrunn, at de greier seg bra?

Vitenskapelige publikasjoner

Shanks, Emelie; Backe-Hansen, Elisabeth; Eriksson, Pia; Lausten, Mette; Lundström, Tommy; Ranta, Heikki; Sallnäs, Marie (2021). Privatisation of residential care for children and youth in Denmark, Finland, Norway, and Sweden. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research .

Falch-Eriksen, Asgeir; Backe-Hansen, Elisabeth (2018). Child Protection and Human Rights: A Call for Professional Practice and Policy. Falch-Eriksen, Asgeir; Backe-Hansen, Elisabeth (Red.). Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy. 1. s. 1-14. Palgrave Macmillan.

Backe-Hansen, Elisabeth (2018). Formal and Everyday Participation in Foster Families: A Challenge?. Falch-Eriksen, Asgeir; Backe-Hansen, Elisabeth (Red.). Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy. 12. s. 227-244. Palgrave Macmillan.

Bakketeig, Elisiv; Backe-Hansen, Elisabeth (2018). Agency and flexible support in transition from care: Learning from the experiences of a Norwegian sample of care leavers doing well. 13 s. Nordic Social Work Research .

Falch-Eriksen, Asgeir; Backe-Hansen, Elisabeth (2018). Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy. ISBN: 978-3-319-94799-0. 258 s. Palgrave Macmillan.

Storø, Jan; Backe-Hansen, Elisabeth; Løvgren, Mette (2017). Hva muliggjør godt institusjonsarbeid?. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 94.

Backe-Hansen, Elisabeth; Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem (2016). Best mulig beslutninger til best mulig hjelp. Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem (Red.). Beslutninger i barnevernet. 13. s. 214-229. Universitetsforlaget.

Backe-Hansen, Elisabeth (2016). Barn og unges medvirkning i barnevernet - hvorfor og hvordan?. Stensæth, Karette; Krüger, Viggo; Fuglestad, Svein (Red.). I transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern. Kapittel 2. s. 37-48.

Mossige, Svein; Backe-Hansen, Elisabeth (2013). For sensitivt for ungdom?. Fossheim, Hallvard; Hølen, Jacob; Ingierd, Helene (Red.). Barn i forskning - Etiske dimensjoner. 2. s. 45-73.

Storø, Jan; Backe-Hansen, Elisabeth; Höjer, Ingrid; Sjöblom, Yvonne (2013). Out of home care in Norway and Sweden - similar and different. Intervención psicosocial . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/10642/1930

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig