English version
Elisabeth Backe-Hansen

Elisabeth Backe-Hansen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emner

Barnevern, Barns medvirkning, Fosterhjem, Etikk i barneforskning

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Backe-Hansen, Elisabeth (2019). Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid-til besvær og til barns og unges beste. Studsrød, Ingunn; Paulsen, Veronika; Kvaran, Inge; Mevik, Kate Eileen (Red.). Barnevernspedagog en grunnbok. Kapittel 18. s. 245-258. Universitetsforlaget.

Falch-Eriksen, Asgeir; Backe-Hansen, Elisabeth (2018). Child Protection and Human Rights: A Call for Professional Practice and Policy. Falch-Eriksen, Asgeir; Backe-Hansen, Elisabeth (Red.). Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy. 1. s. 1-14. Palgrave Macmillan.

Backe-Hansen, Elisabeth (2018). Formal and Everyday Participation in Foster Families: A Challenge?. Falch-Eriksen, Asgeir; Backe-Hansen, Elisabeth (Red.). Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy. 12. s. 227-244. Palgrave Macmillan.

Bakketeig, Elisiv; Backe-Hansen, Elisabeth (2018). Agency and flexible support in transition from care: Learning from the experiences of a Norwegian sample of care leavers doing well. 13 s. Nordic Social Work Research .

Falch-Eriksen, Asgeir; Backe-Hansen, Elisabeth (2018). Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy. ISBN: 978-3-319-94799-0. 258 s. Palgrave Macmillan.

Storø, Jan; Backe-Hansen, Elisabeth; Løvgren, Mette (2017). Hva muliggjør godt institusjonsarbeid?. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 94.

Backe-Hansen, Elisabeth; Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem (2016). Best mulig beslutninger til best mulig hjelp. Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem (Red.). Beslutninger i barnevernet. 13. s. 214-229. Universitetsforlaget.

Backe-Hansen, Elisabeth (2016). Barn og unges medvirkning i barnevernet - hvorfor og hvordan?. Stensæth, Karette; Krüger, Viggo; Fuglestad, Svein (Red.). I transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern. Kapittel 2. s. 37-48.

Mossige, Svein; Backe-Hansen, Elisabeth (2013). For sensitivt for ungdom?. Fossheim, Hallvard; Hølen, Jacob; Ingierd, Helene (Red.). Barn i forskning - Etiske dimensjoner. 2. s. 45-73.

Storø, Jan; Backe-Hansen, Elisabeth; Höjer, Ingrid; Sjöblom, Yvonne (2013). Out of home care in Norway and Sweden - similar and different. Intervención psicosocial . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/10642/1930

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig