English version
Marianne Rugkåsa

Marianne Rugkåsa

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Rugkåsa, Marianne; Bergheim, Berit (2021). The child perspective within family intervention projects: a cluster-randomised study with a mixed methods design. 13 s. European Journal of Social Work .

Ylvisaker, Signe; Rugkåsa, Marianne (2021). Dilemmas and conflicting pressures in social work practice. European Journal of Social Work .

Rugkåsa, Marianne (2021). Fattigdom blant minoritetsetniske familier i Norge. Berg, Berit; Paulsen, Veronika (Red.). Møter mellom minoriteter og barnevernet. Kap. 10. s. 172-185. Universitetsforlaget.

Rugkåsa, Marianne; Bergheim, Berit (2020). Betydningen av barns deltakelse i bekjempelse av fattigdom. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 23.

Ylvisaker, Signe; Rugkåsa, Marianne (2020). Krysspress. Dilemmaer i sosialt arbeid i velferdsstaten. ISBN: 9788205518391. 176 s. Gyldendal Akademisk.

Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (2019). From culturalisation to complexity – a critical view on the cultural competence discourse in social work. Nordic Social Work Research . Vol. 11.

Rugkåsa, Marianne; Brodtkorb, Elisabeth (2019). Sosiologisk og sosialantropologisk tenkemåte. Brodtkorb, Elisabeth; Rugkåsa, Marianne (Red.). Mellom mennesker og samfunn : sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. Kapittel. s. 11-39. Gyldendal Akademisk.

Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Liodden, Tone; Rugkåsa, Marianne; Gyüre, Krisztina; Bergheim, Berit (2019). Improving follow-up with low-income families in Norway. What is new and what is already regular social work practice?. European Journal of Social Work . Vol. 15.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Rugkåsa, Marianne; Gyüre, Krisztina (2019). Arbeidsrelasjonen mellom bruker og veileder i NAV. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. 16. s. 332-349. Fagbokforlaget.

Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (2018). Kultursensitivitet. Ask, Torunn Alise; Eide, Solveig Botnen (Red.). Barnevernets begreper - i bevegelse. Kapittel 10. s. 200-214. Gyldendal Akademisk.

Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (2018). Resisting neoliberal changes in social work education. Jönsson, Jessica H.; Kamali, Masoud (Red.). Neoliberalism, Nordic Welfare States and Social Work. Current and Future Challenges. Kapittel 19. s. 226-237. Routledge.

Dæhlen, Marianne; Rugkåsa, Marianne (2018). Early school leaving in the care population - Differences by county of origin. Child & Family Social Work . Vol. 23.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Gyüre, Krisztina; Rugkåsa, Marianne; Fossestøl, Knut; Bergheim, Berit; Liodden, Tone (2017). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effectiveness of a skill-training programme for social work professionals for improving the follow-up of low-income families within Norwegian welfare services. International Journal of Educational Research . Vol. 86.

Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe; Eide, Ketil (2017). Et tveegget sverd. En diskusjon av kulturkompetansebegrepets konsekvenser i profesjonelt arbeid med minoritetsetniske barn og familier. Barn . Vol. 35.

Rugkåsa, Marianne (2016). "Velferdstjenester - et gavebytte?". Vike, Halvard; Debesay, Jonas; Haukelien, Heidi (Red.). Tilbakeblikk på velferdsstaten. Politikk, styring og tjenester. Kapittel 7. s. 150-168. Gyldendal Akademisk.

Ylvisaker, Signe; Rugkåsa, Marianne; Eide, Ketil (2015). Silenced stories of social work with minority ethnic families in Norway. Critical and Radical Social Work . Vol. 3.

Eide, Ketil; Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (2015). Omsorg for andre(s) barn - barnevern, profesjon og integrering. Fontene forskning . Vol. 8.
http://hdl.handle.net/10642/3011

Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (2015). Kritisk reflektion i barnavårdsarbete. Montesino, Norma; Righard, Erica (Red.). Socialt arbete och migration. Kapittel 10. s. 185-203. Gleerups Utbildning AB.

Rugkåsa, Marianne; Eide, Ketil; Ylvisaker, Signe (2015). Kulturalisering og symbolsk mening i barnevernsarbeid. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10642/3188

Rugkåsa, Marianne (2014). Ubehaget i det godes tjeneste. Ohnstad, Anbjørg; Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (Red.). Ubehaget i sosialt arbeid. Kapittel 3. s. 62-76. Gyldendal Akademisk.

Ohnstad, Anbjørg; Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (2014). Ubehaget i sosialt arbeid. ISBN: 978-82-05-46245-8. 265 s. Gyldendal Akademisk.

Rugkåsa, Marianne (2012). Likhetens dilemma. Om sivilisering og integrasjon i den velferdsambisiøse norske stat. ISBN: 978-82-05-42703-7. 210 s. Gyldendal Akademisk.

Rugkåsa, Marianne (2011). Velferdsambisiøsitet - sivilsering og normalisering. Statlig velferdspolitikks betydning for forming av borgeres subjektivitet. Norsk Antropologisk Tidsskrift .

Rugkåsa, Marianne (2011). Mellom omsorg og politikk. Profesjonsutøveres dilemmaer. Leseth, Anne Birgitte; Solbrække, Kari Nyheim (Red.). Profesjon, kjønn og etnisitet. Kapittel 11. s. 229-246. Cappelen Damm AS.

Rugkåsa, Marianne (2010). 30 ccm tekstil. Klesdrakt og inkludering i arbeidslivet. ISBN: 978-82-90858-09-9. 26 s.

Rugkåsa, Marianne (2009). Etniske minoritetskvinners inntreden i arbeidslivet og konsekvenser for barn og familieliv. Rugkåsa, Marianne; Eide, Ketil; Qureshi, Naushad Ali; Vike, Halvard (Red.). Over profesjonelle barrierer. Et minoritetsperspektiv i psykososial arbeid med barn og unge. Kapittel 6. s. 129-148. Gyldendal Akademisk.

Brodtkorb, Elisabeth; Rugkåsa, Marianne (2009). Sosiologisk og sosialantropologisk tenkemåte. Rugkåsa, Marianne; Brodtkorb, Elisabeth (Red.). Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. s. 17-41. Gyldendal Akademisk.

Brodtkorb, Elisabeth; Rugkåsa, Marianne (2009). Samfunnsfag som redskap i profesjonsutøvelsen. Rugkåsa, Marianne; Brodtkorb, Elisabeth (Red.). Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. s. 291-294. Gyldendal Akademisk.

Rugkåsa, Marianne; Brodtkorb, Elisabeth (2009). Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. ISBN: 9788205388239. 319 s. Gyldendal Akademisk.

Rugkåsa, Marianne; Eide, Ketil; Qureshi, Naushad Ali; Vike, Halvard (2009). Over profesjonelle barrierer. Et minoritetsperspektiv i psykososial arbeid med barn og unge. ISBN: 9788205392397. 245 s. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig