English version
Marianne Rugkåsa

Marianne Rugkåsa

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Rugkåsa, Marianne; Bergheim, Berit (2020). Betydningen av barns deltakelse i bekjempelse av fattigdom. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 23.

Ylvisaker, Signe; Rugkåsa, Marianne (2020). Krysspress. Dilemmaer i sosialt arbeid i velferdsstaten. ISBN: 9788205518391. 176 s. Gyldendal Akademisk.

Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (2019). From culturalisation to complexity – a critical view on the cultural competence discourse in social work. Nordic Social Work Research .

Rugkåsa, Marianne; Brodtkorb, Elisabeth (2019). Sosiologisk og sosialantropologisk tenkemåte. Brodtkorb, Elisabeth; Rugkåsa, Marianne (Red.). Mellom mennesker og samfunn : sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. Kapittel. s. 11-39. Gyldendal Akademisk.

Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Liodden, Tone; Rugkåsa, Marianne; Gyüre, Krisztina; Bergheim, Berit (2019). Improving follow-up with low-income families in Norway. What is new and what is already regular social work practice?. European Journal of Social Work . Vol. 15.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Rugkåsa, Marianne; Gyüre, Krisztina (2019). Arbeidsrelasjonen mellom bruker og veileder i NAV. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. 16. s. 332-349. Fagbokforlaget.

Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (2018). Kultursensitivitet. Ask, Torunn Alise; Eide, Solveig Botnen (Red.). Barnevernets begreper - i bevegelse. Kapittel 10. s. 200-214. Gyldendal Akademisk.

Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (2018). Resisting neoliberal changes in social work education. Jönsson, Jessica H.; Kamali, Masoud (Red.). Neoliberalism, Nordic Welfare States and Social Work. Current and Future Challenges. Kapittel 19. s. 226-237. Routledge.

Dæhlen, Marianne; Rugkåsa, Marianne (2018). Early school leaving in the care population - Differences by county of origin. Child & Family Social Work . Vol. 23.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Gyüre, Krisztina; Rugkåsa, Marianne; Fossestøl, Knut; Bergheim, Berit; Liodden, Tone (2017). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effectiveness of a skill-training programme for social work professionals for improving the follow-up of low-income families within Norwegian welfare services. International Journal of Educational Research . Vol. 86.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig