English version
Anne Grete Tøge

Anne Grete Tøge

Kort om

Anne Grete Tøge er sosionom og har ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Anne Grete har sin kjernekompetanse innenfor eksperimentelle og kvasieksperimentelle metoder, og har lang erfaring med tilrettelegging og analyse av survey- og registerdata. I avhandlingen benyttet hun longitudinelle metoder for å undersøke hvordan arbeidsledighet påvirker folks helse. I en rekke andre studier benytter hun eksperimenter (randomiserte studier, RCT) for å undersøke effektene av ulike tiltak, f.eks. av nye modeller for oppfølging i NAV og frafallforebyggende varslingssystemer i videregående skole.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosialt arbeid   Sosiologi

Emner

Velferd   Kvantitativ metode   Kausalanalyse   Sosialpolitikk   Eksperimentell design   RCT   Forskning i helse og sosialinstitusjoner   Helse- og velferdspolitikk   Arbeidsledighet   Selv-rapportert helse   Komplekse intervensjoner   Helseulikhet

Regioner

Europa

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Sletten, Mira Aaboen; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira (2022). ). Effects of an Early Warning System on Student Absence and Completion in Norwegian Upper Secondary Schools: A Cluster-Randomised Study. Scandinavian Journal of Educational Research .

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (2022). Family Intervention Projects as Poverty-Alleviating Measures: Results from a Norwegian Cluster-Randomised Study. 16 s. Social Policy and Society .

Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Søholt, Susanne; Vilhjalmsdottir, Sigridur (2022). Protocol: Feasibility study and pilot randomised trial of a multilingual support intervention to improve Norwegian language skills for adult refugees. 8 s. International Journal of Educational Research . Vol. 112.

Gyüre, Krisztina; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira (2021). The Effects of Service Coordination on Disadvantaged Parents’ Participation in Activation Programs and Employment: A Randomized Controlled Trial. Research on social work practice .

Saltkjel, Therese; Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (2021). Betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid for lærernes vurderinger av egen kompetanse til å tilpasse opplæring i skolen. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis . Vol. 15.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Rugkåsa, Marianne; Bergheim, Berit (2021). The child perspective within family intervention projects: a cluster-randomised study with a mixed methods design. 13 s. European Journal of Social Work .

Høydal, Øyunn Syrstad; Tøge, Anne Grete (2021). Evaluating social policies: Do methodological approaches determine the policy impact?. Social Policy & Administration .

Gyüre, Krisztina; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira (2020). Strengthening the working alliance between social workers and parents living in households with low income. European Journal of Social Work .

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (2020). Comparing the Effects of Governmental and Local Family Intervention Projects on Social Work Practices in Norway: A Cluster-Randomised Study. The British Journal of Social Work . Vol. 50.

Hynek, Kamila Angelika; Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (2020). Improving interprofessional collaboration in Norwegian primary schools: A cluster-randomized study evaluating effects of the LOG model on teachers’ perceptions of interprofessional collaboration. 11 s. Journal of Interprofessional Care .
https://hdl.handle.net/11250/2676660

Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Liodden, Tone; Rugkåsa, Marianne; Gyüre, Krisztina; Bergheim, Berit (2019). Improving follow-up with low-income families in Norway. What is new and what is already regular social work practice?. European Journal of Social Work . Vol. 15.

Malmberg-Heimonen, Ira; Christensen, Hanne; Tøge, Anne Grete; Hynek, Kamila Angelika (2019). Bedre tverrprofesjonelt samarbeid i barneskolen – ledelse, organisering og gjennomføring. Bedre Skole .

Dahl, Espen; Tøge, Anne Grete (2019). Inntekt og helse: En diskusjon om absolutt og relativ inntekt. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. 13. s. 267-285. Fagbokforlaget.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Rugkåsa, Marianne; Gyüre, Krisztina (2019). Arbeidsrelasjonen mellom bruker og veileder i NAV. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. 16. s. 332-349. Fagbokforlaget.

Heggebø, Kristian; Tøge, Anne Grete; Dahl, Espen; Berg, John Erik (2018). Socioeconomic inequalities in health during the Great Recession: A scoping review of the research literature. 20 s. Scandinavian Journal of Public Health .

Saltkjel, Therese; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Borg, Elin; Lyng, Selma Therese; Wittrock, Christian; Pålshaugen, Øyvind; Fossestøl, Knut; Christensen, Hanne; Lund, Torbjørn (2018). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effects of a model for improving inter-professional collaboration in Norwegian primary schools. International Journal of Educational Research . Vol. 91.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Fossestøl, Knut (2018). Program theory within policy-initiated evaluations: the Norwegian low-income family study. Journal of Evidence-Informed Social Work . Vol. 15.
https://doi.org/10.1080/23761407.2018.1455161

Nieuwenhuis, Rense; Tøge, Anne Grete; Palme, Joakim (2018). The health penalty of single parents in institutional context. Nieuwenhuis, Rense; Maldonado, Laurie C. (Red.). The triple bind of single-parent families: Resources, employment and policies to improve well-being. 14. s. 311-334. Policy Press.

Malmberg-Heimonen, Ira; Sletten, Mira Åboen; Tøge, Anne Grete; Gyüre, Krisztina; Borg, Elin (2018). Research protocol: Systematic follow-up in order to reduce dropout in upper secondary schools. A cluster-randomised evaluation of the IKO model. International Journal of Educational Research . Vol. 89.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (2017). Cluster-Randomized Controlled Trials in the Evaluation of Complex Interventions. Flett, Bronia (Red.). SAGE Research Methods Cases Part 2. Case. s. 1-9.
http://methods.sagepub.com/case/cluster-randomized...

Baumberg Geiger, Ben; van der Wel, Kjetil A.; Tøge, Anne Grete (2017). Success and failure in narrowing the disability employment gap: comparing levels and trends across Europe 2002–2014. 7 s. BMC Public Health . Vol. 17.
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles...

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Gyüre, Krisztina; Rugkåsa, Marianne; Fossestøl, Knut; Bergheim, Berit; Liodden, Tone (2017). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effectiveness of a skill-training programme for social work professionals for improving the follow-up of low-income families within Norwegian welfare services. International Journal of Educational Research . Vol. 86.

Kenneth, Nelson; Tøge, Anne Grete (2017). Health trends in the wake of the financial crisis—increasing inequalities?. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 45.

Halvorsen, Knut; Geirdal, Amy Østertun; Tøge, Anne Grete (2017). A Critical Perspective on Child Care and Social Investment in Norway: Whats in Children’s Best Interest?. Midgley, James; Dahl, Espen; Wright, Amy Conley (Red.). Social Investment and Social Welfare. International and Critical Perspectives. 10. s. 177-195. Edward Elgar Publishing.

Tøge, Anne Grete; Bell, Ruth (2016). Material deprivation and health: A longitudinal study. 8 s. BMC Public Health . Vol. 16.

Tøge, Anne Grete (2016). Health effects of unemployment in Europe during the Great Recession: The impact of unemployment generosity. International Journal of Health Services . Vol. 46.

Tøge, Anne Grete (2016). Health effects of unemployment in Europe (2008–2011): a longitudinal analysis of income and financial strain as mediating factors. International Journal for Equity in Health . Vol. 15.

Abebe, Dawit Shawel; Tøge, Anne Grete; Dahl, Espen (2016). Individual-level changes in self-rated health before and during the economic crisis in Europe. International Journal for Equity in Health . Vol. 15.
http://hdl.handle.net/10642/3030

Malmberg-Heimonen, Ira; Natland, Sidsel; Tøge, Anne Grete; Hansen, Helle Cathrine (2016). The Effects of Skill Training on Social Workers’ Professional Competences in Norway: Results of a Cluster-Randomised Study. The British Journal of Social Work . Vol. 46.
http://hdl.handle.net/10642/3084

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (2016). Effects of individualised follow-up on activation programme participants' self-sufficiency: A cluster-randomised study. International Journal of Social Welfare . Vol. 25.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig