English version
Anne Grete Tøge

Anne Grete Tøge

Kort om

Anne Grete Tøge er sosionom og har ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Anne Grete har sin kjernekompetanse innenfor eksperimentelle og kvasieksperimentelle metoder, og har lang erfaring med tilrettelegging og analyse av survey- og registerdata. I avhandlingen benyttet hun longitudinelle metoder for å undersøke hvordan arbeidsledighet påvirker folks helse. I en rekke andre studier benytter hun eksperimenter (randomiserte studier, RCT) for å undersøke effektene av ulike tiltak, f.eks. av nye modeller for oppfølging i NAV og frafallforebyggende varslingssystemer i videregående skole.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosialt arbeid   Sosiologi

Emner

Velferd   Kvantitativ metode   Kausalanalyse   Sosialpolitikk   Eksperimentell design   RCT   Forskning i helse og sosialinstitusjoner   Helse- og velferdspolitikk   Arbeidsledighet   Selv-rapportert helse   Komplekse intervensjoner   Helseulikhet

Regioner

Europa

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Akhtar, Sehrish (2023). Improving interprofessional collaboration in schools: A cluster-randomized study evaluating the effectiveness of the LOG model on collaboration practices. Journal of Interprofessional Care .

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (2022). Behandlingskontrast i eksperimenter innen velferd og utdanning. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 63.

Sletten, Mira Aaboen; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira (2022). Effects of an early warning system on student absence and completion in Norwegian upper secondary schools: a cluster-randomised study. 15 s. Scandinavian Journal of Educational Research .

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (2022). Family Intervention Projects as Poverty-Alleviating Measures: Results from a Norwegian Cluster-Randomised Study. 16 s. Social Policy and Society .

Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Søholt, Susanne; Vilhjalmsdottir, Sigridur (2022). Protocol: Feasibility study and pilot randomised trial of a multilingual support intervention to improve Norwegian language skills for adult refugees. 8 s. International Journal of Educational Research . Vol. 112.

Gyüre, Krisztina; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira (2021). The Effects of Service Coordination on Disadvantaged Parents’ Participation in Activation Programs and Employment: A Randomized Controlled Trial. Research on social work practice .

Saltkjel, Therese; Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (2021). Betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid for lærernes vurderinger av egen kompetanse til å tilpasse opplæring i skolen. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis . Vol. 15.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Rugkåsa, Marianne; Bergheim, Berit (2021). The child perspective within family intervention projects: a cluster-randomised study with a mixed methods design. 13 s. European Journal of Social Work .

Høydal, Øyunn Syrstad; Tøge, Anne Grete (2021). Evaluating social policies: Do methodological approaches determine the policy impact?. Social Policy & Administration .

Gyüre, Krisztina; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira (2020). Strengthening the working alliance between social workers and parents living in households with low income. European Journal of Social Work .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig