English version
Anne Grete Tøge

Anne Grete Tøge

Kort om

Anne Grete Tøge er sosionom og har ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Anne Grete har sin kjernekompetanse innenfor eksperimentelle og kvasieksperimentelle metoder, og har lang erfaring med tilrettelegging og analyse av survey- og registerdata. I avhandlingen benyttet hun longitudinelle metoder for å undersøke hvordan arbeidsledighet påvirker folks helse. I en rekke andre studier benytter hun eksperimenter (randomiserte studier, RCT) for å undersøke effektene av ulike tiltak, f.eks. av nye modeller for oppfølging i NAV og frafallforebyggende varslingssystemer i videregående skole.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosialt arbeid   Sosiologi

Emner

Velferd   Kvantitativ metode   Kausalanalyse   Sosialpolitikk   Eksperimentell design   RCT   Forskning i helse og sosialinstitusjoner   Helse- og velferdspolitikk   Arbeidsledighet   Selv-rapportert helse   Komplekse intervensjoner   Helseulikhet

Regioner

Europa

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Malmberg-Heimonen, Ira ; Finne, Joakim ; Tøge, Anne Grete ; Maiken, Pontoppidan; Dion, Jacinthe; Pedersen, Eirin (2024). Interventions to Reduce Child Maltreatment: A Systematic Review with a Narrative Synthesis. International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice.
https://doi.org/10.1007/s42448-024-00196-x

Tøge, Anne Grete ; Malmberg-Heimonen, Ira (2024). Arbeid etter jobbklubb? En longitudinell analyse. Søkelys på arbeidslivet.
https://doi.org/10.18261/spa.41.1.3

Pedersen, Eirin ; Malmberg-Heimonen, Ira ; Finne, Joakim ; Pontoppidan, Maiken; Dion, Jacinthe; Tømmerås, Truls; Tøge, Anne Grete (2023). Family Partner: study protocol for a pilot randomised study of a home-visitation intervention in Norway. 7 s. Scandinavian Journal of Public Health.
https://doi.org/10.1177/14034948231189773

Sletten, Mira Aaboen ; Tøge, Anne Grete ; Malmberg-Heimonen, Ira (2023). Effects of an early warning system on student absence and completion in Norwegian upper secondary schools: a cluster-randomised study. 15 s. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2022.2116481

Malmberg-Heimonen, Ira ; Tøge, Anne Grete ; Akhtar, Sehrish (2023). Improving interprofessional collaboration in schools: A cluster-randomized study evaluating the effectiveness of the LOG model on collaboration practices. 7 s. Journal of Interprofessional Care.
https://doi.org/10.1080/13561820.2022.2149717

Malmberg-Heimonen, Ira ; Tøge, Anne Grete (2022). Behandlingskontrast i eksperimenter innen velferd og utdanning. 11 s. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 63.
https://doi.org/10.18261/tfs.63.4.3

Malmberg-Heimonen, Ira ; Tøge, Anne Grete (2022). Family Intervention Projects as Poverty-Alleviating Measures: Results from a Norwegian Cluster-Randomised Study. 16 s. Social Policy and Society.
https://doi.org/10.1017/S1474746422000124

Tøge, Anne Grete ; Malmberg-Heimonen, Ira ; Søholt, Susanne ; Vilhjalmsdottir, Sigridur (2022). Protocol: Feasibility study and pilot randomised trial of a multilingual support intervention to improve Norwegian language skills for adult refugees. 8 s. International Journal of Educational Research. Vol. 112.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.101925

Gyüre, Krisztina ; Tøge, Anne Grete ; Malmberg-Heimonen, Ira (2021). The Effects of Service Coordination on Disadvantaged Parents’ Participation in Activation Programs and Employment: A Randomized Controlled Trial. 12 s. Research on social work practice.
https://doi.org/10.1177/10497315211046523

Saltkjel, Therese ; Malmberg-Heimonen, Ira ; Tøge, Anne Grete (2021). Betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid for lærernes vurderinger av egen kompetanse til å tilpasse opplæring i skolen. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Vol. 15.
https://doi.org/10.23865/up.v15.2836

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig