Anne Grete Tøge

Anne Grete Tøge

Kort om

Anne Grete Tøge er forsker II ved Arbeidsforskningsinstituttet. Hun er sosionom og har ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Anne Grete har sin kjernekompetanse innenfor eksperimentelle og kvasieksperimentelle metoder, har lang erfaring med tilrettelegging og analyse av survey- og registerdata. I avhandlingen benyttet hun longitudinelle metoder for å undersøke hvordan arbeidsledighet påvirker folks helse. I en rekke andre studier benytter hun eksperimenter (randomiserte studier, RCT) for å undersøke effektene av ulike tiltak, f.eks. av nye modeller for oppfølging i NAV og frafallforebyggende varslingssystemer i videregående skole.

Anne Grete underviser i kvantitativ metode ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap, Sosialt arbeid, Sosiologi

Emner

Velferd, Kvantitativ metode, Kausalanalyse, Sosialpolitikk, Eksperimentell design, RCT, Forskning i helse og sosialinstitusjoner, Helse- og velferdspolitikk, Arbeidsledighet, Selv-rapportert helse, Komplekse intervensjoner, Helseulikhet

Regioner

Europa

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Liodden, Tone; Rugkåsa, Marianne; Gyüre, Krisztina; Bergheim, Berit (2019). Improving follow-up with low-income families in Norway. What is new and what is already regular social work practice?. European Journal of Social Work.

Malmberg-Heimonen, Ira; Christensen, Hanne; Tøge, Anne Grete; Hynek, Kamila Angelika (2019). Bedre tverrprofesjonelt samarbeid i barneskolen – ledelse, organisering og gjennomføring. Bedre Skole .

Dahl, Espen; Tøge, Anne Grete (2019). Inntekt og helse: En diskusjon om absolutt og relativ inntekt. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. 13. s. 267-285. Fagbokforlaget.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Rugkåsa, Marianne; Gyüre, Krisztina (2019). Arbeidsrelasjonen mellom bruker og veileder i NAV. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. 16. s. 332-349. Fagbokforlaget.

Heggebø, Kristian; Tøge, Anne Grete; Dahl, Espen; Berg, John Erik (2018). Socioeconomic inequalities in health during the Great Recession: A scoping review of the research literature. 20 s. Scandinavian Journal of Public Health .

Saltkjel, Therese; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Borg, Elin; Lyng, Selma Therese; Wittrock, Christian; Pålshaugen, Øyvind; Fossestøl, Knut; Christensen, Hanne; Lund, Torbjørn (2018). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effects of a model for improving inter-professional collaboration in Norwegian primary schools. International Journal of Educational Research . Vol. 91.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Fossestøl, Knut (2018). Program theory within policy-initiated evaluations: the Norwegian low-income family study. Journal of Evidence-Informed Social Work . Vol. 15.
https://doi.org/10.1080/23761407.2018.1455161

Nieuwenhuis, Rense; Tøge, Anne Grete; Palme, Joakim (2018). The health penalty of single parents in institutional context. Nieuwenhuis, Rense; Maldonado, Laurie C. (Red.). The triple bind of single-parent families: Resources, employment and policies to improve well-being. 14. s. 311-334. Policy Press.

Malmberg-Heimonen, Ira; Sletten, Mira Åboen; Tøge, Anne Grete; Gyüre, Krisztina; Borg, Elin (2018). Research protocol: Systematic follow-up in order to reduce dropout in upper secondary schools. A cluster-randomised evaluation of the IKO model. International Journal of Educational Research . Vol. 89.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (2017). Cluster-Randomized Controlled Trials in the Evaluation of Complex Interventions. Flett, Bronia (Red.). SAGE Research Methods Cases Part 2. Case. s. 1-9.
http://methods.sagepub.com/case/cluster-randomized...

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig