English version

Velferdsstatens organisering

Denne forskningsgruppen skal bringe frem forskningsbasert kunnskap om målrettet endrings - og utviklingsarbeid innen offentlig tjenesteyting.

Gruppen har en organisatorisk tilnærming til studiet av velferdsstaten. Forskning om institusjoner, innovasjon, læring og utvikling, styring og ledelse samt diskurser står sentralt. I hovedsak anvender vi kvalitative tilnærminger og casestudier av organisasjoner, organisatoriske prosesser eller interorganisatoriske nettverk og samhandlingsrelasjoner. Disse suppleres gjennom samarbeid med kvantitativt orienterte forskningsmiljøer.

Tilnærmingen er egnet til å forstå hvordan det lokale nivået og tjenesteutøverne i praksis både former og formes av sine omgivelser.

Gruppen hører til Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...