English version
Bilde av en smilende eldre dame som jobber på datamaskin hjemmefra.

REFLEX – Fleksibel arbeidstid og deltagelse i arbeidslivet

I REFLEX undersøker vi sammenhengen mellom arbeidstidsfleksibilitet og arbeidsinkludering.

Kombinasjonen av arbeidstidsfleksibilitet og ny informasjonsteknologi som smarttelefoner og laptoper har gjort lettere for mange arbeidstakere å sjonglere jobb og hjem. Dette er viktigere enn noen gang, da vi har aldrende arbeidsstokk. 

På den ene siden har fleksibilitet i arbeidstiden vist seg å være fordelaktig for seniorer, personer med omsorg for små barn eller syke familiemedlemmer og personer med helseproblemer. Fleksibilitet, for eksempel i form av fleksitid eller hjemmekontor, kan bidra til at disse gruppene står i arbeid og således fremme inkludering. 

På den andre siden kan fleksibilitet i hvor og når man utfører arbeidsoppgaver bidra til kontinuerlig tilkobling til arbeidet, overarbeid, utbrenthet, sykefravær og dermed bidra til økt frafall. I Europa har ett svar på disse utfordringene vært en lovfestet rett til å koble fra arbeidet. 

Det er imidlertid behov for økt kunnskap om hvordan vi kan sikre at grupper som trenger fleksibilitet for på kunne stå i arbeid får dette, og samtidig som vi hindrer overarbeid og negative helsekonsekvenser. REFLEX har som mål å gi et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på feltet.

I prosjektet samarbeider forskere, praktikere og beslutningstakere for å 

  1. kartlegge og utforske konsekvenser av ulike former for arbeidstidsfleksibilitet og tilkobling til arbeidet via digitale verktøy for den individuelle arbeidstakeren, og for arbeidsorganisasjoner
  2. analysere og forstå politiske og rettslige virkemidler for fleksibilitet
  3. legge til rette for læring, utvikling og kunnskapsspredning om gode praksiser i samarbeid med relevante interessenter. 

REFLEX har som mål å få frem kunnskap på tvers av ulike disipliner (samfunnsvitenskap, rettsvitenskap og humaniora) og metoder (medvirkningsbasert intervensjon; kvalitativt intervju; kvantitativ spørreundersøkelse; dokumentanalyse), og på tvers av ulike perspektiver. 
 

  • Kontakt

    Laster inn ...
  • Prosjektmedarbeidere

    Laster inn ...

Nyheter fra prosjektet

Kvinne jobber på laptop mens det ser ut som om hun egentlig er på ferie
Fleksibilitet kan være et tveegget sverd

Nytt NFR-prosjekt ved Arbeidsforskningsinstituttet skal undersøke hva politiske virkemidler og rettslig regulering betyr for arbeidstakeres helse og deltakelse i arbeidslivet.