English version
Tanja Haraldsdottir Nordberg

Tanja Haraldsdottir Nordberg

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Leseth, Anne Birgitte ; Mangset, Marte ; Nordberg, Tanja Haraldsdottir ; Ihlebæk, Hanna Marie (2024). Tett på profesjon, arbeid og politikk: Kvalitative metodeutfordringer og verktøy for å løse dem. ISBN: 978-82-02-79500-9. 255 s. Cappelen Damm Akademisk.

Frøjd, Elise Koppang; Nordberg, Tanja Haraldsdottir (2022). Rettighetsinformasjon, veiledning og rettshjelp til språklige minoriteter. Kritisk juss. Vol. 48.
https://doi.org/10.18261/kj.48.1.3

Bjørkelo, Brita; Valland, Tatanya Claudine Bianca Ducran; Nordberg, Tanja Haraldsdottir ; Damen, Marie-Louise (2022). Ekte politiarbeid? Utvikling og uttesting av et prestisjehierarki for politiarbeid. Tidsskrift for kjønnsforskning. Vol. 46.
https://doi.org/10.18261/tfk.46.3.4

Nordberg, Tanja Haraldsdottir ; Pedersen, Eirin ; Egeland, Cathrine (2021). Diskriminering? Konsekvenser av graviditet og permisjonsuttak i arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 38.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2021-03-04

Nordberg, Tanja Haraldsdottir ; Andreassen, Tone Alm (2020). Challenging professional control? Reforming higher education through stakeholder involvement. Journal of Education and Work. Vol. 33.
https://doi.org/10.1080/13639080.2020.1737659

Nordberg, Tanja Haraldsdottir (2019). Managers’ views on employees’ parental leave: Problems and solutions within different institutional logics. 15 s. Acta Sociologica. Vol. 62.
https://doi.org/10.1177/0001699318759781

Nordberg, Tanja Haraldsdottir (2019). «Arbeidsgivers ansvar for likestilling i arbeidslivet - en kvalitativ studie av hvordan ledere forholder seg til likestillingshensyn når de tilrettelegger for ansattes bruk av omsorgsrettigheter». Tidsskrift for kjønnsforskning. Vol. 43.
https://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2019-02-03

Nordberg, Tanja Haraldsdottir (2018). Intern kjønnssegregering i politiet - lederes oppfatninger om ansattes kjønnede kompetanse og tidsbruk. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 59.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2018-04-03Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig