English version
Tanja Haraldsdottir Nordberg

Tanja Haraldsdottir Nordberg

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Nordberg, Tanja Haraldsdottir (2019). «Arbeidsgivers ansvar for likestilling i arbeidslivet - en kvalitativ studie av hvordan ledere forholder seg til likestillingshensyn når de tilrettelegger for ansattes bruk av omsorgsrettigheter». Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 43.

Nordberg, Tanja Haraldsdottir (2019). Managers’ views on employees’ parental leave: Problems and solutions within different institutional logics. Acta Sociologica . Vol. 62.

Nordberg, Tanja Haraldsdottir (2018). Intern kjønnssegregering i politiet - lederes oppfatninger om ansattes kjønnede kompetanse og tidsbruk. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 59.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig