English version
Tanja Haraldsdottir Nordberg

Tanja Haraldsdottir Nordberg

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bjørkelo, Brita; Valland, Tatanya Claudine Bianca Ducran; Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Damen, Marie-Louise (2022). Ekte politiarbeid? Utvikling og uttesting av et prestisjehierarki for politiarbeid. Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 46.
https://hdl.handle.net/11250/3048011

Frøjd, Elise Koppang; Nordberg, Tanja Haraldsdottir (2022). Rettighetsinformasjon, veiledning og rettshjelp til språklige minoriteter. Kritisk juss . Vol. 48.

Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Pedersen, Eirin; Egeland, Cathrine (2021). Diskriminering? Konsekvenser av graviditet og permisjonsuttak i arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 38.

Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Andreassen, Tone Alm (2020). Challenging professional control? Reforming higher education through stakeholder involvement. Journal of Education and Work . Vol. 33.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13639...

Nordberg, Tanja Haraldsdottir (2019). «Arbeidsgivers ansvar for likestilling i arbeidslivet - en kvalitativ studie av hvordan ledere forholder seg til likestillingshensyn når de tilrettelegger for ansattes bruk av omsorgsrettigheter». Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 43.

Nordberg, Tanja Haraldsdottir (2019). Managers’ views on employees’ parental leave: Problems and solutions within different institutional logics. Acta Sociologica . Vol. 62.

Nordberg, Tanja Haraldsdottir (2018). Intern kjønnssegregering i politiet - lederes oppfatninger om ansattes kjønnede kompetanse og tidsbruk. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 59.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig