Tanja Haraldsdottir Nordberg

Tanja Haraldsdottir Nordberg

Vitenskapelige publikasjoner

Nordberg, Tanja Haraldsdottir (2018). Intern kjønnssegregering i politiet - lederes oppfatninger om ansattes kjønnede kompetanse og tidsbruk. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 2018.

Nordberg, Tanja Haraldsdottir (2018). Managers’ views on employees’ parental leave: Problems and solutions within different institutional logics. 15 s. Acta Sociologica .Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig