English version
Hanna Marie Ihlebæk

Hanna Marie Ihlebæk

Kort om

Cand.polit. sosialantropologi, Universitetet i Bergen

Vitenskapelige publikasjoner

Leseth, Anne Birgitte ; Mangset, Marte ; Nordberg, Tanja Haraldsdottir ; Ihlebæk, Hanna Marie (2024). Tett på profesjon, arbeid og politikk: Kvalitative metodeutfordringer og verktøy for å løse dem. ISBN: 978-82-02-79500-9. 255 s. Cappelen Damm Akademisk.

Ihlebæk, Hanna Marie (2023). The Fast, the Feeble, and the Furious: Digital Transformation of Temporality in Clinical Care. Fugletveit, Ragnhild; Sørhaug, Christian (Red.). Lost in Digital Translations: Studies of Digital Resistance and Accommodation to the Welfare State in Practice. s. 117-136. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23865/noasp.1

Ihlebæk, Hanna Marie (2021). Time to care - An ethnographic study of how temporal structuring affects caring relationships in clinical nursing. 8 s. Social Science and Medicine. Vol. 287.
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114349

Ihlebæk, Hanna Marie (2020). Lost in translation - Silent reporting and electronic patient records in nursing handovers: An ethnographic study. International Journal of Nursing Studies. Vol. 109.
https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103636

Ihlebæk, Hanna Marie (2018). Blood, Sweat, and Tears: Making Sense of Senses in Expert Nursing. Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology. Vol. 46.
https://doi.org/10.1111/etho.12220Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig