English version
Anne Leseth

Anne Leseth

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag   Andre pedagogiske fag   Sosialantropologi

Emner

Velferdsstat   Kulturanalyse   Profesjon   Transkulturell psykiatri   Sykepleierutdanning   Kjønn og profesjon   Idrettsvitenskap   Arbeidsinkludering   Kvalitative metodologi   Sykepleieutdanning   Etnistitet   Mangfoldskompetanse

Regioner

Øst-Afrika   Norden

Land

Norge   Tanzania

Forskningsprosjekter

  • Utsatte unge, utenforskap og inkludering – en kunnskapssammenstilling

    Som et ledd i arbeidet med styrket innsats på det sosialpolitiske området ønsker ASD, i samarbeid med Nordisk Ministerråd, å få utarbeidet en kunnskapssammenstilling og overordnet oppsummering av relevant norsk og nordisk forskningslitteratur om utsatte unge, utenforskap og inkludering.

Vitenskapelige publikasjoner

Gjersøe, Heidi Moen; Leseth, Anne (2021). Time to work – opposing political rationality with young peoples’ experiences of working in a mandatory activation context in Norway. Journal of Applied Youth Studies (JAYS) . Vol. 4.

Leseth, Anne; Vilhena, Susana; Gjersøe, Heidi Moen (2020). Aktivitetspliktens innside og utside – Unge mottakere av sosialhjelp og deres erfaringer med aktivitetsplikt. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 23.
https://hdl.handle.net/11250/2660110

Gjersøe, Heidi Moen; Leseth, Anne; Vilhena, Susana (2019). Frontline implementation of welfare conditionality in Norway: A maternalistic practice. Social Policy & Administration . Vol. 54.

Zlatanovic, Tatjana; Mausethagen, Sølvi; Leseth, Anne; Hougaard, Peter Forde (2018). The role of nurse teachers’ academic competencies; A research review. Nordisk sygeplejeforskning . Vol. 8.

Leseth, Anne; Tellmann, Silje Maria (2018). Hvordan lese kvalitativ forskning? (2.utgave). ISBN: 9788202576974. 165 s. Cappelen Damm AS.

Leseth, Anne; Engelsrud, Gunn (2017). Situating cultural diversity in movement. A case study on physical education teacher education in Norway. Sport, Education and Society . Vol. 24.
http://hdl.handle.net/11250/2602828

Leseth, Anne (2015). What is culturally informed psychiatry?. Psychiatric bulletin of the Royal College of Psychiatrists . Vol. 39.
http://hdl.handle.net/10642/3210

Leseth, Anne (2015). Etnisitet. Standal, Øyvind Førland; Rugseth, Gro (Red.). Inkluderende kroppsøving. Kapittel 4. s. 58-78. Cappelen Damm Akademisk.

Leseth, Anne; Tellmann, Silje Maria (2014). Hvordan lese kvalitativ forskning?. ISBN: 9788202378387. 207 s. Cappelen Damm Akademisk.

Leseth, Anne Birgitte (2014). Experiences of moving: A history of women and sport in Tanzania. Sport in Society Cultures, Commerce, Media, Politics . Vol. 17.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/174304...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig