English version
Heidi Moen Gjersøe

Heidi Moen Gjersøe

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid   Sosiologi

Emner

Sosialpolitikk   Kvalitative forskningsmetoder   NAV   Velferdspolitikk   NAV-reformen   Skjønnsutøvelse   Trygd og sosialt arbeid   Aktiveringspolitikk   Førstelinjetjeneste

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Leseth, Anne; Vilhena, Susana; Gjersøe, Heidi Moen (2020). Aktivitetspliktens innside og utside – Unge mottakere av sosialhjelp og deres erfaringer med aktivitetsplikt. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 23.
https://hdl.handle.net/11250/2660110

Gjersøe, Heidi Moen; Leseth, Anne; Vilhena, Susana (2019). Frontline implementation of welfare conditionality in Norway: A maternalistic practice. Social Policy & Administration. Vol. 54.

Gjersøe, Heidi Moen (2019). Profesjoner. Brodtkorb, Elisabeth; Rugkåsa, Marianne (Red.). Mellom mennesker og samfunn : sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. Kapittel 2 Profesjoner. s. 41-61. Gyldendal Akademisk.

Gjersøe, Heidi Moen (2016). Vurdering av arbeidsevne i NAV: Et spørsmål om kunnskap?. Sosiologi i dag . Vol. 46.
http://hdl.handle.net/11250/2476733

Gjersøe, Heidi Moen (2016). Getting Sick and Disabled People off Temporary Benefit Receipt: Strategies and Dilemmas in the Welfare State’s Frontline. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 6.
http://hdl.handle.net/10642/3190

Gjersøe, Heidi Moen (2015). Regulating inflow or outflow: a comparison of the work capability assessments in the UK and Norway. Journal of Social Policy . Vol. 45.
http://hdl.handle.net/10642/4070

Gjersøe, Heidi Moen; Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin (2012). Kontraktsfestet velferd. Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin (Red.). Makt på nye måter. Kapittel 5. Universitetsforlaget.

Gjersøe, Heidi Moen (2008). To brukerperspektiv på lange stønadsforløp. Rytter, Kirsten (Red.). Oppfølgings- og tiltaksarbeid i NAV. Med case fra sosialtjenesten i NAV Sagene. Kapittel 9. Kommuneforlaget AS.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig