English version
Lars Inge Terum

Lars Inge Terum

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid   Sosiologi

Emner

Arbeidslinja   Profesjonsstudier   Aktiveringspolitikk   Frontlinjearbeid

Vitenskapelige publikasjoner

Terum, Lars Inge; Sadeghi, Talieh (2021). Hva gjør individuell tilpasning av aktivitetskrav utfordrende? En studie av veiledere ved lokalkontorene i Nav. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 38.

Torsvik, Gaute; Molander, Anders; Terum, Lars Inge (2021). The will to sanction: How sensitive are caseworkers to recipients’ responsibility when imposing sanctions on non-compliance in a welfare-to-work programme?. International Journal of Social Welfare .

Sadeghi, Talieh; Terum, Lars Inge (2020). Frontline managers' perceptions and justifications of behavioural conditionality. Social Policy & Administration . Vol. 54.

Grødem, Anne Skevik; Terum, Lars Inge (2019). Kommunal inntektssikring. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. Kapittel 13. s. 251-268. Gyldendal Akademisk.

Molander, Anders; Terum, Lars Inge (2019). Skjønnsutøvelse. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. Kap 18. s. 347-359. Gyldendal Akademisk.

Molander, Anders; Terum, Lars Inge (2019). Aktivering. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. Kap 5. s. 85-114. Gyldendal Akademisk.

Sadeghi, Talieh; Terum, Lars Inge (2019). Kompetanse. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. kapittel 17. s. 325-346. Gyldendal Akademisk.

Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Pedersen, Axel West; Terum, Lars Inge (2019). Kapittel 1: Trygd, arbeid og aktivering. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. 1. s. 13-32. Gyldendal Akademisk.

Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (2019). Trygd i aktiveringens tid. ISBN: 978-82-05-50231-4. 370 s. Gyldendal Akademisk.

Terum, Lars Inge; Torsvik, Gaute; Øverbye, Einar (2018). Discrimination against ethnic minorities in activation programme? Evidence from a vignette experiment. Journal of Social Policy . Vol. 47.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig