English version
Lars Inge Terum

Lars Inge Terum

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid   Sosiologi

Emner

Arbeidslinja   Profesjonsstudier   Aktiveringspolitikk   Frontlinjearbeid

Vitenskapelige publikasjoner

Sadeghi, Talieh; Terum, Lars Inge (2020). Frontline managers' perceptions and justifications of behavioural conditionality. Social Policy & Administration.

Grødem, Anne Skevik; Terum, Lars Inge (2019). Kommunal inntektssikring. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. Kapittel 13. s. 251-268. Gyldendal Akademisk.

Molander, Anders; Terum, Lars Inge (2019). Skjønnsutøvelse. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. Kap 18. s. 347-359. Gyldendal Akademisk.

Molander, Anders; Terum, Lars Inge (2019). Aktivering. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. Kap 5. s. 85-114. Gyldendal Akademisk.

Sadeghi, Talieh; Terum, Lars Inge (2019). Kompetanse. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. kapittel 17. s. 325-346. Gyldendal Akademisk.

Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Pedersen, Axel West; Terum, Lars Inge (2019). Kapittel 1: Trygd, arbeid og aktivering. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. 1. s. 13-32. Gyldendal Akademisk.

Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (2019). Trygd i aktiveringens tid. ISBN: 978-82-05-50231-4. 370 s. Gyldendal Akademisk.

Terum, Lars Inge; Torsvik, Gaute; Øverbye, Einar (2018). Discrimination against ethnic minorities in activation programme? Evidence from a vignette experiment. Journal of Social Policy . Vol. 47.

Heggen, Kåre Elmar; Terum, Lars Inge (2017). The impact of education on Professional identity. Blom, Bjørn; Evertsson, Lars; Perlinski, Marek (Red.). Social and caring professions in European welfare states : policies, services and professional practices. Part 1, chapter 2. s. 21-36. Policy Press.

Terum, Lars Inge; Adler, Michael (2017). Austerity, conditionality and litigation in six European countries. Matteucci, Stefano Civitarese; Halliday, Simon (Red.). Social rights in Europe in an age of austerity. kap 7. s. 147-177. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig