English version
Lars Inge Terum

Lars Inge Terum

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid   Sosiologi

Emner

Arbeidslinja   Profesjonsstudier   Aktiveringspolitikk   Frontlinjearbeid

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Fekjær, Silje Bringsrud; Rasmussen, Erik Børve; Terum, Lars Inge (2022). Sanctioning the sick: Do perceptions of activating the sick and diagnosis matter?. Social Policy & Administration .

Sadeghi, Talieh; Terum, Lars Inge (2022). Dedication to work: social workers in a Norwegian activation work context. 15 s. European Journal of Social Work .

Fekjær, Silje Bringsrud; Rasmussen, Erik Børve; Terum, Lars Inge (2022). Sanctioning of welfare clients: Does diagnosis matter?. Social Policy & Administration . Vol. 56.

Terum, Lars Inge; Sadeghi, Talieh (2021). Hva gjør individuell tilpasning av aktivitetskrav utfordrende? En studie av veiledere ved lokalkontorene i Nav. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 38.

Torsvik, Gaute; Molander, Anders; Terum, Lars Inge (2021). The will to sanction: How sensitive are caseworkers to recipients’ responsibility when imposing sanctions on non-compliance in a welfare-to-work programme?. International Journal of Social Welfare . Vol. 31.

Sadeghi, Talieh; Terum, Lars Inge (2020). Frontline managers' perceptions and justifications of behavioural conditionality. Social Policy & Administration . Vol. 54.

Grødem, Anne Skevik; Terum, Lars Inge (2019). Kommunal inntektssikring. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. Kapittel 13. s. 251-268. Gyldendal Akademisk.

Molander, Anders; Terum, Lars Inge (2019). Skjønnsutøvelse. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. Kap 18. s. 347-359. Gyldendal Akademisk.

Molander, Anders; Terum, Lars Inge (2019). Aktivering. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. Kap 5. s. 85-114. Gyldendal Akademisk.

Sadeghi, Talieh; Terum, Lars Inge (2019). Kompetanse. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. kapittel 17. s. 325-346. Gyldendal Akademisk.

Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Pedersen, Axel West; Terum, Lars Inge (2019). Kapittel 1: Trygd, arbeid og aktivering. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. 1. s. 13-32. Gyldendal Akademisk.

Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (2019). Trygd i aktiveringens tid. ISBN: 978-82-05-50231-4. 370 s. Gyldendal Akademisk.

Terum, Lars Inge; Torsvik, Gaute; Øverbye, Einar (2018). Discrimination against ethnic minorities in activation programme? Evidence from a vignette experiment. Journal of Social Policy . Vol. 47.

Heggen, Kåre Elmar; Terum, Lars Inge (2017). The impact of education on Professional identity. Blom, Bjørn; Evertsson, Lars; Perlinski, Marek (Red.). Social and caring professions in European welfare states : policies, services and professional practices. Part 1, chapter 2. s. 21-36. Policy Press.

Terum, Lars Inge; Adler, Michael (2017). Austerity, conditionality and litigation in six European countries. Matteucci, Stefano Civitarese; Halliday, Simon (Red.). Social rights in Europe in an age of austerity. kap 7. s. 147-177. Routledge.

Terum, Lars Inge; Torsvik, Gaute; Øverbye, Einar (2017). Når vilkår og aktivitetskrav brytes. Frontlinjearbeideres tilnærming til sanksjoner. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 34.
http://hdl.handle.net/10852/64808

Heggen, Kåre; Terum, Lars Inge (2017). Kan vi lære av å samanlikne profesjonsutdanningar?. Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian (Red.). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Kapittel 18. s. 216-227. Universitetsforlaget.

Hagelund, Anniken; Øverbye, Einar; Hatland, Aksel; Terum, Lars Inge (2016). Sanksjoner – arbeidslinjas nattside?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 19.
http://hdl.handle.net/11250/2467507

Terum, Lars Inge; Heggen, Kåre (2016). Identification with the social work profession: the impact of education. The British Journal of Social Work . Vol. 46.

Terum, Lars Inge; Heggen, Kåre (2015). Sikrar BSV-utdanningane kompetansebehova?. Fontene forskning . Vol. 8.
http://hdl.handle.net/10642/3118

Hagelund, Anniken; Terum, Lars Inge (2015). Fra saksbehandler til veileder? Om iverksetting av velferdspolitikk I arbeidslinjens tid. Bay, Ann-Helén; Hagelund, Anniken; Hatland, Aksel (Red.). For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger. kap 6. s. 131-152. Cappelen Damm Akademisk.

Terum, Lars Inge; Jessen, Jorunn Theresia (2015). Den tvetydige aktiveringen : en studie av veiledere ved lokale NAV-kontor. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10642/3009

Terum, Lars Inge; Smeby, Jens-Christian (2014). Akademisering, kvalitet og relevans: Debatten om utdanningene til velferdsstatens profesjoner. Frølich, Nicoline; Hovdhaugen, Elisabeth; Terum, Lars Inge (Red.). Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. Kapittel 7. s. 114-143. Cappelen Damm Akademisk.

Frølich, Nicoline; Hovdhaugen, Elisabeth; Terum, Lars Inge (2014). Kvalitet, kapasitet og relevans. Frølich, Nicoline; Hovdhaugen, Elisabeth; Terum, Lars Inge (Red.). Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. Kapittel 1. s. 15-18. Cappelen Damm Akademisk.

Frølich, Nicoline; Hovdhaugen, Elisabeth; Terum, Lars Inge (2014). Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. ISBN: 978-82-02-45050-2. 342 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://www.cappelendammundervisning.no/vare/kvali...

Messel, Jan; Terum, Lars Inge (2014). Sosialpedagogikk og sosialt arbeid i Danmark og Norge. Gjallerhorn .
http://hdl.handle.net/10642/2447

Terum, Lars Inge; Hatland, Aksel (2014). Sysselsetting og trygd under arbeidslinja. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 31.
http://www.idunn.no/ts/spa/2014/01-02/sysselsettin...

Heggen, Kåre; Terum, Lars Inge (2013). Coherence in professional education: does it foster dedication and identification?. Teaching in Higher Education . Vol. 18.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1356251...

Terum, Lars Inge; Tufte, Per Arne; Jessen, Jorunn Theresia (2012). Arbeidslinja og sosialarbeiderne. Stjernø, Steinar; Øverbye, Einar (Red.). Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. Kapittel 4. s. 79-95. Universitetsforlaget.

Smeby, Jens Christian; Terum, Lars Inge (2011). Akademisering av profesjonshøyskolene. Johansen, Martin Blok; Olesen, Søren Gytz (Red.). Professionernes sociologi og vidensgrundlag. 4. s. 66-81.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig