English version
Tale Hellevik

Tale Hellevik

Kort om

Tale Hellevik er forsker ved NOVA, seksjon for aldersforskning og boligstudier. Hun har Cand. polit. i statsvitenskap og Dr. polit. i sosiologi, begge fra Universitetet i Oslo. Hennes forskningstema har blant annet dreid seg om ulike aspekter ved den norske velferdsstaten, unges etableringsfase, overføringer mellom generasjoner, eldre arbeidstakere og pensjonering, og betydningen av verdier og holdninger for atferd.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi   Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Livsløp   Pensjonering   Aldring og arbeid   Unges etablering   Velferdsordninger   Verdier og holdninger   Holdninger til sykefravær   Holdninger til innvandrere   Generasjonsrelasjoner

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hellevik, Tale; Herlofson, Katharina; Pedersen, Axel West (2023). Hvordan måle tidspunkt for avgang fra yrkeslivet i Norge? Om ulike definisjoner, metoder og resultater. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 40.

Komp-Leukkunen, Kathrin; Poli, Arianna; Hellevik, Tale; Herlofson, Katharina; Heuer, Annika; Norum, Roger; Solem, Per Erik; Khan, Jawaria; Rantanen, Visa; Motel-Klingebiel, Andreas (2022). Older Workers in Digitalizing Workplaces: A Systematic Literature Review. The journal of aging and social change . Vol. 12.

Løset, Gøril Kvamme; Hellevik, Tale; von Soest, Tilmann (2022). Basic human values and sick leave: A study combining two-wave survey data with longitudinal register data. Scandinavian Journal of Psychology . Vol. 63.
http://hdl.handle.net/10852/96686

Bay, Ann-Helén; Hellevik, Tale (2022). Inntektssikring: Har venstre/høyredimensjonen betydning for velgerholdninger og politikkutforming?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 25.

Hellevik, Ottar; Hellevik, Tale (2021). Hvorfor ser færre unge lyst på livet? Utviklingen for opplevd livskvalitet blant ungdom og yngre voksne i Norge. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) . Vol. 2.

Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale; Daatland, Svein Olav (2021). Intergenerational family relationships in Norway. Albert, Isabelle; Emirhafizovic, Mirza; Shpigelman, Carmit-Noa; Trummer, Ursula (Red.). Families and family values in society and culture. kap. 17. s. 309-328. Information Age Publishing.

Vangen, Hanna; Hellevik, Tale; Herlofson, Katharina (2021). Associations between paid and unpaid work among Norwegian seniors: competition, complementarity or continuity?. European Journal of Ageing .

Veenstra, Marijke; Herlofson, Katharina; Aartsen, Marja; Hansen, Thomas; Hellevik, Tale; Henriksen, Gry; Løset, Gøril Kvamme; Vangen, Hanna (2021). Cohort Profile: The Norwegian Life Course, Ageing and Generation Study (NorLAG). International Journal of Epidemiology . Vol. 50.
https://hdl.handle.net/11250/3010495

Hellevik, Tale; Herlofson, Katharina (2020). 67+ and still working. The importance of earlier job situation and retirement plans for extended careers. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research . Vol. 5.

Mastekaasa, Arne; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Løset, Gøril Kvamme; Østbakken, Kjersti Misje (2019). Gender difference in sickness absence: Do managers evaluate men and women differently with regard to the appropriateness of sickness absence?. Scandinavian Journal of Public Health .
http://hdl.handle.net/11250/2635546

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig