Tale Hellevik

Tale Hellevik

Kort om

Tale Hellevik er forsker ved NOVA, seksjon for aldersforskning og boligstudier. Hun har Cand. polit. i statsvitenskap og Dr. polit. i sosiologi, begge fra Universitetet i Oslo. Hennes forskningstema har blant annet dreid seg om ulike aspekter ved den norske velferdsstaten, unges etableringsfase, overføringer mellom generasjoner, og betydningen av verdier og holdninger for atferd.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi, Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Livsløp, Pensjonering, Aldring og arbeid, Unges etablering, Velferdsordninger, Verdier og holdninger, Holdninger til sykefravær, Holdninger til innvandrere, Generasjonsrelasjoner

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hellevik, Tale; Hellevik, Ottar; Østbakken, Kjersti Misje (2019). Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 36.

Blekesaune, Morten; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Pedersen, Axel West (2019). Helsesvikt og arbeidsuførhet. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. Kapittel 10. s. 176-201. Gyldendal Akademisk.

Bay, Ann-Helén; Hellevik, Tale (2019). Politisk styring. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. Kapittel 7. s. 128-144. Gyldendal Akademisk.

Bay, Ann-Helén; Hellevik, Tale; Koren, Charlotte; Pedersen, Axel West (2019). Demografi og økonomi. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. Kapittel 3. s. 48-67. Gyldendal Akademisk.

Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (2019). Trygd i aktiveringens tid. ISBN: 978-82-05-50231-4. 370 s. Gyldendal Akademisk.

Løset, Gøril Kvamme; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Mastekaasa, Arne; von Soest, Tilmann; Østbakken, Kjersti Misje (2018). Gender equality in sickness absence tolerance: Attitudes and norms of sickness absence are not different for men and women. 18 s. PLOS ONE . Vol. 13.
http://hdl.handle.net/11250/2559554

Hellevik, Ottar; Hellevik, Tale (2017). Utviklingen i synet på innvandrere og innvandring i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 58.
http://hdl.handle.net/10852/64970

Hellevik, Ottar; Hellevik, Tale (2016). Verdier og verdiutvikling. Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise (Red.). Det norske samfunn, bind 3. Kapittel 30. s. 58-89. Gyldendal Akademisk.

Hellevik, Tale; Settersten, Richard A. Jr (2013). Life Planning among Young Adults in 23 European Countries: The Effects of Individual and Country Security. European Sociological Review . Vol. 29.

Hellevik, Tale; Jessen, Jorunn Theresia (2010). Forvaltningens organisering. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Koren, Charlotte (Red.). De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. 7. s. 127-144. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig