English version
Tale Hellevik

Tale Hellevik

Kort om

Tale Hellevik er forsker ved NOVA, seksjon for aldersforskning og boligstudier. Hun har Cand. polit. i statsvitenskap og Dr. polit. i sosiologi, begge fra Universitetet i Oslo. Hennes forskningstema har blant annet dreid seg om ulike aspekter ved den norske velferdsstaten, unges etableringsfase, overføringer mellom generasjoner, og betydningen av verdier og holdninger for atferd.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi   Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Livsløp   Pensjonering   Aldring og arbeid   Unges etablering   Velferdsordninger   Verdier og holdninger   Holdninger til sykefravær   Holdninger til innvandrere   Generasjonsrelasjoner

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Mastekaasa, Arne; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Løset, Gøril Kvamme; Østbakken, Kjersti Misje (2019). Gender difference in sickness absence: Do managers evaluate men and women differently with regard to the appropriateness of sickness absence?. Scandinavian Journal of Public Health .
http://hdl.handle.net/11250/2635546

Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale (2019). Eldre i arbeidslivet – slitenhet og yrkesavgang. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 36.

Hellevik, Tale; Hellevik, Ottar; Østbakken, Kjersti Misje (2019). Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 36.
http://hdl.handle.net/11250/2637832

Blekesaune, Morten; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Pedersen, Axel West (2019). Helsesvikt og arbeidsuførhet. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. Kapittel 10. s. 176-201. Gyldendal Akademisk.

Bay, Ann-Helén; Hellevik, Tale (2019). Politisk styring. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. Kapittel 7. s. 128-144. Gyldendal Akademisk.

Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (2019). Trygd i aktiveringens tid. ISBN: 978-82-05-50231-4. 370 s. Gyldendal Akademisk.

Løset, Gøril Kvamme; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Mastekaasa, Arne; von Soest, Tilmann; Østbakken, Kjersti Misje (2018). Gender equality in sickness absence tolerance: Attitudes and norms of sickness absence are not different for men and women. 18 s. PLOS ONE . Vol. 13.
http://hdl.handle.net/11250/2559554

Hellevik, Ottar; Hellevik, Tale (2017). Utviklingen i synet på innvandrere og innvandring i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 58.
http://hdl.handle.net/10852/64970

Hellevik, Ottar; Hellevik, Tale (2016). Verdier og verdiutvikling. Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise (Red.). Det norske samfunn, bind 3. Kapittel 30. s. 58-89. Gyldendal Akademisk.

Hellevik, Tale; Settersten, Richard A. Jr (2013). Life Planning among Young Adults in 23 European Countries: The Effects of Individual and Country Security. European Sociological Review . Vol. 29.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig