English version
Katharina Herlofson

Katharina Herlofson

Kort om

Katharina Herlofson er forsker ved NOVA, seksjon for aldersforskning og boligstudier. Hun er sosiolog med utdanning (PhD) fra Universitetet i Oslo. Forskningen hennes omfatter en rekke studier av forholdet mellom generasjoner i familien, inkludert relasjoner mellom besteforeldre og barnebarn. Herlofson er del av forskergruppen som har ansvaret for Den norske panelstudien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Aldring   Livsløp   Eldre   Uformell omsorg   Generasjonsrelasjoner   Besteforeldre

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale (2019). Eldre i arbeidslivet – slitenhet og yrkesavgang. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 36.

Herlofson, Katharina; Brandt, Martina (2019). Helping older parents in Europe: the importance of grandparenthood, gender and care regime. European Societies .

Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (2019). Generasjoner imellom. Holdninger til familiens ansvar øst og vest i Europa. Nordisk Østforum . Vol. 33.

Herlofson, Katharina (2015). Lengre liv, nye hjelpemønstre i familien?. Sosiologi i dag . Vol. 45.
http://hdl.handle.net/10642/2969

Herlofson, Katharina; Ugreninov, Elisabeth (2014). Er omsorgsfulle fedre omsorgsfulle sønner? Likestilling hjemme og hjelp til eldre foreldre. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 55.
http://hdl.handle.net/10642/2533

Herlofson, Katharina (2013). How gender and generation matter: examples from research on divorced parents and adult children. Families, Relationships and Societies . Vol. 2.

Slagsvold, Britt; Veenstra, Marijke; Hagestad, Gunhild; Hansen, Thomas; Herlofson, Katharina; Koløen, Kristine; Solem, Per Erik; Daatland, Svein Olav (2012). Life-course, ageing and generations in Norway: The NorLAG study. Norsk Epidemiologi . Vol. 22.

Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke; Herlofson, Katharina (2012). Age and intergenerational attitudes in the family and the welfare state. Advances in Life Course Research . Vol. 17.

Daatland, Svein Olav; Herlofson, Katharina (2012). Les normes de responsabilité familiale dans les pays européens: contrastes et similarités. Retraite et société.

Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke; Herlofson, Katharina (2012). Egeninteresse eller altruisme? Alder og holdninger til familien og velferdsstaten. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 15.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig