English version
Katharina Herlofson

Katharina Herlofson

Kort om

Katharina Herlofson er forsker ved NOVA, seksjon for aldersforskning og boligstudier. Hun er sosiolog med utdanning (PhD) fra Universitetet i Oslo. Forskningen hennes omfatter studier av forholdet mellom generasjoner i familien, inkludert relasjoner mellom besteforeldre, eldre i arbeidslivet og overganger i senlivet. Herlofson er del av forskergruppen som har ansvaret for Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Aldring   Livsløp   Eldre   Uformell omsorg   Generasjonsrelasjoner   Besteforeldre

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale; Daatland, Svein Olav (2021). Intergenerational family relationships in Norway. Albert, Isabelle; Emirhafizovic, Mirza; Shpigelman, Carmit-Noa; Trummer, Ursula (Red.). Families and family values in society and culture. kap. 17. s. 309-328. Information Age Publishing.

Vangen, Hanna; Hellevik, Tale; Herlofson, Katharina (2021). Associations between paid and unpaid work among Norwegian seniors: competition, complementarity or continuity?. European Journal of Ageing .

Veenstra, Marijke; Herlofson, Katharina; Aartsen, Marja; Hansen, Thomas; Hellevik, Tale; Henriksen, Gry; Løset, Gøril Kvamme; Vangen, Hanna (2021). Cohort Profile: The Norwegian Life Course, Ageing and Generation Study (NorLAG). International Journal of Epidemiology . Vol. 50.

Hellevik, Tale; Herlofson, Katharina (2020). 67+ and still working. The importance of earlier job situation and retirement plans for extended careers. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research . Vol. 5.

Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale (2019). Eldre i arbeidslivet – slitenhet og yrkesavgang. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 36.

Herlofson, Katharina; Brandt, Martina (2019). Helping older parents in Europe: the importance of grandparenthood, gender and care regime. European Societies . Vol. 22.

Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (2019). Generasjoner imellom. Holdninger til familiens ansvar øst og vest i Europa. Nordisk Østforum . Vol. 33.

Herlofson, Katharina (2015). Lengre liv, nye hjelpemønstre i familien?. Sosiologi i dag . Vol. 45.
http://hdl.handle.net/10642/2969

Herlofson, Katharina; Ugreninov, Elisabeth (2014). Er omsorgsfulle fedre omsorgsfulle sønner? Likestilling hjemme og hjelp til eldre foreldre. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 55.
http://hdl.handle.net/10642/2533

Herlofson, Katharina (2013). How gender and generation matter: examples from research on divorced parents and adult children. Families, Relationships and Societies . Vol. 2.

Slagsvold, Britt; Veenstra, Marijke; Hagestad, Gunhild; Hansen, Thomas; Herlofson, Katharina; Koløen, Kristine; Solem, Per Erik; Daatland, Svein Olav (2012). Life-course, ageing and generations in Norway: The NorLAG study. Norsk Epidemiologi . Vol. 22.

Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke; Herlofson, Katharina (2012). Age and intergenerational attitudes in the family and the welfare state. Advances in Life Course Research . Vol. 17.

Daatland, Svein Olav; Herlofson, Katharina (2012). Les normes de responsabilité familiale dans les pays européens: contrastes et similarités. Retraite et société.

Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke; Herlofson, Katharina (2012). Egeninteresse eller altruisme? Alder og holdninger til familien og velferdsstaten. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 15.

Herlofson, Katharina; Hagestad, Gunhild (2012). Transformations in the role of grandparents across welfare states. Arber, Sara; Timonen, Virpi (Red.). Contemporary grandparenting Changing family relationships in global contexts. kap. 2. s. 27-49. Policy Press.

Daatland, Svein Olav; Herlofson, Katharina; Lima, Ivar Andreas Åsland (2011). Balancing generations: on the strength and character of family norms in the West and East of Europe. Ageing & Society . Vol. 31.

Sundström, Gert; Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav; Boll Hansen, Eigil; Johansson, Lennarth; Malmberg, Bo; González, Maria Dolores Puga; Tortosa, María Ángeles (2011). Diversification of old-age care services for older people: Trade-offs between coverage, diversification and targeting in European countries. Journal of Care Services Management . Vol. 5.

Herlofson, Katharina; Hagestad, Gunhild O (2011). Challenges in moving from macro to micro: Population and family structures in ageing societies. Demographic Research . Vol. 25.

Hagestad, Gunhild O; Herlofson, Katharina (2010). Aldring. Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise (Red.). Det norske samfunn. Kapittel. s. 414-434. Gyldendal Akademisk.

Hagestad, Gunhild; Herlofson, Katharina (2007). Micro and macro perspectives on intergenerational relations and transfers in Europe. Report from United Nations Expert Group Meeting on Social and Economic Implications of changing Population Age Structures. 15. s. 339-358. United Nations University Press.

Katz, Ruth; Daatland, Svein Olav; Lowenstein, Ariela; Herlofson, Katharina; Bazo, Maria T.; Ancizu Garcia, Iciar (2003). Family norms and preferences in intergenerational relations: A comparative perspective. Bengtson, Vern L.; Lowenstein, Ariela (Red.). Global aging and challenges to families. 15. s. 305-326.

Daatland, Svein Olav; Herlofson, Katharina (2003). “Lost solidarity” or “changed solidarity”: a comparative European view of normative family solidarity. Ageing & Society . Vol. 23.

Daatland, Svein Olav; Herlofson, Katharina; Motel-Klingebiel, Andreas (2002). Methoden und Perspektiven international vergleichender Altersforschung. Motel-Klingebiel, Andreas; Kelle, Udo (Red.). Perspektiven der empirischen Alter(n)ssoziologie. kapittel. s. 221-248.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig