English version
Hilde Hatleskog Zeiner

Hilde Hatleskog Zeiner

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Zeiner, Hilde Hatleskog (2021). Seeing like a welfare state - legiblity and the transformation of the self-help field. Critical Policy Studies . Vol. 15.

Zeiner, Hilde Hatleskog (2020). Seeing like a welfare state–legibility and the transformation of the self-help field. Critical Policy Studies .

Zeiner, Hilde Hatleskog (2019). Fra felt til verktøy: Om Selvhjelp Norge som koordinerende enhet. Brottveit, Ånund; Feiring, Marte (Red.). Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. Kap. 7. s. 167-189. Cappelen Damm Akademisk.

Brottveit, Ånund; Feiring, Marte; Zeiner, Hilde Hatleskog (2019). Selvhjelp i grenseland – en ny type helsebevegelse?. Brottveit, Ånund; Feiring, Marte (Red.). Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. kapittel 8. Cappelen Damm Akademisk.

Brottveit, Ånund; Feiring, Marte; Gotaas, Nora; Zeiner, Hilde Hatleskog (2019). Den nye selvhjelpsbevegelsen. Brottveit, Ånund; Feiring, Marte (Red.). Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. kapittel 1. s. 9-46. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Zeiner, Hilde Hatleskog (2014). Det kunnskapsbaserte barnevernet som strategi og praksis :. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 17.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig