English version
Linda Aimee Hartford Kvæl

Linda Aimee Hartford Kvæl

Kort om

Linda Kvæl er postdoktor ved fakultet for helsevitenskap, tilknyttet forskergruppen Aldring, Helse og Velferd, og forsker II for NOVA, seksjon for aldersforskning og boligstudier. Hun har doktorgrad i helsevitenskap fra OsloMet. Kvæl har klinisk erfaring som fysioterapeut fra kommunehelsetjenesten med mastergrad i rehabilitering av eldre personer. Forskningen hennes omfatter kvalitet i helse- og omsorgstjenester for eldre personer og deres pårørende, med spesielt fokus på deltakelse, aktiv aldring i kontekst, personsentrert omsorg og implementering av evidensbasert kunnskap.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emner

Pasientforløp   Aktiv aldring   Implementeringsforskning   Helse- og omsorgstjenester   Personsentrert omsorg

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hartford Kvæl, Linda Aimee (2021). Helhetlige pasientforløp: brukernes erfaringer med pasientdeltakelse og personsentrert omsorg i kommunal korttidsrehabilitering i overgangen mellom sykehus og hjem. Tidsskrift for omsorgsforskning .

Hartford Kvæl, Linda Aimee; Bergland, Astrid (2021). The practice environment’s influence on patient participation in intermediate healthcare services – the perspectives of patients, relatives and healthcare professionals. BMC Health Services Research .

Hartford Kvæl, Linda Aimee; Debesay, Jonas; Bye, Asta; Bergland, Astrid (2019). The dramaturgical act of positioning within family meetings: Negotiation of patients’ participation in intermediate care services. Qualitative Health Research .

Hartford Kvæl, Linda Aimee; Debesay, Jonas; Bye, Asta; Langaas, Anne; Bergland, Astrid (2019). Choice, Voice, and Coproduction in Intermediate Care: Exploring Geriatric Patients’ and Their Relatives’ Perspectives on Patient Participation. Sage Open . Vol. 9.

Hartford Kvæl, Linda Aimee; Debesay, Jonas; Bye, Asta; Bergland, Astrid (2019). Health‐care professionals’ experiences of patient participation among older patients in intermediate care—At the intersection between profession, market and bureaucracy. Health Expectations . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/10852/74448

Hartford Kvæl, Linda Aimee; Debesay, Jonas; Langaas, Anne; Bye, Asta; Bergland, Astrid (2018). A Concept Analysis of Patient Participation in Intermediate Care. Patient Education and Counseling .

Hartford Kvæl, Linda Aimee; Bergland, Astrid; Telenius, Elisabeth Wiken (2017). Associations between physical function and depression in nursing home residents with mild and moderate dementia: a cross-sectional study. 11 s. BMJ Open . Vol. 7.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig