English version
Linda Aimee Hartford Kvæl

Linda Aimee Hartford Kvæl

Kort om

Linda Kvæl er postdoktor ved fakultet for helsevitenskap, tilknyttet forskergruppen Aldring, Helse og Velferd, og forsker II for NOVA, seksjon for aldersforskning og boligstudier. Hun har doktorgrad i helsevitenskap fra OsloMet. Kvæl har klinisk erfaring som fysioterapeut fra kommunehelsetjenesten med mastergrad i rehabilitering av eldre personer. Forskningen hennes omfatter kvalitet i helse- og omsorgstjenester for eldre personer og deres pårørende, med spesielt fokus på deltakelse, aktiv aldring i kontekst, personsentrert omsorg og implementering av evidensbasert kunnskap.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emner

Pasientforløp   Aktiv aldring   Implementeringsforskning   Helse- og omsorgstjenester   Personsentrert omsorg

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Kvæl, Linda Aimee Hartford; Gautun, Heidi (2023). Social inequality in navigating the healthcare maze: Care trajectories from hospital to home via intermediate care for older people in Norway. Social Science and Medicine .

Hartford Kvæl, Linda Aimee; Olsen, Cecilie Fromholt (2022). Assuring patient participation and care continuity in intermediate care: Getting the most out of family meetings using the four habits model. Health Expectations . Vol. 25.

Hartford Kvæl, Linda Aimee; Hellesø, Ragnhild; Bergland, Astrid; Debesay, Jonas (2022). Balancing standardisation and individualisation in transitional care pathways: a meta-ethnography of the perspectives of older patients, informal caregivers and healthcare professionals. BMC Health Services Research . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/10852/93311

Gautun, Heidi; Hartford Kvæl, Linda Aimee; Bratt, Christopher (2022). After Hospital: Should Older Care-Needing Patients Be Transferred to Their Homes or to an intermediate Care Institution?. Healthcare . Vol. 10.
https://hdl.handle.net/11250/3029752

Hartford Kvæl, Linda Aimee; Løchting, Ida; Molin, Marianne (2022). Use of Dietary Supplements and Perceived Knowledge among Adults Living with Fibromyalgia in Norway: A Cross-Sectional Study. Nutrients . Vol. 14.

Hartford Kvæl, Linda Aimee (2021). Helhetlige pasientforløp: brukernes erfaringer med pasientdeltakelse og personsentrert omsorg i kommunal korttidsrehabilitering i overgangen mellom sykehus og hjem. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 7.

Hartford Kvæl, Linda Aimee; Bergland, Astrid (2021). The practice environment’s influence on patient participation in intermediate healthcare services – the perspectives of patients, relatives and healthcare professionals. BMC Health Services Research .

Hartford Kvæl, Linda Aimee; Debesay, Jonas; Bye, Asta; Bergland, Astrid (2019). The dramaturgical act of positioning within family meetings: Negotiation of patients’ participation in intermediate care services. Qualitative Health Research .

Hartford Kvæl, Linda Aimee; Debesay, Jonas; Bye, Asta; Langaas, Anne; Bergland, Astrid (2019). Choice, Voice, and Coproduction in Intermediate Care: Exploring Geriatric Patients’ and Their Relatives’ Perspectives on Patient Participation. Sage Open . Vol. 9.

Hartford Kvæl, Linda Aimee; Debesay, Jonas; Bye, Asta; Bergland, Astrid (2019). Health‐care professionals’ experiences of patient participation among older patients in intermediate care—At the intersection between profession, market and bureaucracy. Health Expectations . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/10852/74448

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig