English version
Heidi Bunæs-Næss

Heidi Bunæs-Næss

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bunæs-Næss, Heidi ; Kvæl, Linda Aimee Hartford ; Nilsson, Birgitta Blakstad ; Heywood, Sophie; Heiberg, Kristi Elisabeth (2023). Aquatic high-intensity interval training (HIIT) may be similarly effective to land-based HIIT in improving exercise capacity in people with chronic conditions: A systematic review and meta-analysis. 13 s. BMJ Open sport & exercise medicine. Vol. 9.
https://doi.org/10.1136/bmjsem-2023-001639

Nilsson, Birgitta Blakstad ; Bunæs-Næss, Heidi Agnor ; Edvardsen, Elisabeth; Stenehjem, Aud Eldrid (2019). High-intensity interval training in haemodialysis patients: a pilot randomised controlled trial. 8 s. BMJ Open sport & exercise medicine. Vol. 5.
https://doi.org/10.1136/bmjsem-2019-000617

Bunæs-Næss, Heidi Agnor ; Stenehjem, Aud Eldrid; Nilsson, Birgitta Blakstad (2013). Intradialytisk trening av kroniske nyrepasienter. 6 s. Fysioterapeuten. Vol. 80.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig