English version

Aldring, helse og velferd

Forskningsgruppen forsker på aldring, og forløpet av aldring i et biologisk, psykologisk, sosialt og kulturelt perspektiv. Prioriterte forskningsområder er samfunnshelse, kvalitet på helsetjenester, helseintervensjoner og kunnskapstranslasjon.

Medlemmer
41
Studentforskere
4
Prosjekter
2
Ph.d.-prosjekter
16

Forskningsgruppen Aldring, velferd og helse (AVH) undersøker utfordringer og konsekvenser for helse og livskvalitet for eldre som bor i eget hjem, i omsorgsbolig eller på sykehjem, og for eldre brukere av seniorsentre og helsetjenester.

AVH fokuserer på aldringens biologiske, psykologiske og sosiale aspekter. Dette inkluderer forskning på funksjonshemning, fysisk funksjon, næringsstatus, livskvalitet, brukermedvirkning, helseinformasjonsforståelse, etnisitet, etikk, helsetjenester og velferdsteknologi. 

Prioriterte forskningsfelt er

Forskergruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

   AVH er et tverrfaglig team bestående av forskere fra fysioterapi, vernepleie, medisin, sykepleie, utdanning, ergoterapi, klinisk ernæring, fysiologi, adferdsbiologi, sosiologi og statsvitenskap. En sentral målsetning er å bidra til aktiv og sunn alderdom ved at forskningen informerer, og informeres av, politiske beslutninger og praksisfeltet.

   Vi vektlegger samarbeid mellom praksisfelt, brukere, politikere og utdanning på bachelor-, master- og på doktorgradsnivå. Forskningsgruppen har et utstrakt FoU-samarbeid med regionale og lokale helsemyndigheter og -institusjoner. Våre forskere bistår også som rådgivere overfor helsemyndigheter.

   Forskningsgruppen er tatt opp i OsloMets booster-prosjekt som har som formål å utvikle mer synlige og konkurransedyktige forskningsgrupper.

  • Prosjekter

   • A cross-sectoral approach to high quality health care transitions for older people (Crosscare-old). 
   • Community-living older adults living with chronic musculoskeletal pain: The effect of an evidence-based intervention on pain, function, health and behaviour.
  • Ph.d.-prosjekter

   Promoting elderly social activities using tangible cup

   Kontakt: Way Kiat Bong, stipendiat.

   Nutritional status, health-related quality of life and physical function in hospitalized elderly patients 

   Kontakt: Ellisiv Lærum Jacobsen, stipendiat.

   User participation in institution based rehabilitation

   – The meaning of different understandings and experiences, organization and framework for the geriatric patient involvement in their own healthcare?

   Kontakt: Linda Aimee Hartford Kvæl, stipendiat

   Primary health care: Steady on your feet after experiencing hip fracture

   Kontakt: Annette Vogt Hauger, stipendiat.

   Barriers to equitable healthcare services for older migrants

   Kontakt: Sanjana Arora, stipendiat.

   Long-term follow-up of cardiac patients with smartphone

   – A randomized clinical trial.

   Kontakt: Pernille Lunde, stipendiat.

   Falls prevention for community-dwelling elderly

   Kontakt: Maria Bjerk, stipendiat.

   Older acute geriatric patients recently discharged from hospital (OLDPADIS)

   Kontakt: Sylvia Sunde, stipendiat.

   The effect of exercise on physical function in older women with osteoporosis and a history of vertebral fracture

   A randomized controlled trial.

   Kontakt: Brita Stanghelle, stipendiat.

   Responsible innovations for dignified lives at home for persons with mild cognitive impairment or dementia

   Kontakt: Torhild Holthe, stipendiat

   Quality of Life in Persons with Stroke after Specialized Rehabilitation in China

   In depth Interviews of Persons Participating in the SIN Stroke Study.

   Kontakt: Rongrong Wang, stipendiat.

   User perspectives on quality in transitional health care for geriatric patients (UP-GEPA)

   Focus on interprofessional collaboration.

   Kontakt: Ingvild Lilleheie, stipendiat.

   Nutrition Care for elderly patients after critical diseases

   A qualitative study of the experiences of patients, families and health professionals.

   Kontakt: Christine Hillestad Hestevik, stipendiat

   Broken hips – broken lives

   Kontakt: Irene Vestøl Stødle, stipendiat.

   Health workers' experience with learning networks as a method of developing and implementing more user-friendly patient care for elderly and chronically ill patients

   Kontakt: Cecilie Fromholt Olsen, stipendiat.

   Needs-identified dementia health care service in nursing homes

   Kontakt: Agnete Nygaard, stipendiat.

  • Avsluttede forskningsprosjekter

   • Slagprosjekt: Life After Stroke (LAST) study.
   • Life early after stroke (LEAST) study.
   • Physical activity after stroke, capacity, activity and life satisfaction (PASCAL).
   • Sunnaas international stroke study (SINs stroke study).
   • General motor function scale (GMF).
   • Neurological fatigue index for stroke (NFI-stroke).
   • Rehabilitering som konflikt.
   • Senior Fitness test.
   • Opplevelse av sammenheng hos pasienter med demens.
   • Effects of an exercise program for nursing home patients with dementia.
   • Ernæringsstatus, helserelatert livskvalitet og fysisk funksjon blant eldre mennesker innlagt på geriatrisk avdeling.
   • Fysisk form hos personer med kognitiv svikt: Sammenhenger og endringer.
   • Evidensbaserte tiltak, faglig skjønn eller brukerstyring?
   • Oppegående og stø selv om du er sprø.
   • Studier av livsløp, aldring og generasjon.
   • Reliabilitetsstudie av Short Physical Performance battery blant sykehjemsbeboere og dagsenter-brukere.
   • Forebyggelse av fall i Oslo kommune: Translasjonsstudien.
   • Bevegelsesveiledning som tilbud for mennesker som bor på sykehjem.
   • I 100, et styrketreningsprosjekt.
   • Livskvalitet, smerte, mestring, fysisk, psykisk og sosial funksjon hos mennesker som har fått norsk psykomotorisk fysioterapi.
   • Flere bankende kvinnehjerter.