English version

Aldring, helse og velferd

Gruppen forsker på faktorer som kan bidra til en sunn og aktiv alderdom for flest mulig. Prioriterte områder er helseintervensjoner som fysisk aktivitet, trening, optimal ernæring og helseteknologi, implementering og kvalitet på helsetjenester.

Forskningsgruppen Aldring, helse og velferd (AHV) undersøker utfordringer og konsekvenser for helse og livskvalitet for eldre personer. En sentral målsetting er sunn og aktiv aldring.

Vi forsker spesielt på faktorer som kan bidra til at eldre personer kan leve aktive og meningsfulle liv så lenge som mulig uavhengig av etnisitet og sosioøkonomisk status.

Vårt mål er at forskningen vår skal være relevant for brukere og for praksisfeltet, og vi samarbeider tett med ulike pasientforeninger og helsepersonell, både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten

Våre prioriterte forskningsområder er kommunehelsetjenesten, helseintervensjoner og implementering, og helsetjenesteforskning og innovasjon.

Gruppen hører til Fakultet for helsevitenskap.

Forskergruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  Forskningsområdene våre inkluderer

  • fysisk- og kognitiv funksjon
  • ernæringsstatus
  • livskvalitet
  • brukermedvirkning
  • helsekompetanse
  • etnisitet
  • helsetjenester
  • helseteknologi

  AVH er en tverrfaglig forskergruppe som består av forskere fra fysioterapi, sykepleie, ernæring og psykologi.

  En sentral målsetting er å bidra til en sunn og aktiv alderdom. Vi vektlegger samarbeid med praksisfeltet, brukere, politikere og utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

  Forskningsgruppen har utstrakt forskningssamarbeid både i Norge og internasjonalt.

  Forskergruppens har fokus på å fremme faktorer som kan bidra til en sunn og aktiv alderdom for flest mulig.

  Vi lever lenge i Norge og det vil allerede i 2030 være flere eldre personer over 65 år enn yngre personer under 20 år.

  De siste tiårene har vi fått mye forskning som viser at det er mulig å opprettholde en god helse, funksjon og livskvalitet selv opp i høy alder. Men for å få dette til må kunnskapen ut i samfunnet.

  Forskningsgruppen AVH ønsker å bidra med implementeringsforskning som kan gjøre helsetjenesten mer bærekraftig. Viktige stikkord er forebygging, tidlig innsats, rehabilitering og økt bruk av helseteknologi.

  På denne måten kan vi sikre et godt tilbud til alle som trenger det. Målet er at befolkningen opprettholder en god fysisk og mental helse så lenge som mulig uavhengig av alder, etnisitet, sosioøkonomisk status og fysisk og kognitivt funksjonsnivå.

 • Samarbeidspartnere

  • Høgskulen på Vestlandet
  • Karolinska Institutet, Sverige
  • Glasgow Caledonian University, Skottland
 • Prosjekter

  • FALLPREVENT: Implementering av kunnskapsbasert fallforebyggende program i helsetjenesten: kvalitet, kompetanse og effekt/effektivitet
  • The TracStroke study – Transitional care for patients with stroke – the discharge summary’s influence on continuity of follow-up. Prosjektet er en del av brobyggersatsingen ved OsloMet. Ph.d.-student Liss Marita Solbakken. Veiledere: Therese Brovold, Birgitta Langhammer og Antje Sundset.
  • Koordinering og kontinuitet i kommunale tjenester til den eldre multisyke. Prosjektet er en del av brobyggersatsingen ved OsloMet. Ph.d.-student Karoline Stray. Veiledere: Asta Bye, Jonas Debesay og Torunn Wibe.
  • Stepping stones for successful evaluation of mobile app efficacy for risk reduction of type 2 diabetes. Ph.d.-student Gyri Skoglund. Veiledere: Birgitta B. Nilsson, Pernille Lunde, Kari-Annette Bruusgaard og Asta Bye.
  • Effect of mobile health technology (mHealth), exercise adherence and optimal nutrition post rehabilitation among people with Parkinson’s Disease (mHEXANUT) – en randomisert kontrollert studie. Ph.d.-student Sigrid Ryeng Alnes. Veileder: Therese Brovold, Asta Bye og Ellisiv Lærum-Onsager.
  • Lifestyle through the life course, age at menopause, and health outcomes later in life. Julie Røgler Langås. Veiledere: Elisabeth Bjelland, Solveig Hofvind og Anne Eskild.
  • AQUAHIGH - Høyintensiv bassengtrening for revmatikere – en randomisert kontrollert studie. Ph.d.-student Heidi Bunæs-Næss. Veiledere: Krisit E. Heiberg og Birgitta B. Nilsson.
  • Better before – Better after: Prehabilitation program for older patients awaiting total hip replacement – en randomisert kontrollert studie. Ph.d.-student Odd-Einar Svinøy. Veileder: Gunvor Hilde.
  • Effects of an interprofessional education programme on patient participation among older people in intermediate care services: A quasi experimental study. Postdok Linda A. Kvæl.
  • Long-Term Follow-up of cardiac patients with a smartphone-application: An implementation study. Postdok Pernille Lund.