English version

Aldring, helse og velferd

Forskningsgruppen forsker på aldring, og forløpet av aldring i et biologisk, psykologisk, sosialt og kulturelt perspektiv. Prioriterte forskningsområder er samfunnshelse, kvalitet på helsetjenester, helseintervensjoner og kunnskapstranslasjon.

Forskningsgruppen Aldring, velferd og helse (AVH) undersøker utfordringer og konsekvenser for helse og livskvalitet for eldre som bor i eget hjem, i omsorgsbolig eller på sykehjem, og for eldre brukere av seniorsentre og helsetjenester.

AVH fokuserer på aldringens biologiske, psykologiske og sosiale aspekter. Dette inkluderer forskning på funksjonshemning, fysisk funksjon, næringsstatus, livskvalitet, brukermedvirkning, helseinformasjonsforståelse, etnisitet, etikk, helsetjenester og velferdsteknologi. 

Prioriterte forskningsfelt er

Forskergruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

   AVH er et tverrfaglig team bestående av forskere fra fysioterapi, vernepleie, medisin, sykepleie, utdanning, ergoterapi, klinisk ernæring, fysiologi, adferdsbiologi, sosiologi og statsvitenskap. En sentral målsetning er å bidra til aktiv og sunn alderdom ved at forskningen informerer, og informeres av, politiske beslutninger og praksisfeltet.

   Vi vektlegger samarbeid mellom praksisfelt, brukere, politikere og utdanning på bachelor-, master- og på doktorgradsnivå. Forskningsgruppen har et utstrakt FoU-samarbeid med regionale og lokale helsemyndigheter og -institusjoner. Våre forskere bistår også som rådgivere overfor helsemyndigheter.

   Forskningsgruppen er tatt opp i OsloMets booster-prosjekt som har som formål å utvikle mer synlige og konkurransedyktige forskningsgrupper.

   Du kan lese mer på forskningsgruppens egen blogg (uni.oslomet.no).

  • Prosjekter

   Prosjekter

   • A cross-sectoral approach to high quality health care transitions for older people (Crosscare-old). 
   • Community-living older adults living with chronic musculoskeletal pain: The effect of an evidence-based intervention on pain, function, health and behaviour.

   Ph.d.-prosjekter

   • Liss Marita Solbakken: The TracStroke Study – Transitional Care for Patients with Stroke – The Discharge Summary’s Influence on Continuity of Follow-up. Prosjektet er en del av brobyggersatsingen ved OsloMet.
   • Karoline Madsen: Koordinering og kontinuitet i kommunale tjenester til den eldre multisyke. Prosjektet er en del av brobyggersatsingen ved OsloMet.
   • Nils Gunnar Landsverk: Belief, confidence and knowledge – a bridge to evidence-based practice in fall prevention. Prosjektet er en del av FALLPREVENT.
   • Ragnhild Gulestø:  Between structures and agency – Exploring social interactions between family caregivers from minority ethnic backgrounds and healthcare personnel in the context of community-based dementia care.
   • Siv Linnerud: Reducing the gap between evidence-based knowledge and practice in the field of fall prevention: development of user-centered implementation interventions. Prosjektet er en del av FALLPREVENT.
   • Rune Solli: Implementing Evidence-based Fall Prevention Practice in Norway. Focus on clinical decision support system. Prosjektet er en del av FALLPREVENT.
   • Gyri Skoglund: Stepping stones for successful evaluation of mobile app efficacy for risk reduction of type 2 diabetes.
   • Sigrid Ryeng Alnes: Effect of Mobile Health technology (mHealth), Exercise Adherence and Optimal Nutrition post rehabilitation among people with Parkinson’s Disease (mHEXANUT) – en randomisert kontrollert studie.
   • Julie Røgler Langås: Lifestyle through the life course, age at menopause, and health outcomes later in life.
   • Heidi Bunæs-Næss: AQUAHIGH - Høyintensiv bassengtrening for revmatikere – en randomisert kontrollert studie.
   • Odd-Einar Svinøy: Better before – Better after: Prehabilitation program for older patients awaiting total hip replacement – en randomisert kontrollert studie.