English version
Therese Brovold

Therese Brovold

Kort om

Mine forskningsinteresser er:
Trening og fysisk aktivitet som tiltak for å bedre helserelatert livskvalitet, fysisk funksjon og redusere fall blant hjemmeboende eldre personer med kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdommer, hjerneslag og parkinsons sykdom.
Implementering av kunnskapsbaserte tiltak i primær helsetjenesten, med fokus på fallforebygging
Pasientspesifikke og prestasjonsbaserte måleinstrumenter.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Alnes, Sigrid Ryeng; Lærum-Onsager, Ellisiv; Bye, Asta; Vistven, Annette; Franzèn, Erika; Holst, Mette; Brovold, Therese (2023). Mobile health technology, exercise adherence and optimal nutrition post rehabilitation among people with Parkinson’s Disease (mHEXANUT) – a randomized controlled trial protocol. BMC Neurology . Vol. 23.

Solbakken, Liss Marita; Langhammer, Birgitta; Sundseth, Antje; Brovold, Therese (2022). Transitional care for patients with acute stroke—a priority-setting project. Health Expectations . Vol. 25.

Sunde, Sylvia; Hesseberg, Karin; Skelton, Dawn A.; Ranhoff, Anette Hylen; Pripp, Are Hugo; Aarønæs, Marit; Brovold, Therese (2021). Physical Function and Health-Related Quality of Life in Older Adults with or at Risk of Mobility Disability Post-discharge: 8-Month Follow-Up of a Randomized Controlled Trial. Journal of Aging and Physical Activity . Vol. 30.

Sunde, Sylvia; Hesseberg, Karin; Skelton, Dawn A.; Ranhoff, Anette Hylen; Pripp, Are Hugo; Aarønæs, Marit; Brovold, Therese (2021). Associations between health-related quality of life and physical function in older adults with or at risk of mobility disability after discharge from the hospital. 10 s. European Geriatric Medicine .

Engen, Kathrine; Brovold, Therese; Søberg, Helene L. (2020). Tverrfaglig døgnrehabilitering i spesialisthelsetjenesten og bedring i motorisk og kognitiv funksjon hos pasienter med hjerneslag – en prospektiv kohortstudie. Fysioterapeuten .
https://fysioterapeuten-eblad.no/dm/fysioterapeute...

Sunde, Sylvia; Hesseberg, Karin; Skelton, Dawn A.; Ranhoff, Anette Hylen; Pripp, Are Hugo; Aarønæs, Marit; Brovold, Therese (2020). Effects of a multicomponent high intensity exercise program on physical function and health-related quality of life in older adults with or at risk of mobility disability after discharge from hospital: a randomised controlled trial. BMC Geriatrics . Vol. 20:464.

Dokken, Inger; Brovold, Therese; Hesseberg, Karin (2020). Reliability and validity of the Norwegian-language version of the elderly mobility scale in older hospitalised patients. Physiotherapy Research International . Vol. 25.

Jacobsen, Ellisiv Lærum; Brovold, Therese; Bergland, Astrid; Pripp, Are Hugo; Bye, Asta (2020). Associations between health-related quality of life, body mass index, health status and sociodemographic variables in geriatric patients and non-hospitalized older people: A comparative cross-sectional study. Nutrition and Health . Vol. 26.

Meyer, K.M.; Brovold, Therese; Granbo, Randi; Taraldsen, Kristin (2019). En kvantiativ pre-post studie: Opprettholdelse av fysisk funksjon for hjemmeboende eldre. Fysioterapeuten . Vol. 9.

Bjerk, Maria; Brovold, Therese; Davis, Jennifer C; Bergland, Astrid (2019). Evaluating a falls prevention intervention in older home care recipients: a comparison of SF-6D and EQ-5D. Quality of Life Research .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig