English version
Therese Brovold

Therese Brovold

Kort om

Mine forskningsinteresser er:
Trening og fysisk aktivitet som tiltak for å bedre helserelatert livskvalitet, fysisk funksjon og redusere fall blant hjemmeboende eldre personer med kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdommer, hjerneslag og parkinsons sykdom.
Implementering av kunnskapsbaserte tiltak i primær helsetjenesten, med fokus på fallforebygging
Pasientspesifikke og prestasjonsbaserte måleinstrumenter.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Sunde, Sylvia; Hesseberg, Karin; Skelton, Dawn A.; Ranhoff, Anette Hylen; Pripp, Are Hugo; Aarønæs, Marit; Brovold, Therese (2021). Physical Function and Health-Related Quality of Life in Older Adults With or at Risk of Mobility Disability Post-discharge: 8-Month Follow-Up of a Randomized Controlled Trial. 7 s. Journal of Aging and Physical Activity .

Sunde, Sylvia; Hesseberg, Karin; Skelton, Dawn A.; Ranhoff, Anette Hylen; Pripp, Are Hugo; Aarønæs, Marit; Brovold, Therese (2021). Associations between health-related quality of life and physical function in older adults with or at risk of mobility disability after discharge from the hospital. 10 s. European Geriatric Medicine .

Engen, Kathrine; Brovold, Therese; Søberg, Helene L. (2020). Tverrfaglig døgnrehabilitering i spesialisthelsetjenesten og bedring i motorisk og kognitiv funksjon hos pasienter med hjerneslag – en prospektiv kohortstudie. Fysioterapeuten .
https://fysioterapeuten-eblad.no/dm/fysioterapeute...

Sunde, Sylvia; Hesseberg, Karin; Skelton, Dawn A.; Ranhoff, Anette Hylen; Pripp, Are Hugo; Aarønæs, Marit; Brovold, Therese (2020). Effects of a multicomponent high intensity exercise program on physical function and health-related quality of life in older adults with or at risk of mobility disability after discharge from hospital: a randomised controlled trial. BMC Geriatrics . Vol. 20:464.

Dokken, Inger; Brovold, Therese; Hesseberg, Karin (2020). Reliability and validity of the Norwegian-language version of the elderly mobility scale in older hospitalised patients. Physiotherapy Research International . Vol. 25.

Jacobsen, Ellisiv Lærum; Brovold, Therese; Bergland, Astrid; Pripp, Are Hugo; Bye, Asta (2020). Associations between health-related quality of life, body mass index, health status and sociodemographic variables in geriatric patients and non-hospitalized older people: A comparative cross-sectional study. Nutrition and Health . Vol. 26.

Meyer, K.M.; Brovold, Therese; Granbo, Randi; Taraldsen, Kristin (2019). En kvantiativ pre-post studie: Opprettholdelse av fysisk funksjon for hjemmeboende eldre. Fysioterapeuten . Vol. 9.

Bjerk, Maria; Brovold, Therese; Davis, Jennifer C; Bergland, Astrid (2019). Evaluating a falls prevention intervention in older home care recipients: a comparison of SF-6D and EQ-5D. Quality of Life Research .

Bjerk, Maria; Brovold, Therese; Davis, Jennifer C; Skelton, Dawn A; Bergland, Astrid (2019). Health-related quality of life in home care recipients after a falls prevention intervention: a 6-month follow-up. 6 s. European Journal of Public Health .

Bjerk, Maria; Brovold, Therese; Skelton, Dawn A; Liu-Ambrose, Teresa; Bergland, Astrid (2019). Effects of a falls prevention exercise programme on health-related quality of life in older home care recipients: a randomised controlled trial. Age and Ageing . Vol. 48.

Bjerk, Maria; Brovold, Therese; Skelton, Dawn A; Bergland, Astrid (2018). Associations between health-related quality of life, physical function and fear of falling in older fallers receiving home care. BMC Geriatrics . Vol. 18.

Moen, Kjersti; Ormstad, Heidi Kristin; Wang-Hansen, Marte Sofie; Brovold, Therese (2018). Physical function of elderly patients with multimorbidity upon acute hospital admission versus 3 weeks post-discharge. Disability and Rehabilitation . Vol. 40.

Bjerk, Maria; Brovold, Therese; Skelton, Dawn A; Bergland, Astrid (2017). A falls prevention programme to improve quality of life, physical function and falls efficacy in older people receiving home help services: study protocol for a randomised controlled trial. 9 s. BMC Health Services Research . Vol. 17.

Hesseberg, Karin; Bergland, Astrid; Rydwik, Elisabeth; Brovold, Therese (2016). Physical Fitness in Older People Recently Diagnosed with Cognitive Impairment Compared to Older People Recently Discharged from Hospital. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra . Vol. 6.

Jacobsen, Ellisiv Lærum; Brovold, Therese; Bergland, Astrid; Bye, Asta (2016). Prevalence of factors associated with malnutrition among acute geriatric patients in Norway: a crosssectional study. BMJ Open .

Bergland, Astrid; Meaas, Ingrid; Debesay, Jonas; Brovold, Therese; Jacobsen, Ellisiv Lærum; Antypas, Konstantinos; Bye, Asta (2016). Associations of social networks with quality of life, health and physical functioning. European Journal of Physiotherapy . Vol. 18.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/216791...

Brovold, Therese; Skelton, Dawn A; Sylliaas, Hilde; Mowe, Morten; Bergland, Astrid (2014). Association Between Health-Related Quality of Life, Physical Fitness and Physical Activity in Older People Recently Discharged From Hospital. Journal of Aging and Physical Activity . Vol. 22.

Brovold, Therese; Skelton, Dawn A; Bergland, Astrid (2013). Older Adults Recently Discharged from the Hospital: Effect of Aerobic Interval Exercise on Health-Related Quality of Life, Physical Fitness, and Physical Activity. Journal of The American Geriatrics Society . Vol. 61.

Brovold, Therese; Skelton, Dawn A; Bergland, Astrid (2012). The efficacy of counseling and progressive resistance home-exercises on adherence, health-related quality of life and function after discharge from a geriatric day-hospital. Archives of gerontology and geriatrics (Print) . Vol. 55.

Sylliaas, Hilde; Brovold, Therese; Wyller, Torgeir Bruun; Bergland, Astrid (2012). Prolonged strength training in older patients after hip fracture: a randomised controlled trial. Age and Ageing . Vol. 41.

Sylliaas, Hilde; Brovold, Therese; Wyller, Torgeir Bruun; Bergland, Astrid (2011). Progressive strength training in older patients after hip fracture: a randomised controlled trial. Age and Ageing . Vol. 40.
http://hdl.handle.net/10642/1035Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig