English version
Pål Arne Kvalnes

Pål Arne Kvalnes

Kort om

Kommunikasjonsrådgiver for fakultet for samfunnsvitenskap og Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)

Arbeidsområder:
- Kommunikasjonsansvarlig i fakultetets beredskapsgruppe
- nettredaktør på SAM
- internkommunikasjon
- medlem i kommunikasjonsgruppa på SAM
- representant for SAM i Formidlingsforum (forskningsformidling)
- representant for SAM i SAMSVAR-redaksjonen
- representant for SAM i Rekrutteringsforum (studentrekruttering og markedsføring av studier).

Administrative arbeidsområder

Nettpublisering   Internkommunikasjon   Forskningsformidling   Nettstrategi   Markedsføring   Studentinformasjon   Foto

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Kvalnes, Pål Arne; Nordtug, Maja (2022). Leger opplever utfordringer med konsultasjoner over nett.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Hellevik, Tale; Bay, Ann-Helén; Pedersen, Axel West (2022). Nordmenn mer skeptiske til borgerlønn enn før. www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter/nordmen...

Kvalnes, Pål Arne; Skjoldhammer, Tonje Louise; Gjesvik, Anders (2022). – Sex mellom to kvinner ble regnet som en umulighet.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Liodden, Tone; Staver, Anne Balke (2022). Fem utfordringer for å få ukrainere raskt i arbeid.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Olsen, Espen D. H. (2022). Flyktningkrisen vil prege Europa i årene som kommer.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Orgeret, Kristin (2022). – Partene har tilgang på totalt forskjellige virkelighetsforståelser.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Larsen, Håkon; Berg, Ida Uppstrøm; Ringnes, Christian; Högkvist, Stine (2022). Da skulpturparken åpnet stilnet kritikken.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Rasmussen, Erik Børve; Heide, Anna Holm (2021). "Varm teknologi" skal hjelpe ensomme eldre.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Alvik, Ingunn Festøy (2021). Norge endrer praksis etter barnevernsdommer.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Ytterstad, Andreas; Jordhus-Lier, David (2021). Dette tenker oljearbeiderne selv om det grønne skiftet.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Baugerud, Gunn Astrid (2021). Politi og barnevern vil bruke kunstig intelligens til å øve på barneavhør.
https://forskning.no/barn-og-ungdom-kunstig-intell...

Geirdal, Amy Østertun; Kvalnes, Pål Arne (2021). – Bedre på bygda under pandemien.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Dahl, Espen; Kvalnes, Pål Arne (2021). Jobben din påvirker levealderen.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Elstad, Beate; Kvalnes, Pål Arne (2021). Kulturarbeidere opplever at kompensasjonen treffer dårlig.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Eide, Elisabeth; Kvalnes, Pål Arne (2021). – Kvinner er fortsatt underrepresentert i media.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Baugerud, Gunn Astrid (2021). Vil bruke kunstig intelligens til å øve på barneavhør.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Tveit, Åse Kristine (2021). Bildebøker ikke lengre bare for de minste.

Kvalnes, Pål Arne; Øye, Olav-Johan; Normann, Maria Storvig; Mello, Gustavo; Krøvel, Roy (2021). Gravejournalister kan trenge kunstig intelligens fremover.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Buzungu, Hilde Fiva; Kvalnes, Pål Arne (2021). Noen NAV-ansatte brukte aldri tolk.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Qvortrup, Natalia Bermudez; Kvalnes, Pål Arne (2021). - Arkivmaterialet vitner om et folkemord.

Rasmussen, Erik Børve; Kvalnes, Pål Arne (2020). Slik overtaler fastlegene NAV om trygd.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe; Johannesdottir, Helga; Kvalnes, Pål Arne (2020). Barnevernsansatte opplever et sterkt krysspress.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Greaker, Mads; Kvalnes, Pål Arne (2020). Nå kan du selge strømmen i elbilen din.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Natland, Sidsel; Johannessen, Asbjørn (2020). "Hva ser arbeidsgivere etter når de ansetter?".
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig