English version
Andreas Ytterstad

Andreas Ytterstad

Vitenskapelige publikasjoner

Ytterstad, Andreas (2024). Making the struggle for climate jobs common—confessions from an activist professor. Frontiers in Communication. Vol. 9.
https://doi.org/10.3389/fcomm.2024.1378343

Borgen-Eide, Gøril ; Ytterstad, Andreas (2023). Dansen rundt den hellige kua - Klimakoblinger i fire kommentarers narrativer om oljekrisepakken i 2020. Norsk Medietidsskrift. Vol. 30.
https://doi.org/10.18261/nmt.30.3.2

Ytterstad, Andreas ; Bødker, Henrik (2022). Climate Change Journalism in Norway—Working with Frequency Around the “Green Shift”. 16 s. Journalism Studies. Vol. 23.
https://doi.org/10.1080/1461670X.2022.2084143

Ytterstad, Andreas ; Houeland, Camilla; Jordhus-Lier, David (2021). Heroes of the Day After Tomorrow: “The Oil Worker” in Norwegian Climate Coverage 2017–2021. 18 s. Journalism Practice. Vol. 16.
https://doi.org/10.1080/17512786.2021.2002712

Pearman, Olivia; Boykoff, Maxwell; Osborne-Gowey, Jeremiah; Aoyagi, Midori; Ballantyne, Anne Gammelgaard; Chandler, Patrick; Daly, Meaghan E.; Doi, Kaori; Fernández-Reyes, Rogelio; Jiménez-Goméz, Isidro; Nacu-Schmidt, Ami; McAllister, Lucy; McNatt, Marisa; Mocatta, Gaby; Petersen, Lars Kjerulf; Simonsen, Anne Hege ; Ytterstad, Andreas (2021). COVID- 19 media coverage decreasing despite deepening crisis. The Lancet Planetary Health.
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/

Ytterstad, Andreas (2021). Climate Jobs Plans: A Mobilizing Strategy in Search of Agency. Räthzel, Nora; Stevis, Dimitris; Uzzell, David (Red.). The Palgrave Handbook of Environmental Labour Studies. s. 249-270. Palgrave Macmillan.

Ytterstad, Andreas ; Veimo, Marte (2020). Den sprikende kraften i "det grønne skiftet". Mediehistorisk tidsskrift.

Ytterstad, Andreas (2020). Indigenous good sense on global warming. Breidlid, Anders; Krøvel, Roy (Red.). Indigenous Knowledges and the Sustainable Development Agenda. s. 150-166. Routledge.
https://doi.org/https://www.routledge.com/Indigeno

Ytterstad, Andreas (2017). Kan medieforskningen bidra til å løse den globale klimakrisen? Forskere som motkrefter til ”alternative fakta”. 4 s. Nordicom Information. Vol. 39.
http://www.nordicom.gu.se/sv/publikationer/nordico

Ytterstad, Andreas (2016). Vinn, vind eller forsvinn? Klima, miljø og økonomijournalistikk. Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos; Strømme, Espen Sørmo (Red.). Økonomijournalistikk. Perspektiver og metoder. s. 139-163. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig