English version
Anne Hege Simonsen

Anne Hege Simonsen

Vitenskapelige publikasjoner

Simonsen, Anne Hege (2023). Falske forhåpninger i fotojournalistikken. "The book of Veles" som dokument og fortelling. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.

Simonsen, Anne Hege (2022). Blowing in the Wind—Norwegian Wind Power Photographs in Transition. 18 s. Journalism Practice. Vol. 16.
https://doi.org/10.1080/17512786.2021.2016068

Pearman, Olivia; Boykoff, Maxwell; Osborne-Gowey, Jeremiah; Aoyagi, Midori; Ballantyne, Anne Gammelgaard; Chandler, Patrick; Daly, Meaghan E.; Doi, Kaori; Fernández-Reyes, Rogelio; Jiménez-Goméz, Isidro; Nacu-Schmidt, Ami; McAllister, Lucy; McNatt, Marisa; Mocatta, Gaby; Petersen, Lars Kjerulf; Simonsen, Anne Hege ; Ytterstad, Andreas (2021). COVID- 19 media coverage decreasing despite deepening crisis. The Lancet Planetary Health.
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/

Alghasi, Sharam; Eide, Elisabeth ; Simonsen, Anne Hege (2020). Hvem er «vi» nå? Medier og minoriteter i det nye Norge. ISBN: 9788202562670. 275 s. Cappelen Damm Akademisk.

Simonsen, Anne Hege ; Eide, Elisabeth ; Alghasi, Sharam (2020). Hvem er "vi" nå?. ISBN: 978-82-02-56267-0. 275 s. Cappelen Damm Akademisk.

Simonsen, Anne Hege (2020). Relasjoner ved enden av Regnbuen. Nordlit.
https://doi.org/10.7557/13.5512

Simonsen, Anne Hege ; Skjulhaug, Marianne (2019). Living on the threshold: the missing debate on peri-urban asylum reception centres in Norway, 2015-16. Proceeding Series.
http://arkitekturforskning.net/na/issue/publishing

Simonsen, Anne Hege (2017). The Surface and the Soul: Purpose and Politics of the Terrorist Mugshot. Fonn, Birgitte Kjos; Hornmoen, Harald; Hyde-Clarke, Nathalie; Hågvar, Yngve Benestad (Red.). Putting a Face on it: Individual Exposure and Subjectivity in Journalism. s. 329-346. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/ 10.23865/noasp.28

Simonsen, Anne Hege ; Evensen, Jon Petter (2017). Crises, What Crisis? Three Nordic Photo Departments Fighting Back. Nordicom Review. Vol. 38.
https://doi.org/10.1515/nor-2017-0416

Alnæs, Jørgen ; Simonsen, Anne Hege (2016). Den nyttige taperen : Scotts plass i norske nyhetsmediers fortellinger om erobringen av Sørpolen. Norsk Medietidsskrift. Vol. 23.
https://doi.org/10.18261/issn.0805-9535-2016-01-02

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig