English version
Anne Hege Simonsen

Anne Hege Simonsen

Vitenskapelige publikasjoner

Simonsen, Anne Hege (2022). Blowing in the Wind—Norwegian Wind Power Photographs in Transition. Journalism Practice . Vol. 16.

Pearman, Olivia; Boykoff, Maxwell; Osborne-Gowey, Jeremiah; Aoyagi, Midori; Ballantyne, Anne Gammelgaard; Chandler, Patrick; Daly, Meaghan E.; Doi, Kaori; Fernández-Reyes, Rogelio; Jiménez-Goméz, Isidro; Nacu-Schmidt, Ami; McAllister, Lucy; McNatt, Marisa; Mocatta, Gaby; Petersen, Lars Kjerulf; Simonsen, Anne Hege; Ytterstad, Andreas (2021). COVID- 19 media coverage decreasing despite deepening crisis. The Lancet Planetary Health .
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/...

Alghasi, Sharam; Eide, Elisabeth; Simonsen, Anne Hege (2020). Hvem er «vi» nå? Medier og minoriteter i det nye Norge. ISBN: 9788202562670. 275 s. Cappelen Damm Akademisk.

Simonsen, Anne Hege; Eide, Elisabeth; Alghasi, Sharam (2020). Hvem er "vi" nå?. ISBN: 978-82-02-56267-0. 275 s. Cappelen Damm Akademisk.

Simonsen, Anne Hege (2020). Relasjoner ved enden av Regnbuen. Nordlit .

Simonsen, Anne Hege; Skjulhaug, Marianne (2019). Living on the threshold: the missing debate on peri-urban asylum reception centres in Norway, 2015-16. Proceeding Series .
http://arkitekturforskning.net/na/issue/publishing

Simonsen, Anne Hege (2017). The Surface and the Soul: Purpose and Politics of the Terrorist Mugshot. Fonn, Birgitte Kjos; Hornmoen, Harald; Hyde-Clarke, Nathalie; Hågvar, Yngve Benestad (Red.). Putting a Face on it: Individual Exposure and Subjectivity in Journalism. Kapittel 14. s. 329-346. Cappelen Damm Akademisk.

Simonsen, Anne Hege; Evensen, Jon Petter (2017). Crises, What Crisis? Three Nordic Photo Departments Fighting Back. Nordicom Review . Vol. 38.

Simonsen, Anne Hege (2016). Moving Forward, Holding On. The Role of Photojournalistic Images in the Aftermath of Crisis. Orgeret, Kristin; Tayeebwa, William (Red.). Journalism in conflict and post conflict conditions. Worldwide perspectives. Kapittel 10. s. 189-201. Nordicom.

Alnæs, Jørgen; Simonsen, Anne Hege (2016). Den nyttige taperen : Scotts plass i norske nyhetsmediers fortellinger om erobringen av Sørpolen. Norsk Medietidsskrift . Vol. 23.
https://www.idunn.no/nmt/2016/01

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig