English version
Steen Steensen

Steen Steensen

Kort om

Steen Steensen er professor i journalistikk ved institutt for journalistikk og mediefag. Hans forskningsinteresser er særlig knyttet til hvordan journalistikken utvikler seg som samfunnsinstitusjon, profesjonsfelt og tekslige uttrykk i en digital tid. Han leder for tiden det internasjonale forskningsprosjektet "Source Criticms and Mediated Disinformation (2020-2024), finansiert av Norges forksningsråd.

Steensen har PhD fra institutt for medier og kommunikasjon, Universitet i Oslo og MA fra University of Cardiff, Wales. Han har bakgrunn som journalist. Fra 2018 til 2020 var han medredaktør i tidsskriftet Journalism Practice og fra 2013 til 2016 var han ansvarlig redaktør for Norsk medietidsskrift. Fra 2016 til 2020 var han instituttleder ved institutt for journalistikk og mediefag.

Våren 2021 er Steensen gjesteprofessor ved Bournemoouth university i England.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Steensen, Steen; Figenschou, Tine Ustad; Ihlebæk, Karoline Andrea (2023). Playing the Mainstream Game. A Language-Game Analysis of “Mainstream” as a Possible Boundary Object in Journalism Studies. Digital Journalism .
https://doi.org/10.1080/21670811.2023.2180406

Steensen, Steen; Kalsnes, Bente; Westlund, Oscar (2023). The limits of live fact-checking: Epistemological consequences of introducing a breaking news logic to political fact-checking. New Media & Society .
https://doi.org/10.1177/14614448231151

Westlund, Oscar; Larsen, Rebekah; Graves, Lucas; Kavtaradze, Lasha; Steensen, Steen (2022). Technologies and Fact-Checking. A Sociotechnical Mapping. Correia, Joao Carlos; Jeronimo, Pedro; Amaral, Inês (Red.). Disinformations Studies: Perspectives from An Emerging Field. Chapter 7. s. 193-236.
https://hdl.handle.net/11250/3032844

Steensen, Steen; Belair-Gagnon, Valerie; Graves, Lucas; Kalsnes, Bente; Westlund, Oscar (2022). Journalism and Source Criticism. Revised Approaches to Assessing Truth-Claims. Journalism Studies . Vol. 23.
https://doi.org/10.1080/1461670X.2022.2140446

Hornmoen, Harald; Steensen, Steen (2021). Journalistikkens filosofi. ISBN: 978-82-15-05290-8. 226 s. Universitetsforlaget.

Steensen, Steen; Westlund, Oscar (2020). What is Digital Journalism Studies?. ISBN: 9780429259555. 136 s. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780429259555

Steensen, Steen; Ferrer-Conill, Raul; Peters, Chris (2020). (Against a) Theory of Audience Engagement with News. Journalism Studies . Vol. 21.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616...

Steensen, Steen; Kalsnes, Bente (2020). Fra fast lokaljournalist til midlertidig digitalt hode. Utviklingen i stillingsmarkedet for journalister 1987–2017. 19 s. Norsk Medietidsskrift . Vol. 27.
https://hdl.handle.net/11250/2765163

Steensen, Steen; Ahva, Laura (2020). Journalism Theory. Wahl-Jørgensen, Karin; Hanitzsch, Thomas (Red.). Handbook of Journalism Studies, 2. ed. chapter 3. s. 38-54. Routledge.

Steensen, Steen; Larsen, Anna M. Grøndahl; Hågvar, Yngve Benestad; Fonn, Birgitte Kjos (2019). What does digital journalism studies look like?. Digital Journalism . Vol. 7.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21670...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig