English version
Karoline Andrea Ihlebæk

Karoline Andrea Ihlebæk

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Ytre høyre på nett og samfunnets motstandskraft (FREXO)

    Fremveksten av digitale medier har skapt nye muligheter for produksjon og distribusjon av innhold, samt organisering og mobilisering av grupper som tilhører ytre høyre. FREXO-prosjektet studerer de politiske og samfunnsmessige konsekvensene av denne utviklingen.

Vitenskapelige publikasjoner

Luengo, Mariá; Ihlebæk, Karoline Andrea (2019). Restaging a Vital Centre in Radicalized Civil Societies: The Media, Performativity, and The Charlie Hebdo Attack. Alexander, Jeffrey C.; Trevor, Stack; Khosrokhavar, Farhad (Red.). Breaching the Civil Order. Radicalism and the Civil Sphere. 5. s. 123-144. Cambridge University Press.

Figenschou, Tine Ustad; Ihlebæk, Karoline Andrea (2019). Media Criticism from the Far-Right: Attacking from Many Angles. Journalism Practice . Vol. 13.

Sundet, Vilde Schanke; Ihlebæk, Karoline Andrea; Steen-Johnsen, Kari (2019). Policy windows and converging frames: a longitudinal study of digitalization and media policy change. Media Culture and Society .
http://hdl.handle.net/11250/2614446

Sandberg, Linn; Karoline, Ihlebæk (2019). Exploring the Link Between Right-wing Alternative Media and Social Media During the Swedish 2018 Election. Statsvetenskaplig Tidsskrift. Vol. 12.
https://journals.lub.lu.se/st/article/view/19816

Luengo, Maria; Ihlebæk, Karoline Andrea (2019). Journalism, solidarity and the civil sphere: The case of Charlie Hebdo. European Journal of Communication . Vol. 34.

Figenschou, Tine Ustad; Ihlebæk, Karoline Andrea (2018). Challenging Journalistic Authority Media criticism in far-right alternative media. Journalism Studies .

Sundnes Løvlie, Anders; Ihlebæk, Karoline Andrea; Larsson, Anders Olof (2018). ‘Friends call me racist’: Experiences of repercussions from writing comments on newspaper websites. Journalism - Theory, Practice & Criticism .
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/14648...

Sundnes Løvlie, Anders; Ihlebæk, Karoline Andrea; Larsson, Anders Olof (2018). User Experiences with Editorial Control in Online Newspaper Comment Fields. Journalism Practice . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/10852/61020

Ihlebæk, Karoline Andrea; Larsson, Anders Olof (2018). Learning by Doing: Perspectives on social media regulations in Norwegian news organizations. Journalism Studies . Vol. 19.

Ihlebæk, Karoline Andrea; Endresen, Ingrid Thorseth (2017). Editorial perspectives on the public debate on immigration. Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari; Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.). Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. 5. s. 139-163. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/61021

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig