English version
Karoline Andrea Ihlebæk

Karoline Andrea Ihlebæk

Kort om

Karoline Andrea Ihlebæk har sin bakgrunn fra Institutt for medier og kommunikasjon (UiO), og har hatt bistillinger ved NTNU og Institutt for samfunnsforskning. Ihlebæk har også jobbet som seniorrådgiver i Kulturdepartementet.

Ihlebæk jobber nå som førsteamanuensis i journalistikk og er medlem av forskergruppen Digital Journalism Research Group. Hun er også tilknyttet C-REX og POLKOM ved UiO. Hun forsker på temaer som journalistikk, alternative medier, publikumdeltakelse, plattformer og mediepolitikk.

Ihlebæk har to ganger vunnet priser for beste tidsskriftartikkel: "Challenging Journalistic Authority" publisert i Journalism Studies (med Tine Ustad Figenschou, OsloMet) og "Journalism, solidarity and the civil sphere: The case of Charlie Hebdo" publisert i European Journal of Communication (med Maria Luengo, Universidad Carlos III de Madrid). Hun er redaktør for Norsk medietidsskrift sammen med Bente Kalsnes, og sitter i redaksjonen til Journalistica.

Ihlebæk leder forskningsprosjektet 'Ytre høyre på nett og samfunnets motstandskraft' sammen med Kari Steen-Johnsen (ISF). Prosjektet er finansiert av NFR.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Ytre høyre på nett og samfunnets motstandskraft (FREXO)

    Fremveksten av digitale medier har skapt nye muligheter for produksjon og distribusjon av innhold, samt organisering og mobilisering av grupper som tilhører ytre høyre. FREXO-prosjektet studerer de politiske og samfunnsmessige konsekvensene av denne utviklingen.

Vitenskapelige publikasjoner

Ihlebæk, Karoline Andrea; Sundet, Vilde Schanke (2021). Global platforms and asymmetrical power: Industry dynamics and opportunities for policy change. New Media & Society .
http://hdl.handle.net/10852/88099

Haanshuus, Birgitte P.; Ihlebæk, Karoline Andrea (2021). Recontextualising the news: How antisemitic discourses are constructed in extreme far-right alternative media. Nordicom Review . Vol. 42.

Ihlebæk, Karoline Andrea; Holter, Carina Riborg (2021). Hostile emotions: An exploratory study of far-right online commenters and their emotional connection to traditional and alternative news media. Journalism - Theory, Practice & Criticism . Vol. 22.

Ihlebæk, Karoline Andrea; Nygaard, Silje (2021). Right-wing alternative media in the Scandinavian political communication landscape. Skogerbø, Eli; Ihlen, Øyvind; Kristensen, Nete Nørgaard; Nord, Lars W. (Red.). Power, communication, and politics in the Nordic countries. 13. s. 263-282. Nordicom.

Kalsnes, Bente; Ihlebæk, Karoline Andrea (2020). Hiding hate speech: political moderation on Facebook. Media, Culture and Society .

Luengo, Mariá; Ihlebæk, Karoline Andrea (2019). Restaging a Vital Centre in Radicalized Civil Societies: The Media, Performativity, and The Charlie Hebdo Attack. Alexander, Jeffrey C.; Trevor, Stack; Khosrokhavar, Farhad (Red.). Breaching the Civil Order. Radicalism and the Civil Sphere. 5. s. 123-144. Cambridge University Press.

Figenschou, Tine Ustad; Ihlebæk, Karoline Andrea (2019). Media Criticism from the Far-Right: Attacking from Many Angles. Journalism Practice . Vol. 13.

Sundet, Vilde Schanke; Ihlebæk, Karoline Andrea; Steen-Johnsen, Kari (2019). Policy windows and converging frames: a longitudinal study of digitalization and media policy change. Media, Culture and Society .
http://hdl.handle.net/11250/2614446

Sandberg, Linn; Karoline, Ihlebæk (2019). Exploring the Link Between Right-wing Alternative Media and Social Media During the Swedish 2018 Election. Statsvetenskaplig Tidsskrift. Vol. 12.
https://journals.lub.lu.se/st/article/view/19816

Luengo, Maria; Ihlebæk, Karoline Andrea (2019). Journalism, solidarity and the civil sphere: The case of Charlie Hebdo. European Journal of Communication . Vol. 34.

Figenschou, Tine Ustad; Ihlebæk, Karoline Andrea (2018). Challenging Journalistic Authority Media criticism in far-right alternative media. Journalism Studies .

Sundnes Løvlie, Anders; Ihlebæk, Karoline Andrea; Larsson, Anders Olof (2018). ‘Friends call me racist’: Experiences of repercussions from writing comments on newspaper websites. Journalism - Theory, Practice & Criticism .
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/14648...

Sundnes Løvlie, Anders; Ihlebæk, Karoline Andrea; Larsson, Anders Olof (2018). User Experiences with Editorial Control in Online Newspaper Comment Fields. Journalism Practice . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/10852/61020

Ihlebæk, Karoline Andrea; Larsson, Anders Olof (2018). Learning by Doing: Perspectives on social media regulations in Norwegian news organizations. Journalism Studies . Vol. 19.

Ihlebæk, Karoline Andrea; Endresen, Ingrid Thorseth (2017). Editorial perspectives on the public debate on immigration. Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari; Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.). Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. 5. s. 139-163. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/61021

Steen-Johnsen, Kari; Ihlebæk, Karoline Andrea; Enjolras, Bernard (2016). News on new platforms: Norwegian journalists face the digital age. Alexander, Jeffrey C.; Breese, Elizabeth Butler; Luengo, Mariá (Red.). The Crisis of Journalism Reconsidered: Democratic Culture, Professional Codes, Digital Future. 10. s. 190-210. Cambridge University Press.

Larsson, Anders Olof; Ihlebæk, Karoline Andrea (2016). BEYOND “J-TWEETERS” - Assessing the social media use of Norwegian journalists across multiple platforms. Journalism Practice . Vol. 11.

Ihlebæk, Karoline Andrea; Krumsvik, Arne H. (2015). Editorial power and public participation in online newspapers. Journalism - Theory, Practice & Criticism . Vol. 16.

Ihlebæk, Karoline Andrea (2014). Folkejournalistik i lokal kringkasting. Morlandstø, Lisbeth; Krumsvik, Arne H. (Red.). Innovasjon og verdiskaping i lokale medier. 10. s. 196-214. Cappelen Damm Akademisk.

Ihlebæk, Karoline Andrea; Krumsvik, Arne H.; Storsul, Tanja (2014). En kamp om makt og mening: Casestudie av Nordlys på iPad. Morlandstø, Lisbeth; Krumsvik, Arne H. (Red.). Innovasjon og verdiskaping i lokale medier. Kapittel 6. s. 127-142. Cappelen Damm Akademisk.

Ihlebæk, Karoline Andrea; Syvertsen, Trine; Ytreberg, Espen (2014). Keeping Them and Moving Them: TV Scheduling in the Phase of Channel and Platform Proliferation. Television & New Media . Vol. 15.

Ihlebæk, Karoline Andrea; Løvlie, Anders Sundnes; Mainsah, Henry (2013). Mer åpenhet, mer kontroll? Håndteringen av nettdebatten etter 22.juli. Norsk Medietidsskrift . Vol. 20.
http://www.idunn.no/ts/nmt/2013/03/mer_aapenhet_me...

Syvertsen, Trine; Ihlebæk, Karoline Andrea; Ytreberg, Espen (2011). Farvel til mangfoldet? Endringer i norske tv-kanalers programlegging og sendeskjemaer etter digitaliseringen. Norsk Medietidsskrift . Vol. 18.
http://www.idunn.no/ts/nmt/2011/03/art03

Ihlebæk, Karoline Andrea; Ytreberg, Espen (2009). Moderering av digital publikumsdeltakelse. Idealer, praksiser og dilemmaer. Norsk Medietidsskrift . Vol. 16.

Ihlebæk, Karoline Andrea (2009). Folkejournalistikk i NRK redaksjonelle valg og utøvelse av kontroll. Norsk Medietidsskrift . Vol. 16.
http://www.idunn.no/ts/nmt/2009/04

Ihlebæk, Karoline Andrea (2008). Publikumsdeltakelse og redaksjonelle dilemmaer. Enli, Gunn; Skogerbø, Eli (Red.). Digitale dilemmaer. Nye medieformer, nye utfordringer. Kapittel 5. s. 79-102. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig