English version
Karoline Andrea Ihlebæk

Karoline Andrea Ihlebæk

Kort om

Karoline Andrea Ihlebæk har sin bakgrunn fra Institutt for medier og kommunikasjon (UiO), og har hatt bistillinger ved NTNU og Institutt for samfunnsforskning. Ihlebæk har også jobbet som seniorrådgiver i Kulturdepartementet.

Ihlebæk jobber nå som førsteamanuensis i journalistikk og er medlem av forskergruppen Digital Journalism Research Group. Hun er også tilknyttet C-REX og POLKOM ved UiO. Hun forsker på temaer som journalistikk, alternative medier, publikumdeltakelse, plattformer og mediepolitikk.

Ihlebæk har to ganger vunnet priser for beste tidsskriftartikkel: "Challenging Journalistic Authority" publisert i Journalism Studies (med Tine Ustad Figenschou, OsloMet) og "Journalism, solidarity and the civil sphere: The case of Charlie Hebdo" publisert i European Journal of Communication (med Maria Luengo, Universidad Carlos III de Madrid). Hun er redaktør for Norsk medietidsskrift sammen med Bente Kalsnes, og sitter i redaksjonen til Journalistica.

Ihlebæk leder forskningsprosjektet 'Ytre høyre på nett og samfunnets motstandskraft' sammen med Kari Steen-Johnsen (ISF). Prosjektet er finansiert av NFR.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Ytre høyre på nett og samfunnets motstandskraft (FREXO)

    Fremveksten av digitale medier har skapt nye muligheter for produksjon og distribusjon av innhold, samt organisering og mobilisering av grupper som tilhører ytre høyre. FREXO-prosjektet studerer de politiske og samfunnsmessige konsekvensene av denne utviklingen.

Vitenskapelige publikasjoner

Ihlebæk, Karoline Andrea; Figenschou, Tine Ustad (2023). Journalism as a Strategic Action Field: How to Study Contestations and Power Dynamics between Professional Journalism and Its Challengers. Digital Journalism .

Steensen, Steen; Figenschou, Tine Ustad; Ihlebæk, Karoline Andrea (2023). Playing the Mainstream Game. A Language-Game Analysis of “Mainstream” as a Possible Boundary Object in Journalism Studies. Digital Journalism .
https://doi.org/10.1080/21670811.2023.2180406

Ihlebæk, Karoline Andrea; Figenschou, Tine Ustad; Eldridge, Scott; Frischlich, Lena; Cushion, Stephen; Holt, Kristoffer (2022). Understanding Alternative News Media and Its Contribution to Diversity. Digital Journalism . Vol. 10.

Ihlebæk, Karoline Andrea; Figenschou, Tine Ustad (2022). Innenfor eller utenfor? Høyrevridde alternative medier og forhandling om grenser i den journalistiske institusjonen. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 63.

Ihlebæk, Karoline Andrea; Figenschou, Tine Ustad (2022). Knock, knock! Right-wing alternative media is at the door. Institutional boundary work in a hybrid media environment. Ferrucci, Patrick; Elddridge II, Scott A. (Red.). The Institutions Changing Journalism. Barbarians Inside the Gate. 1. s. 15-31. Routledge.

Ihlebæk, Karoline Andrea; Sundet, Vilde Schanke (2021). Global platforms and asymmetrical power: Industry dynamics and opportunities for policy change. New Media & Society .
http://hdl.handle.net/10852/88099

Haanshuus, Birgitte P.; Ihlebæk, Karoline Andrea (2021). Recontextualising the news: How antisemitic discourses are constructed in extreme far-right alternative media. Nordicom Review . Vol. 42.

Ihlebæk, Karoline Andrea; Holter, Carina Riborg (2021). Hostile emotions: An exploratory study of far-right online commenters and their emotional connection to traditional and alternative news media. Journalism - Theory, Practice & Criticism . Vol. 22.

Ihlebæk, Karoline Andrea; Nygaard, Silje (2021). Right-wing alternative media in the Scandinavian political communication landscape. Skogerbø, Eli; Ihlen, Øyvind; Kristensen, Nete Nørgaard; Nord, Lars W. (Red.). Power, communication, and politics in the Nordic countries. 13. s. 263-282. Nordicom.

Kalsnes, Bente; Ihlebæk, Karoline Andrea (2020). Hiding hate speech: political moderation on Facebook. Media, Culture and Society .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig