English version
Karoline Andrea Ihlebæk

Karoline Andrea Ihlebæk

Kort om

Karoline Andrea Ihlebæk har sin bakgrunn fra Institutt for medier og kommunikasjon (UiO), og har hatt bistillinger ved NTNU og Institutt for samfunnsforskning. Ihlebæk har også jobbet som seniorrådgiver i Kulturdepartementet.

Ihlebæk jobber nå som førsteamanuensis i journalistikk og er medlem av forskergruppen Digital Journalism Research Group. Hun er også tilknyttet C-REX og POLKOM ved UiO. Hun forsker på temaer som journalistikk, alternative medier, publikumdeltakelse, plattformer og mediepolitikk.

Ihlebæk har to ganger vunnet priser for beste tidsskriftartikkel: "Challenging Journalistic Authority" publisert i Journalism Studies (med Tine Ustad Figenschou, OsloMet) og "Journalism, solidarity and the civil sphere: The case of Charlie Hebdo" publisert i European Journal of Communication (med Maria Luengo, Universidad Carlos III de Madrid). Hun er redaktør for Norsk medietidsskrift sammen med Bente Kalsnes, og sitter i redaksjonen til Journalistica.

Ihlebæk leder forskningsprosjektet 'Ytre høyre på nett og samfunnets motstandskraft' sammen med Kari Steen-Johnsen (ISF). Prosjektet er finansiert av NFR.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Ytre høyre på nett og samfunnets motstandskraft (FREXO)

    Fremveksten av digitale medier har skapt nye muligheter for produksjon og distribusjon av innhold, samt organisering og mobilisering av grupper som tilhører ytre høyre. FREXO-prosjektet studerer de politiske og samfunnsmessige konsekvensene av denne utviklingen.

Vitenskapelige publikasjoner

Ihlebæk, Karoline Andrea; Sundet, Vilde Schanke (2021). Global platforms and asymmetrical power: Industry dynamics and opportunities for policy change. New Media & Society .
http://hdl.handle.net/10852/88099

Haanshuus, Birgitte P.; Ihlebæk, Karoline Andrea (2021). Recontextualising the news: How antisemitic discourses are constructed in extreme far-right alternative media. Nordicom Review . Vol. 42.

Ihlebæk, Karoline Andrea; Holter, Carina Riborg (2021). Hostile emotions: An exploratory study of far-right online commenters and their emotional connection to traditional and alternative news media. Journalism - Theory, Practice & Criticism . Vol. 22.

Ihlebæk, Karoline Andrea; Nygaard, Silje (2021). Right-wing alternative media in the Scandinavian political communication landscape. Skogerbø, Eli; Ihlen, Øyvind; Kristensen, Nete Nørgaard; Nord, Lars W. (Red.). Power, communication, and politics in the Nordic countries. 13. s. 263-282. Nordicom.

Kalsnes, Bente; Ihlebæk, Karoline Andrea (2020). Hiding hate speech: political moderation on Facebook. Media, Culture and Society .

Luengo, Mariá; Ihlebæk, Karoline Andrea (2019). Restaging a Vital Centre in Radicalized Civil Societies: The Media, Performativity, and The Charlie Hebdo Attack. Alexander, Jeffrey C.; Trevor, Stack; Khosrokhavar, Farhad (Red.). Breaching the Civil Order. Radicalism and the Civil Sphere. 5. s. 123-144. Cambridge University Press.

Figenschou, Tine Ustad; Ihlebæk, Karoline Andrea (2019). Media Criticism from the Far-Right: Attacking from Many Angles. Journalism Practice . Vol. 13.

Sundet, Vilde Schanke; Ihlebæk, Karoline Andrea; Steen-Johnsen, Kari (2019). Policy windows and converging frames: a longitudinal study of digitalization and media policy change. Media, Culture and Society .
http://hdl.handle.net/11250/2614446

Sandberg, Linn; Karoline, Ihlebæk (2019). Exploring the Link Between Right-wing Alternative Media and Social Media During the Swedish 2018 Election. Statsvetenskaplig Tidsskrift. Vol. 12.
https://journals.lub.lu.se/st/article/view/19816

Luengo, Maria; Ihlebæk, Karoline Andrea (2019). Journalism, solidarity and the civil sphere: The case of Charlie Hebdo. European Journal of Communication . Vol. 34.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig