English version
Karoline Andrea Ihlebæk

Karoline Andrea Ihlebæk

Kort om

Karoline Andrea Ihlebæk har sin bakgrunn fra Institutt for medier og kommunikasjon (UiO), og har hatt bistillinger ved NTNU og Institutt for samfunnsforskning. Ihlebæk har også jobbet som seniorrådgiver i Kulturdepartementet. Ihlebæk jobber nå som professor i journalistikk og er medlem av forskergruppen Digital Journalism Research Group. Hun er også tilknyttet C-REX og POLKOM ved UiO. Hun forsker på temaer som journalistikk, alternative medier, publikumdeltakelse, plattformmakt og mediepolitikk.

Ihlebæk har to ganger vunnet priser for beste tidsskriftartikkel - Challenging Journalistic Authority publisert i Journalism Studies (med Tine Ustad Figenschou, OsloMet) og Journalism, Solidarity and the Civil sphere. The case of Charlie Hebdo publisert i European Journal of Communication (med Maria Luengo, Universidad Carlos III de Madrid). Hun har vært redaktør for Norsk medietidsskrift og sitter i redaksjonen til tidsskriftet Journalistica.

Ihlebæk leder forskningsprosjektet 'Ytre høyre på nett og samfunnets motstandskraft' sammen med Kari Steen-Johnsen (ISF). Prosjektet er finansiert av NFR. Hun er også forsker på NORDFORSK-prosjektet 'PastForward. The political uses of the past in digital discourses about Nordic futures', som er ledet av Universitetet i København.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Ytre høyre på nett og samfunnets motstandskraft (FREXO)

    Fremveksten av digitale medier har skapt nye muligheter for produksjon og distribusjon av innhold, samt organisering og mobilisering av grupper som tilhører ytre høyre. FREXO-prosjektet studerer de politiske og samfunnsmessige konsekvensene av denne utviklingen.

Vitenskapelige publikasjoner

Steensen, Steen ; Figenschou, Tine Ustad ; Ihlebæk, Karoline Andrea (2023). Playing the Mainstream Game. A Language-Game Analysis of “Mainstream” as a Possible Boundary Object in Journalism Studies. 18 s. Digital Journalism. Vol. 11.
https://doi.org/10.1080/21670811.2023.2180406

Ihlebæk, Karoline Andrea ; Figenschou, Tine Ustad (2023). Journalism as a Strategic Action Field: How to Study Contestations and Power Dynamics between Professional Journalism and Its Challengers. Digital Journalism.
https://doi.org/10.1080/21670811.2023.2214901

Frischlich, Lena; Eldridge, Scott; Figenschou, Tine Ustad ; Ihlebæk, Karoline Andrea ; Holt, Kristoffer; Cushion, Stephen (2023). Contesting the Mainstream: Towards an Audience-Centered Agenda of Alternative News Research. Digital Journalism. Vol. 11.
https://doi.org/10.1080/21670811.2023.2214791

Ihlebæk, Karoline Andrea ; Figenschou, Tine Ustad (2022). Knock, knock! Right-wing alternative media is at the door. Institutional boundary work in a hybrid media environment. Ferrucci, Patrick; Elddridge II, Scott A. (Red.). The Institutions Changing Journalism. Barbarians Inside the Gate. s. 15-31. Routledge.
https://doi.org/10.4324/978100f3140399

Ihlebæk, Karoline Andrea ; Figenschou, Tine Ustad (2022). Innenfor eller utenfor? Høyrevridde alternative medier og forhandling om grenser i den journalistiske institusjonen. 18 s. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 63.
https://doi.org/10.18261/tfs.63.4.1

Ihlebæk, Karoline Andrea ; Figenschou, Tine Ustad ; Eldridge, Scott; Frischlich, Lena; Cushion, Stephen; Holt, Kristoffer (2022). Understanding Alternative News Media and Its Contribution to Diversity. 15 s. Digital Journalism. Vol. 10.
https://doi.org/10.1080/21670811.2022.2134165

Ihlebæk, Karoline Andrea ; Sundet, Vilde Schanke (2021). Global platforms and asymmetrical power: Industry dynamics and opportunities for policy change. New Media & Society.
https://doi.org/10.1177/14614448211029662

Ihlebæk, Karoline Andrea ; Holter, Carina Riborg (2021). Hostile emotions: An exploratory study of far-right online commenters and their emotional connection to traditional and alternative news media. 16 s. Journalism - Theory, Practice & Criticism. Vol. 22.
https://doi.org/10.1177/1464884920985726

Haanshuus, Birgitte P.; Ihlebæk, Karoline Andrea (2021). Recontextualising the news: How antisemitic discourses are constructed in extreme far-right alternative media. Nordicom Review. Vol. 42.
https://doi.org/10.2478/nor-2021-0005

Ihlebæk, Karoline Andrea ; Nygaard, Silje (2021). Right-wing alternative media in the Scandinavian political communication landscape. Skogerbø, Eli; Ihlen, Øyvind; Kristensen, Nete Nørgaard; Nord, Lars W. (Red.). Power, communication, and politics in the Nordic countries. s. 263-282. Nordicom.
https://doi.org/10.48335/9789188855299-13

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig