Tine Ustad Figenschou

Tine Ustad Figenschou

Kort om

Tidligere jobbet jeg ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO (2006-2016), hvor jeg forsket på internasjonale nyheter, medialisering av konflikter og medienes rolle i innvandringsdebatten. Jeg er involvert i flere forskningprosjekter og forsker på myndighetenes mediearbeid, medier og helse, og medienes forhold til og representasjon av marginaliserte grupper. Jeg har også en ForskerII-stilling ved Senter for ekstremismestudier (C-Rex, UiO) hvor jeg skal undersøke høyreradikale gruppers forhold til de etablerte mediene og mediekritikk fra ytre høyre.

Vitenskapelige publikasjoner

Figenschou, Tine Ustad; Ihlebæk, Karoline Andrea (2018). Challenging Journalistic Authority Media criticism in far-right alternative media. Journalism Studies .

Figenschou, Tine Ustad; Thorbjørnsrud, Kjersti (2018). Mediated Agency, Blame Avoidance and Institutional Responsibility: Government Communication in a Personalised Media Landscape. Scandinavian Political Studies . Vol. 41.

Beyer, Audun; Figenschou, Tine Ustad (2018). Media hypes and public opinion. Human interest frames and hype fatigue. Vasterman, Peter (Red.). From Media Hype to Twitter Storm. News Explosions and Their Impact on Issues, Crises and Public Opinion. 11. s. 249-266. Amsterdam University Press.

Thorbjørnsrud, Kjersti; Figenschou, Tine Ustad (2018). Consensus and dissent after terror: Editorial policies in times of crisis. Journalism - Theory, Practice & Criticism . Vol. 19.

Figenschou, Tine Ustad (2017). Patient narratives: Health journalists’ reflections, dilemmas and criticism of a compelling journalistic tool. Fonn, Birgitte Kjos; Hornmoen, Harald; Hyde-Clarke, Nathalie; Hågvar, Yngve Benestad (Red.). Putting a Face on it: Individual Exposure and Subjectivity in Journalism. Chapter 10. s. 235-256. Cappelen Damm Akademisk. Media impact in the public service sector: Changes...

Figenschou, Tine Ustad; Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer; Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Serving the Media Ministers: A Mixed Methods Study on the Personalization of Ministerial Communication. The International Journal of Press/Politics . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/11250/2475049

Figenschou, Tine Ustad; Thorbjørnsrud, Kjersti (2016). Disruptive Media Events : Managing mediated dissent in the aftermath of terror. Journalism Practice . Vol. 11.
http://hdl.handle.net/11250/2484943

Figenschou, Tine Ustad (2016). Professional Journalism? Aims, strategies and dilemmas in Al Jazeera English’s news production. Abdelmoula, Ezzeddine; Miladi, Noureddine (Red.). Mapping the Al Jazeera Phenomenon: Twenty Years On. PART IV. s. 191-210.

Thorbjørnsrud, Kjersti; Figenschou, Tine Ustad (2016). Do marginalized sources matter?: A comparative analysis of irregular migrant voice in Western media. Journalism Studies . Vol. 17.

Figenschou, Tine Ustad; Thorbjørnsrud, Kjersti (2015). Myndighetspropaganda eller demokratisk arena: Irregulær migrasjon i norske nyhetsmedier. Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Kapittel 5. s. 110-127. Gyldendal Juridisk.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig