Tine Ustad Figenschou

Tine Ustad Figenschou

Kort om

Tidligere jobbet jeg ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO (2006-2016), hvor jeg forsket på internasjonale nyheter, medialisering av konflikter og medienes rolle i innvandringsdebatten. Jeg er involvert i flere forskningprosjekter og forsker på myndighetenes mediearbeid, medier og helse, og medienes forhold til og representasjon av marginaliserte grupper. Jeg har også en ForskerII-stilling ved Senter for ekstremismestudier (C-Rex, UiO) hvor jeg skal undersøke høyreradikale gruppers forhold til de etablerte mediene og mediekritikk fra ytre høyre.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Figenschou, Tine Ustad; Fredheim, Nanna Alida (2019). Interest groups on social media: Four forms of networked advocacy. Journal of Public Affairs .
http://hdl.handle.net/11250/2620827

Figenschou, Tine Ustad; Thorbjørnsrud, Kjersti (2019). Disruptive Media Events: Balancing Editorial Control and Open Dissent in the Aftermath of Terror. Journalism Practice . Vol. 13.
http://hdl.handle.net/11250/2622669

Holt, Kristoffer; Figenschou, Tine Ustad; Frischlich, Lena (2019). Key dimensions of alternative news media. Digital Journalism .
https://doi.org/10.1080/21670811.2019.1625715

Figenschou, Tine Ustad; Ihlebæk, Karoline Andrea (2019). Media Criticism from the Far-Right: Attacking from Many Angles. Journalism Practice . Vol. 13.

Figenschou, Tine Ustad; Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer; Schillemans, Thomas (2019). Mounting media pressure: Push and pull forces influencing agendas, resource allocation and decision-making in public bureaucracies. European Journal of Communication .

Figenschou, Tine Ustad; Ihlebæk, Karoline Andrea (2018). Challenging Journalistic Authority Media criticism in far-right alternative media. Journalism Studies .

Figenschou, Tine Ustad; Thorbjørnsrud, Kjersti (2018). Mediated Agency, Blame Avoidance and Institutional Responsibility: Government Communication in a Personalised Media Landscape. Scandinavian Political Studies . Vol. 41.

Beyer, Audun; Figenschou, Tine Ustad (2018). Media hypes and public opinion: Human interest frames and hype fatigue. Vasterman, Peter (Red.). From Media Hype to Twitter Storm. News Explosions and Their Impact on Issues, Crises and Public Opinion. 11. s. 249-266. Amsterdam University Press.

Thorbjørnsrud, Kjersti; Figenschou, Tine Ustad (2018). Consensus and dissent after terror: Editorial policies in times of crisis. Journalism - Theory, Practice & Criticism . Vol. 19.

Figenschou, Tine Ustad (2017). Patient narratives: Health journalists’ reflections, dilemmas and criticism of a compelling journalistic tool. Fonn, Birgitte Kjos; Hornmoen, Harald; Hyde-Clarke, Nathalie; Hågvar, Yngve Benestad (Red.). Putting a Face on it: Individual Exposure and Subjectivity in Journalism. Chapter 10. s. 235-256. Cappelen Damm Akademisk. Media impact in the public service sector: Changes...

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig