Digital journalistikk

Vi undersøker hva digitalisering betyr for journalistikken som profesjon og praksis, og for profesjonsutdanningen vi tilbyr.

Journalistprofesjonen og de journalistiske institusjonen står i dag ovenfor store utfordringer relatert til digitalisering. Digitalisering endrer de strukturelle rammevilkårene for journalistikken ved at de gamle forretningsmodellene for journalistikk ikke lenger er bærekraftige. I tillegg tar nye aktører, slik som sosiale medier, over mange av funksjonen som tidligere ble forvaltet av journalistiske institusjoner.

Ny, digital teknologi og nye digitale medier endrer hvordan journalistikk produseres, distribueres og konsumeres. Dette har igjen store konsekvenser for hva det vil si å være journalist. Profesjonen og de journalistiske institusjonen er i kraftig endring, noe som skaper behov for forskningsbasert kunnskap, en ny-tenkning av journalistikkens samfunnsrolle og dermed også av hva journalistutdanningen skal være.

Hva vil vi oppnå?

Gruppen ble opprettet i 2016 med den hensikt å etablere et ledende miljø for FOU-aktivitet på feltet digital journalistikk i Norge, som også kan bidra til forskning på feltet internasjonalt.

Målet er å undersøke endringer knyttet til digitalisering av journalistikken på et