Tre journalistikkstudenter spiller inn radio i studio.

Journalistikk

Bachelorprogram

Som journalist i en digital mediehverdag må du kunne produsere innhold for mange typer medier. Med en bachelor i journalistikk får du kunnskaper og ferdigheter til å være med å prege utviklingen i bransjen. Samtidig får du en grundig opplæring i journalistisk håndverk.

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 54,3
  • Kvote for førstegangsvitnemål: 46,8
  • Minoritetskvote: 50
  • Praksiskvote: alle kvalifiserte

  Opptakskrav

 • Slik søker du

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen.

  Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak.

  Søk med studiekode

  215 454

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

 • Hva lærer du?

  Utdanningen gir deg undervisning og trening i grunnleggende journalistiske teorier og metoder, slik at du kan produsere journalistikk for alle plattformer (avis, TV, internett og radio).

  Du vil lære å finne informasjon, bedømme den kritisk og formidle den på en etisk forsvarlig, tilgjengelig og engasjerende måte.

  Som fremtidens journalist må du være multimedial. Du vil lære å filme reportasjer og intervju, ta bilder med telefonen, søke etter informasjon og kilder på tradisjonelle og digitale måter, og du vil lære å publisere stoffet ditt i ulike kanaler og plattformer. Du jobber tett med andre studenter og kommer i kontakt med alle typer mennesker som kilder.

  Det første studieåret handler om nyhetsjournalistikk og medieinnføring, mens du arbeider med feature- og undersøkende journalistikk i det andre.

  Disse to første årene kretser rundt det lokale og nasjonale. På slutten av det tredje semesteret har du ti ukers praksis i en mediebedrift.

  Det tredje studieåret er rettet mot internasjonale forhold. I femte semester har du derfor anledning til å velge emner med internasjonal tematikk undervist på engelsk eller du kan dra på utveksling til en av våre internasjonale partneruniversitet. I sjette semester drar du på en lengre reportasjereise til utlandet og du vil også lære om det å jobbe som frilansjournalist i dagens mediemarked.

  Journalistutdanningen har et globalt og internasjonalt perspektiv.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  3. semester
  4. semester

  3. studieår

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Dette er et arbeidsintensivt studium som veksler mellom perioder med daglig teoriundervisning og praktisk journalistisk produksjon. Noe av undervisningen vil gå på ettermiddag- og kveldstid.

  I produksjonsperiodene deltar du i redaksjonsgrupper der du må bidra aktivt. Du skal dessuten levere teoretiske og praktiske arbeidskrav gjennom hele studiet. Alle innleveringer og gjennomganger er obligatoriske.

  Nettavisen Journalen (journalen.oslomet.no) er utdanningens primære publiseringsplattform for alt journalistisk innhold. Denne publiseringsplattformen har dermed en sentral plass i den praktiske undervisningen.

  Forelesning
  30 %
  Praktisk arbeid
  40 %
  Egenstudier
  20 %
  Praksisplass
  10 %
 • Hva koster det?

 • Hva kan du jobbe som?

  Med bachelorgrad i journalistikk kan du jobbe i tradisjonelle massemedier som radio, TV, aviser og nettaviser. Du kan arbeide med alle typer saker, eller spesialisere deg innenfor bestemte fagområder. Mange journalister spesialiserer seg også innenfor ulike medier.

  Journalistutdannelse er også meget etterspurt innen PR- og informasjonsbransjen og du vil kunne få jobb i alle typer bedrifter og organisasjoner som driver med kommunikasjon, informasjon, reklame og formidling.

 • Praksisplass

  Teori og praksis går hånd i hånd. Teorien vil gi deg forståelse for det praktiske arbeidet og omvendt. Du vil ha intern praksis i første og andre semester hvor du vil jobbe individuelt og i grupper.

  I tredje semester vil du ha ca. ti uker praksis i en medieredaksjon. Får å få tildelt praksisplass må du ha bestått første studieår. Det er ikke mulig å velge praksissted selv og studenten forplikter seg til å ta den utdelte plassen. Du vil få 40% av grunnlønn i praksisperioden.

  I femte semester kan du ha minimum ni uker med selvvalgt praksis. Du må selv finne område for fordypning og avtale med praksisstedet. Denne praksisen er ikke lønnet.

  Les mer om praksis ved journaliststudiet (student.oslomet.no).

 • Utveksling

  For en journalist er det viktig å utfordre seg selv når det gjelder å kunne forholde seg til mange forskjellige miljøer. Et semester ved en av våre partnerinstitusjoner vil utfordre deg både faglig og personlig.

  Du kan dra på utveksling i femte semester til blant annet:

  • Australia
  • Belgia
  • Danmark
  • Frankrike
  • Kina
  • Mexico
  • Storbritannia
  • Sverige
  • Tyskland
  • USA

  Se flere muligheter for utveksling (student.oslomet.no).

 • Videre studiemuligheter

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.