Opptak til bachelorstudier og årsstudier

Slik søker du opptak til bachelorstudier og de fleste årsstudier ved OsloMet.

Slik søker du

Du søker om opptak til bachelorstudier og de fleste årsstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet via Samordna opptak.

Ordinær søknadsfrist er 20. april.

Tidlig søknadsfrist 1. mars gjelder for:

Søkere med dokumenterte grunner for tidlig opptak eller for særskilt vurdering, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse.

Kontakt opptak

E-post: opptak@oslomet.no