Opptakskrav til studier

Når du søker om opptak til høyere utdanning i Norge, er det ulike opptakskrav.

Generell studiekompetanse

Det vanligste opptaksgrunnlaget til høyere utdanning er generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i løpet av opptaksåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Godkjent realkompetanse er en alternativ måte å kvalifisere seg til en bestemt utdanning.

Spesielle opptakskrav

Ved enkelte studier er det spesielle opptakskrav, som kommer i tillegg til generell studiekompetanse – se under omtalen av hvert enkelt studium. Fullstendig oversikt over spesielle opptakskrav finner du i informasjonen fra Samordna opptak (samordnaopptak.no).