Kontroll av vitnemål og attester

OsloMet tar stikkprøver av innsendte koper av vitnemål og attester i forbindelse med opptak til våre studier.

Din søknad ble vurdert for opptak til universiteter og høgskoler på grunnlag av opplastede kopier av vitnemål og attester.

Disse kopiene skal kontrolleres mot originaldokumentasjonen for å sikre at det er samsvar mellom kopiene som er lastet opp og originaldokumentene. Dette gjennomføres ved at OsloMet hvert semester foretar stikkprøvekontroller.

Forfalskninger rammes av straffelovens § 361, og vil bli politianmeldt.

Hvis du blir plukket ut til stikkprøvekontroll vil motta en egen e-post om dette med informasjon om tid og oppmøtested.