Overflytting fra en annen utdanningsinstitusjon

Hvordan du søker overflytting til OsloMet.

Det er mulig å søke om overflytting til OsloMet for studenter som har bestått et visst antall studieår ved andre utdanningsinstitusjoner.

Noen studieprogrammer ved OsloMet kan man få overflytting til først etter å ha bestått tredjeåret, og ikke alle studieprogrammer har ledige studieplasser for overflyttere. Dermed er det viktig at du setter deg inn i reglene for overflytting for akkurat det studieprogrammet du er interessert i. Disse reglene finner du ved å følge lenkene til det fakultetet studieprogrammet hører til (se egen boks).  

Overflytting innvilges kun for hele studieår.

Retningslinjer for behandling av søknader om overflytting til flerårige studier ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Regler for overflytting ved fakultetene