Overflytting og direkte opptak til grunnskolelærerutdanningen

Hvis du søker overflytting og direkte opptak til grunnskolelærerutdanningen ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, må du oppfylle vårt kvalifiseringskrav.

Dette innebærer at studentens studiemodell må samsvare med fakultetets studiemodell både i forhold til organisering, fag, studiepoeng og veiledet praksis. Alle eksamener (inkludert veiledet praksis) må være bestått innen 1. juli.

Det kan ikke kreves spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen på grunn av manglende samsvar mellom studieopplegget (studieprogrammet) ved den institusjonen det søkes fra og gjeldende studieopplegg ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Overflytting og direkte opptak til grunnskolelærerutdanningen kan kun gjøres etter avsluttet 3. studieår for fireårig grunnskolelærerutdanning, og kun etter 3. studieår for femårig grunnskolelærerutdanning. 

Studiets oppbygning

Informasjon om studiets oppbygging finner du på studiepresentasjonssiden til grunnskolelærerutdanning:

GLU 1.-7. trinn – fireårig  

Overflyttingsstudenter etter avsluttet 3. studieår må ha gjennomført

GLU 5.-10. trinn – fireårig

Overflyttingsstudenter etter avsluttet 3. studieår må ha gjennomført

Praksisopplæring – fireårig grunnskolelærerutdanning

Omfanget av praksisopplæringen er satt til minimum 100 dager i grunnskolen:

Femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1.-7. og 5.-10.

Du kan søke om overgang fra en institusjon til en annen etter 3. studieår. Alle fag og praksis fra 1., 2. og 3. studieår må være fullført og bestått.

Slik søker du

 • 1. Registrer deg som søker i Søknadsweb

  Du må registrere deg som søker i Søknadsweb (fsweb.no).

  • Du finner studiet under "Pedagogiske og internasjonale fag" og videre under "Overflytting og direkte opptak" – "Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, høst 2019".
  • Søknadsfrist er 1. mars 2019.
  • Ved første gangs pålogging må du lage din egen personlige PIN-kode som du benytter hver gang du logger deg på Søknadsweb.
 • 2. Vedleggsskjema og dokumentasjon

  Du må laste opp det signerte vedleggsskjemaet med påkrevet dokumentasjon i Søknadsweb. 

  Det er på vedleggsskjemaet du skriver hvilke fag du ønsker å ta på OsloMet.

 • 3. Følgende må lastes opp innen 1. mars

  Følgende dokumentasjon må lastes opp i Søknadsweb innen 1. mars:

  • Vedleggsskjemaet.
  • Midlertidig karakterutskrift.
  • Bekreftelse om bestått veiledet praksis (med antall veiledede praksisuker som skal tas i vår).
  • Studiemodell.
  • Utdanningsplan (finnes i din Studentweb og viser hvilke fag du tar dette semesteret, våren 2019).
 • 4. Frister og behandlingstid

  Søknadsfrist: 1. mars.

  Frist for å laste opp dokumentasjon på bestått fag og praksis er 1. juli for søkere som skal avslutte kvalifiserende utdanning i inneværende semester.  

  Søknader hvor steg 1, 2, 3 og 4 mangler vil ikke bli behandlet.

  Du vil få svar på din søknad i juli.

Kontakt oss

Opptak: opptak-lui@oslomet.no.

Praksisopplæring:  praksis-lui@oslomet.no.

Eksamen, sensur, utdanningsplan, vitnemål, permisjon, godskriving, tilrettelegging og faktura: infosenter-lui@oslomet.no.

Utveksling: international-lui@oslomet.no.