Overflytting og direkte opptak til grunnskolelærerutdanningen

Hvis du søker overflytting og direkte opptak til grunnskolelærerutdanningen ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, må du oppfylle vårt kvalifiseringskrav.

Dette innebærer at studentens studiemodell må samsvare med fakultetets studiemodell både i forhold til organisering, fag, studiepoeng og veiledet praksis. Alle eksamener (inkludert veiledet praksis) må være bestått innen 1. juli.

Det kan ikke kreves spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen på grunn av manglende samsvar mellom studieopplegget (studieprogrammet) ved den institusjonen det søkes fra og gjeldende studieopplegg ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Overflytting og direkte opptak til grunnskolelærerutdanningen kan kun gjøres etter 3. studieår for femårig grunnskolelærerutdanning. 

Studiets oppbygning

Informasjon om studiets oppbygging finner du på studiepresentasjonssiden til grunnskolelærerutdanning:

GLU 1.-7. trinn – femårig  

Overflyttingsstudenter etter avsluttet 3. studieår må ha gjennomført

GLU 5.-10. trinn – femårig

Overflyttingsstudenter etter avsluttet 3. studieår må ha gjennomført

Praksisopplæring – femårig grunnskolelærerutdanning

Omfanget av praksisopplæringen er satt til minimum 115 dager i grunnskolen:

Slik søker du

 • 1. Registrer deg som søker i Søknadsweb

  Du må registrere deg som søker i Søknadsweb (fsweb.no).

  • Du finner studiet under "Overflytting eller direkte opptak til 2./3./4./5.- studieår" og videre under "Overflytting og direkte opptak" – "Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier."
  • Søknadsperioden er mellom 1. februar og 1. mars.
 • 2. Følgende må lastes opp innen 1. mars

  Følgende dokumentasjon må lastes opp i Søknadsweb innen 1. mars:

  • Midlertidig karakterutskrift.
  • Bekreftelse om bestått veiledet praksis (med antall veiledede praksisdager som skal tas i vår).
  • Studiemodell.
  • Utdanningsplan (finnes i din Studentweb og viser hvilke fag du tar dette semesteret).
  • OBS! Dersom du har dokumenterte sosiale eller medisinske grunner til å studere i Oslo eller Akershus, ber vi deg om å gi oss beskjed om dette på opptak-lui@oslomet.no. Slik dokumentasjon kan ikke lastes opp i Søknadsweb. 
 • 3. Prioritering av masterfag

  • Vi gjør oppmerksom på at der et svært få ledige plasser på fagene Begynneropplæring (kun for trinn 1-7), Engelsk, Kroppsøving, Matematikk, Musikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag og Religion, livssyn og etikk.
  • Det er ingen ledige plasser på faget Kunst og Håndverk.
  • Vennligst velg 1-2 prioriteringer og skriv de i merknadsfeltet i Søknadsweb. 
 • 4. Frister og behandlingstid

  Søknadsfrist: 1. mars.

  Frist for å laste opp dokumentasjon på bestått fag og praksis er 1. juli for søkere som skal avslutte kvalifiserende utdanning i inneværende semester.  

  Søknader hvor steg 1, 2, 3 og 4 mangler vil ikke bli behandlet.

  Du vil få svar på din søknad i juli.

Kontakt oss

Opptak: opptak-lui@oslomet.no.

Praksisopplæring: praksis-lui@oslomet.no.

Eksamen, sensur, utdanningsplan, vitnemål, permisjon, godskriving, tilrettelegging og faktura: infosenter-lui@oslomet.no.

Utveksling: international-lui@oslomet.no.