Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7

Masterprogram

Vil du gjøre en positiv forskjell for elevene – uansett hvilket utgangspunkt de har? Som grunnskolelærer får du en av samfunnets viktigste jobber.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen som ligger på studiestartsiden er en timeplan for alle studentene på kullet.

  For å se din personlige timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har aktivert IT-kontoen din og du er blitt plassert i klasse/gruppe. Dette skjer vanligvis uken før studiestart.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).

  Du må også ha enten

  • minst snittkarakter 3  i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig)
  • minst snittkarakter 4 i matematikk (kan erstattes av bestått fag på høyere nivå fra videregående skole)
  • minst 35 skolepoeng

  eller

  • minst snittkarakter 3  i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig)
  • minst snittkarakter 3 i matematikk (kan erstattes av bestått fag på høyere nivå fra videregående skole)
  • minst 40 skolepoeng

  Det er ikke mulig å søke opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte søkere inn.

 • Slik søker du

  Du søker på Samordna opptak med studiekode 215 547.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: frist for enkelte søkere

  Mer om å søke på femårig master.

 • Hva lærer du?

  Barns første møte med skolen og de første skoleårene er veldig viktige. Ikke bare for videre skolegang og studier, men for senere yrkesliv og livskvalitet.

  Som lærer vil du være elevenes viktigste ressurs i skolen og følge dem i deres læring, vekst og utvikling.

  Lærerutdanningen gir deg kunnskap om hvordan man leder en klasse gjennom den første lese-, skrive- og regneopplæringen.

  Du lærer hvordan man underviser, hvordan man er kontaktlærer og bruker lek og aktivitet som pedagogisk verktøy for læring. Du vil utvikle solid kunnskap i fag, fagdidaktikk og pedagogikk i en inkluderende og mangfoldig skole.

  Utdanningen er tett på læreryrket, forskningsbasert og utviklingsorientert. Du vil bli spesialist på begynneropplæring, som er barns første lese-, skrive- og matematikklæring. Denne opplæringen er avgjørende for senere skolegang. 

  Norsk og matematikk er obligatoriske fag i utdanningen. I tillegg til disse fagene vil du normalt velge ett til to andre undervisningsfag.

  Du vil lære deg å analysere og forholde deg kritisk til forskning, skrive akademiske tekster og bruke forskningsbasert kunnskap i lærerrollen. Dette er særlig relevant i arbeidet med masteroppgaven.

  Masterfag vil du velge senere i studieløpet. I masteroppgaven kan du fordype deg i et skolefag, begynneropplæring eller en pedagogikkfordypning.

  Vi har disse masterfordypningene for grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn:

  • begynneropplæring
  • engelsk
  • RLE
  • kroppsøving
  • kunst og håndverk
  • matematikk
  • musikk
  • naturfag
  • norsk
  • norsk tegnspråk
  • samfunnsfag
  • profesjonsrettet pedagogikk
  • digital pedagogikk
  • spesialpedagogikk

  Du skal også utvikle digital kompetanse og ferdigheter gjennom estetiske arbeidsformer.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Oversikt over studiets oppbygging (student.oslomet.no).

  I de tre første årene skal alle ha

  • pedagogikk og elevkunnskap (30 studiepoeng)
  • matematikk (30 studiepoeng)
  • norsk (30 studiepoeng)
  • praksis på barnetrinnet
  • 90 studiepoeng som velges ut fra fagtilbudet og nasjonale retningslinjer

  Fagene du kan velge blant er

  • RLE
  • kroppsøving
  • kunst og håndverk
  • mat og helse
  • musikk
  • naturfag
  • samfunnsfag
  • digital pedagogikk
  • profesjonspedagogikk
  • spesialpedagogikk

  Fagtilbudet kan variere. Minst ett fag skal ha et omfang på 60 studiepoeng, som du bygger videre på i det fjerde og femte året av utdanningen.

  I det fjerde og femte året skal alle ha

  • pedagogikk og elevkunnskap (30 studiepoeng)
  • vitenskapsteori og metode (15 studiepoeng)
  • masteroppgave (30 studiepoeng)

  De resterende 45 studiepoengene kan være fagdidaktikk i ulike fag, begynneropplæring og pedagogikk, avhengig av fagvalg i de tre første årene og tilgjengelig studietilbud.

  Etter endt utdanning vil du være utdannet lærer i norsk, matematikk samt ett til to andre undervisningsfag, avhengig av valg du har gjort underveis i studieløpet.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Utdanningen foregår på campus, og i praksisperioder foregår den på barnetrinnet.

  Gjennom hele studiet legges det opp til varierte arbeidsformer med forelesninger og studentaktive arbeidsmetoder, avhengig av tema og studieoppgaver. Du deltar i seminargrupper der oppgaver løses både sammen med andre og individuelt.

  Undervisningen er en kombinasjon av

  • forelesninger
  • seminargrupper
  • casearbeid i pedagogikk og elevkunnskap
  • regne- og skriveverksteder
  • øvelser i muntlig formidling av norsk
  • strukturelle filosofiske samtaler i RLE
  • ekskursjoner i kroppsøving
  • praktiske forsøk i naturfag
  • skapende arbeid i musikk
  • rollespill

  I alle fag integreres digitale læringsressurser.

  Klasseromsundervisning
  35 %
  Fellesforelesninger
  15 %
  Egenstudier
  30 %
  Praksis
  15 %
  Ekskursjoner
  5 %
 • Praksis

  I løpet av studietiden vil du ha til sammen 110 dager praksis på skoler i Oslo eller Viken.

  Normalt vil du være i gruppe med tre andre studenter hos en praksislærer. Du må regne med noe reisetid til praksisstedet.

  Du kan ikke skaffe praksisplass selv.

  Mer om praksisplass (student.oslomet.no).

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Få slettet studielån

  Lånekassen har flere ordninger som gjelder sletting av studielån for lærere. Ordningene kan kombineres. Dersom du fullfører grunnskolelærer- eller lektorutdanning og jobber i skolen i tre år etterpå, kan du få slettet deler av studielånet ditt. Ordningen gjelder for deg som startet utdanningen høsten 2017 eller senere. Hvis du fullfører visse lærerutdanninger med spesialisering i realfag, fremmedspråk, samisk eller kvensk, kan du få slettet inntil 50 000 kroner av studielånet. Sletting av gjeld etter femårig lærer- eller lektorutdanning (lanekassen.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  De fleste som har tatt grunnskolelærerutdanningen jobber som klasselærer for 1.-7. trinn. De jobber ofte i team med andre lærere.

  Studiet kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn og unge på 1.-7. trinn. Med femårig lærerutdanning blir du lektor.

  Noen grunnskolelærere velger å arbeide med kurs- og opplæringsvirksomhet for voksne, informasjon, personaloppgaver, fagpolitisk arbeid eller innenfor skoleadministrasjon.

 • Utveksling

  I løpet av de fem årene dine som student vil du bli introdusert og utfordret til å se på skole og lærerutdanning i et internasjonalt lys. Derfor legges det til rette for at du ha et utvekslingsopphold i det tredje studieåret.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Spesielle hensyn

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Tre OsloMet-studenter sitter ved en pc, to av de smiler til kamera.
Ledige studieplasser ved OsloMet

Det er fortsatt mulig å få studieplass i Oslo og på Kjeller høsten 2024. OsloMet har ledige studieplasser ved flere studier.

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Hanne snakker tegnspråk
Vil være lærer for elever med tegnspråk

Hanne liker en utfordring, og har alltid vært glad i språk. Hun valgte å studere tegnspråkdidaktikk som et av sine emner ved grunnskolelærerutdanningen.

Lærerstudent Linda i en av bygningene på campus.
– Jeg ønsker å bli en trygg rollemodell for elevene

Hvordan skaper du et trygt klassemiljø og sikrer at elevene er motiverte for læring? Etter fem år på universitetet er Linda klar for utfordringene hun kan møte på i klasserommet.

De to studentene Annette og Emilie sitter foran en grønn busk og holder nabospillet
Annette og Emilie vil lære elevene svensk og dansk

Det er stadig lavere forståelse mellom svensk, dansk og norsk språk, særlig blant yngre folk. Det ville to lærerstudenter gjøre noe med.

Kari og Sondre sitter på en benk på campis Pilestredet og smiler til kameraet.
Overgår alle forventninger

Et utvekslingsår i Freiburg kan være et smart valg for deg som skal bli lærer.

Tavle med noter
Hvorfor bli lærer?

Fem studenter forteller om læreryrket.