Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7

Masterprogram

Som lærer vil du motivere, engasjere og inspirere barn til læring og mestring. Som grunnskolelærer vil du ha en av samfunnets aller viktigste jobber, og få muligheten til å gjøre en positiv forskjell for elevene dine – uansett hvilket utgangspunkt de har.

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 45,1
  • Kvote for førstegangsvitnemål: 41,7

  Opptakskrav

  Spesielle opptakskrav: 

  • Minst snittkarakter 3  i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig).
  • Minst snittkarakter 4 i matematikk (kan erstattes av bestått fag på høyere nivå fra videregående skole). 
  • Minst 35 skolepoeng.

  Den nasjonale ordningen med forkurs i matematikk er avviklet. Forkurs blir derfor ikke tilbudt lenger.

  Det er ikke mulig å søke opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse.

   

 • Slik søker du

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier og integrerte masterutdanninger ved OsloMet – storbyuniversitetet  via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

 • Hva lærer du?

  Barns første møte med skolen og de første skoleårene er veldig viktige. Ikke bare for videre skolegang og studier, men for senere yrkesliv og livskvalitet. Som lærer vil du være elevenes viktigste ressurs i skolen og følge dem i deres læring, vekst og utvikling. 

  Gjennom utdannelsen vil du lære hvordan man leder en klasse gjennom den første lese-, skrive- og regneopplæringen. Man lærer hvordan man underviser, hvordan man er kontaktlærer og bruker lek og aktivitet som pedagogisk verktøy for læring. Du vil utvikle solid kunnskap i fag, fagdidaktikk og pedagogikk i en inkluderende og mangfoldig skole.

  Utdanningen er tett på læreryrket, forskningsbasert og utviklingsorientert.  Du vil bli spesialist på begynneropplæring, som er barns første lese-, skrive- og matematikklæring og avgjørende for senere skolegang. Norsk og matematikk er obligatoriske fag i utdanningen, og i tillegg til disse fagene vil du normalt velge ett til to andre undervisningsfag.   

  Du vil lære deg å analysere og forholde deg kritisk til forskning, skrive akademiske tekster og bruke forskningsbasert kunnskap i utøvelse av lærerrollen. Dette er særlig relevant i arbeidet med masteroppgaven.   

  Masterfag vil du velge senere i studieløpet. I masteroppgaven kan du fordype deg i et skolefag, begynneropplæring eller en pedagogikkfordypning.  

  Vi har følgende masterfordypninger for grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn 

  • Begynneropplæring 
  • Engelsk 
  • KRLE 
  • Kroppsøving 
  • Kunst og håndverk. 
  • Matematikk 
  • Musikk 
  • Naturfag 
  • Norsk 
  • Samfunnsfag 
  • Pedagogikkfordypninger: 
   • profesjonsrettet pedagogikk 
   • digital pedagogikk 
   • spesialpedagogikk  

  Du skal også utvikle digital kompetanse og ferdigheter i bruk av estetiske arbeidsformer.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Utdanningen foregår på campus og i praksisperioder foregår den på barnetrinnet. 

  De tre første årene av utdanningen

  I de tre første årene av utdanningen skal alle ha fagene pedagogikk og elevkunnskap (30 studiepoeng), matematikk (30 studiepoeng) og norsk (30 studiepoeng).  I tillegg er praksis på barnetrinnet en del av studiet. Du velger de resterende 90 studiepoengene ut fra universitetets fagtilbud og nasjonale retningslinjer. Fagene du kan velge blant er KRLE, kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag, samfunnsfag og pedagogikkfordypninger (digital pedagogikk, profesjonspedagogikk og spesialpedagogikk). Merk at fagtilbudet kan variere. Minst ett fag skal ha et omfang på 60 studiepoeng som du bygger videre på i det fjerde og femte året av utdanningen.

  Det fjerde og femte året av utdanningen

  I det fjerde og femte året av utdanningen er fagene pedagogikk og elevkunnskap (30 studiepoeng), vitenskapsteori og metode (15 studiepoeng) og masteroppgave (30 studiepoeng) likt for alle, individuelt eller i gruppe. De resterende 45 studiepoengene kan være fagdidaktikk i ulike fag, begynneropplæring og pedagogikk, avhengig av fagvalg i de tre første årene og tilgjengelig studietilbud.

  Etter endt utdanning vil du være utdannet lærer i norsk, matematikk, samt ett til to andre undervisningsfag, avhengig av valg du har gjort underveis i studieløpet.

  Gjennom hele studiet legges det opp til varierte arbeidsformer med forelesninger og studentaktive arbeidsmetoder, avhengig av tema og studieoppgaver. Studentene deltar i seminargrupper der oppgaver løses både sammen med andre og individuelt. 
   

  Noen av undervisningsformene er:

  • Casearbeid i pedagogikk og elevkunnskap
  • Regneverksteder i matematikk
  • Øvelser i muntlig formidling av norsk
  • Strukturelle filosofiske samtaler i KRLE
  • Ekskursjoner i kroppsøving
  • Praktiske forsøk i naturfag
  • Skapende arbeid i musikk
  • Rollespill

  I alle fag integreres digitale læringsressurser.

  Klasseromsundervisning

  35 %

  Fellesforelesninger

  15 %

  Egenstudier

  30 %

  Praksis

  15 %

  Ekskursjoner

  5 %
 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester

  2. studieår

  2. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Musikk 1
  2. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Mat og helse 1
  2. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Samfunnsfag 1
  2. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Engelsk 1
  2. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - RLE1
  2. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Naturfag 1
  2. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Kunst og håndverk 1
  2. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Kroppsøving 1
  2. semester

  3. studieår

  1. semester
  2. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Matematikk 2
  1. semester
  Veivalg: Pedagogikk fordypning 1: Spesialpedagogikk
  Veivalg: Valgfritt fag - Naturfag 1
  2. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Naturfag 2
  1. semester
  Veivalg: Pedagogikk fordypning 1: Profesjonsrettet pedagogikk
  Veivalg: Valgfritt fag - Kroppsøving 1
  2. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Kunst og håndverk 1
  2. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Kunst og håndverk 2
  1. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - RLE2
  1. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Mat og helse 1
  2. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Kroppsøving 2
  1. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Samfunnsfag 2
  1. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Musikk 2
  1. semester
  Veivalg: Pedagogikk fordypning 1: Digitalt støttet pedagogikk
  Veivalg: Valgfritt fag - Samfunnsfag 1
  2. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Norsk 2
  1. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Engelsk2
  1. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Engelsk 1
  2. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - RLE1
  2. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Musikk 1
  2. semester

  4. studieår

  1. semester
  2. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Matematikk og matematikkdidaktikk 1
  1. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - RLE og RLE-didaktikk 1
  1. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk 1
  1. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Begynneropplæring 1
  1. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Musikk og musikkdidaktikk 1
  1. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Norsk og norskdidaktikk 1
  1. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Kroppsøving og kroppsøvingsdidaktikk 2
  2. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Engelsk og engelskdidaktikk 2
  2. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Matematikk og matematikkdidaktikk 2
  2. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Musikk og musikkdidaktikk 2
  2. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Naturfag og natursfagdidaktikk 2
  2. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - RLE og RLE-didaktikk 2
  2. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Begynneropplæring 2
  2. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk 2
  2. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Engelsk og engelskdidaktikk 1
  1. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Kroppsøving og kroppsøvingsdidaktikk 1
  1. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Naturfag og naturfagdidaktikk 1
  1. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Norsk og norskdidaktikk 2
  2. semester

  5. studieår

  1. semester
  2. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Begynneropplæring 3
  1. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Matematikk og matematikkdidaktikk 3
  1. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - RLE og RLE-didaktikk 3
  1. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Naturfag og naturfagdidaktikk 3
  1. semester
  Veivalg: Pedagogikk fordypning 2: Spesialpedagogikk
  Veivalg: Valgfritt fag - Samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk 3
  1. semester
  Veivalg: Pedagogikk fordypning 2: Digitalt støttet pedagogikk
  Veivalg: Pedagogikk fordypning 2: Profesjonsrettet pedagogikk
  Veivalg: Valgfritt fag - Norsk og norskdidaktikk 3
  1. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Engelsk og engelskdidaktikk 3
  1. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Kroppsøving og kroppsøvingsdidaktikk 3
  1. semester
  Veivalg: Valgfritt fag - Musikk og musikkdidaktikk 3
  1. semester
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  De aller fleste jobber som klasselærer for 1-7 trinn. Ofte i team med andre lærere.

  Grunnskolelærerutdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn og unge på 1-7 trinn. Med femårig lærerutdanning blir du lektor.

  Noen grunnskolelærere velger å arbeide med kurs- og opplæringsvirksomhet for voksne, informasjon, personaloppgaver, fagpolitisk arbeid eller innenfor skoleadministrasjon.

 • Få slettet studielån

  Regjeringen har innført en ordning for sletting av studielån  hvis du fullfører femårig lærerutdannelse. Ordningen gjelder for deg som startet høsten 2017 eller senere.

  Ny ordning for sletting av gjeld for lærere i grunnopplæringen (lanekassen.no)

 • Praksisplass

  I løpet av studietiden vil du ha til sammen 110 dager praksis på skoler i Oslo eller Akershus. 105 dager er lagt til grunnskolens barnetrinn og fem dager til barnehage, hvor temaet er overgangen fra barnehage til skole.

  Normalt vil fire studenter være i gruppe hos en praksislærer. Noe reisetid må påregnes til praksisstedet.

  Studenter kan ikke skaffe praksisplasser selv.

  Les mer om praksisplass her.

   

 • Utveksling

  I løpet av dine fem år som student vil du bli introdusert og utfordret til å se på skole og lærerutdanning i et internasjonalt lys. Som en del av dette legges det til rette for utveksling i det 3. studieåret.

  Det foreligger avtaler med mange studiesteder rundt i verden. Hvilke som er aktuelle for deg er blant annet avhengig av egne fagvalg underveis i studiet. Du vil få god informasjon fortløpende om utvekslingsmulighetene dine.  

  Grunnskolelærerutdanningen har avtaler med studiesteder i:

  • Spania
  • Tyskland
  • Frankrike
  • Sør-Afrika
  • Nepal
  • England
  • USA
  • Danmark
  • Uganda

  Les mer om utveksling for grunnskolelærerutdanningen her.

   

 • Videre studiemuligheter

 • Spesielle hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema

Er du fortsatt usikker på valget ditt? Se Regjeringens sider Bli lærer!

 

Studenthistorier

Tavle med noter

Hvorfor bli lærer?

Fem studenter forteller om læreryrket.

Kari og Sondre sitter på en benk på campis Pilestredet og smiler til kameraet.

Overgår alle forventninger

Et utvekslingsår i Freiburg kan være et smart valg for deg som skal bli lærer.